Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Впровадження нової моделі ринку теплової енергії

ВСТУП   Нагромаджені проблеми в сфері теплопостачання, пов'язані в першу чергу з високим зносом основних виробничих фондів, вимагають масштабних інвестицій в модернізацію обладнання

ВСТУП

Нагромаджені проблеми в сфері теплопостачання, пов'язані в першу чергу з високим зносом основних виробничих фондів, вимагають масштабних інвестицій в модернізацію обладнання. Однак ситуація в галузі система відносин робить сферу теплопостачання непривабливою для інвесторів. У той же час організації, що здійснюють постачання споживачів тепловою енергією, нічим не мотивовані в зміні поточної ситуації та впровадженні більш ефективної системи теплопостачання.

Як вихід із становища вже не перший рік обговорюється необхідність впровадження нової моделі ринку, що передбачає принципову зміну підходу до системи відносин і ціноутворення в сфері теплопостачання, заснованої на економічних стимулах до підвищення ефективності, надійності і якості функціонування, при справедливою ціною на теплову енергію для кінцевих споживачів.

3 червня 2014 року на офіційному сайті Уряду Росії з'явилася інформація про те, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив Міненерго Росії, Мінекономрозвитку Росії, Мінбуду Росії, ФСТ Росії і ФАС Росії при розробці цільової моделі ринку теплової енергії прийняти за основу запропоновану Міненерго Росії модель «альтернативної котельні». Крім того, зазначеним відомствам було доручено підготувати План заходів ( «дорожню карту») по реалізації нової моделі ринку теплової енергії.

Нагадаємо, що модель «альтернативної котельні» була запропонована на минулому в квітня 2013 року нараді Міненерго, в рамках якого була представлена ​​презентація «Політика в теплопостачанні». Відповідно до даної презентацією важливим елементом розвитку системи теплопостачання буде впровадження тарифу «альтернативної котельні», який передбачає встановлення найменшої ціни на теплову енергію, при якій окупається проект будівництва нової котельні, замісної теплопостачання від централізованих джерел.

Нова модель ринку теплової енергії повинна стимулювати розвиток ефективних джерел тепла з зрозумілими джерелами інвестицій і грунтуватися на довгостроковій домовленості з відповідальними інвесторами. Перехід до нової моделі передбачається здійснити в першу чергу за допомогою впровадження моделі «альтернативної котельні», а також наділення єдиної теплопостачальної організації (далі - ЕТО) функціями «одного вікна» з постачання всіх товарів і послуг в сфері теплопостачання в межах зони своєї діяльності і виконання функцій , пов'язаних з оперативним управлінням системою теплопостачання.

2 жовтня 2014 року розпорядженням Уряду РФ № 1949 р був затверджений План заходів ( «дорожня карта") «Впровадження цільової моделі ринку теплової енергії» (далі - Дорожня карта), цілями якого є:

(A) усунення технологічного відставання від інших країн в частині розвитку систем централізованого теплопостачання, стимулювання впровадження сучасних технологій в сфері теплопостачання;

(B) підвищення клієнтоорієнтованості ЕТО;

(C) підвищення рівня задоволеності споживачів теплової енергії якістю і вартістю товарів і послуг в сфері теплопостачання, в тому числі через вдосконалення ціноутворення і посилення відповідальності теплопостачальних організацій за забезпечення надійного і якісного постачання споживачів теплом із зустрічним підвищенням відповідальності споживачів теплової енергії за виконання договірних зобов'язань;

(D) запобігання прогресуючого фізичного і морального зносу основних виробничих фондів в сфері теплопостачання;

(E) стимулювання енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності в сфері теплопостачання;

(F) забезпечення ефективного стратегічного розвитку і технічного управління системами теплопостачання, стимулювання розвитку ефективних джерел теплової енергії і теплових мереж;

(G) підвищення якості керованості системами теплопостачання;

(H) підвищення інвестиційної привабливості сфери теплопостачання.

Поступовий перехід до нового ринку теплової енергії буде здійснюватися за допомогою виконання відповідними відомствами ряду заходів, передбачених Дорожньої карти, в результаті чого планується сформувати інституційне середовище, що передбачає:

§ лібералізацію відносин у сфері теплопостачання, засновану на принципах конкуренції з альтернативними способами теплопостачання споживачів теплової енергії;

§ перехід від прямого цінового регулювання до регулювання правил організації відносин у сфері теплопостачання і державного контролю за діяльністю теплопостачальних і тепломережних організацій;

§ зниження адміністративного регуляторного тиску на бізнес з підвищенням відповідальності бізнесу перед споживачами теплової енергії.

ЗАХОДИ З ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ РИНКУ ТЕПЛА

Найбільш важливі заходи, передбачені Дорожньої карти, передбачають прийняття певних законодавчих нововведень, які будуть закріплені у відповідному федеральному законі.

В даний час Міненерго РФ підготовлений проект Федерального Закону «Про внесення змін до Федерального Закону« Про теплопостачання » [3] і інші закони з питань вдосконалення системи відносин у сфері теплопостачання »(далі - Законопроект). Прийняття нової редакції ФЗ «Про теплопостачання» планується в IV кварталі 2014 року.

Слід зазначити, що вказаний документ передбачає прийняття нововведень, починаючи з 1 липня 2014 року, проте діяти вони почнуть не раніше набрання чинності нової редакції ФЗ «Про теплопостачання». Так, Законопроектом передбачені такі зміни:

(A) зміни в ФЗ «Про теплопостачання»:

(I) зміна принципів ціноутворення в сфері теплопостачання;

(Ii) прискорення призначення ЕТО, зміна її ролі;

(Iii) зміна функціоналу ЕТО;

(Iv) введення нової системи відповідальності ЕТО за надійність і якість теплопостачання, гарячого водопостачання;

(B) зміни в інші нормативно-правові акти.

У Законопроекті знайшли своє відображення багато заходів, і вже зараз можна зробити певні висновки про те, які принципи і законодавчі вимоги будуть формувати новий ринок теплової енергії. При цьому не варто забувати, що Законопроект може зазнати певних коригувань, в тому числі в зв'язку з рідкісними розбіжностями з Дорожньої карти.

Так, в даний час до кінця не визначено, яким терміном буде позначатися справедлива ціна на теплову енергію (потужність), розрахована виходячи з мінімальної вартості, за яку таку енергію можна зробити і поставити з використанням найкращих доступних технологій кінцевого споживача.

Замість «альтернативної котельні» у Законопроекті згадується індикативний рівень ціни, яка визначається виходячи з мінімальної вартості, за яку теплову енергію (потужність) можна зробити і поставити споживачам з використанням найкращих доступних технологій (далі - індикативний рівень ціни).

ОСНОВНІ ЗМІНИ, що вводяться законопроектом В ФЗ «Про теплопостачання»

1. Загальні принципи теплопостачання

Законопроектом доповнюється перелік загальних принципів організації відносин і основ державної політики в сфері теплопостачання, зокрема передбачається:

(A) впровадження ринкових відносин і конкуренції в сфері теплопостачання. При цьому державному регулюванню підлягає граничний рівень нерегульованих цін на теплову енергію (потужність), що поставляється споживачам ЕТО. У той же час посилюється відповідальність ЕТО за надійність і якість теплопостачання;

(B) скорочення числа тепломережних організацій, що функціонують в одній системі теплопостачання, з метою підвищення технологічної керованості і енергетичної цілісності (безпеки) систем теплопостачання, забезпечення однаковості і економічної ефективності технічних рішень всередині системи теплопостачання.

2. Ціноутворення і тарифне регулювання

2.1 Досягнення індикативного рівня

Законопроектом передбачено, що доведення регульованих тарифів на теплову енергію (потужність), що поставляється споживачам, до індикативного рівня ціни буде відбуватися поступово, протягом перехідного періоду, що встановлюється з 1 липня 2014 року і до досягнення однієї з пізніших дат:

(A) дати досягнення індикативного рівня ціни на теплову енергію (не може бути пізніше 1 січня 2020 року);

(B) 1. січня 2016 року.

Органи виконавчої влади суб'єктів РФ в області державного регулювання цін (тарифів) (далі - органи тарифного регулювання суб'єктів РФ) за погодженням з ФСТ Росії до 1 липня 2014 року встановлюють терміни поетапного досягнення індикативного рівня ціни на теплову енергію. У разі якщо до зазначеної дати органами тарифного регулювання суб'єктів РФ не будуть встановлені терміни досягнення індикативного рівня ціни на теплову енергію, ФСТ Росії самостійно приймає рішення про встановлення таких термінів.

При цьому слід зазначити, що відповідно до Дорожньої карти планується введення перехідного періоду з метою поступового переходу на цільову модель ринку теплової енергії з початком реалізації в 2015 році. Дата досягнення ціни «альтернативної котельні» - не пізніше 1 січня 2020 року (у деяких випадках передбачено продовження до 1 січня 2023 року).

Згідно Законопроекту протягом перехідного періоду тарифи на теплову енергію (потужність) і послуги з передачі теплової енергії, теплоносія будуть визначатися шляхом індексації цін (тарифів), встановлених на 1 січня 2014 року.

З настанням дати завершення перехідного періоду скасовується регулювання в сфері теплопостачання, а теплова енергія (потужність), що поставляється ЕТО споживачам в системі теплопостачання, буде реалізовуватися за нерегульованими цінами в межах індикативного рівня ціни на теплову енергію.

Також по завершенні перехідного періоду:

(A) виключається послуга з підтримки резервованій теплової потужності;

(B) скасовується регулювання закупівельних цін на теплову енергію та послуг з передачі теплової енергії;

(C) повністю скасовується плата за підключення до систем теплопостачання.

2.2 Тарифи та ціни

Законопроект визначає перелік товарів і послуг в сфері теплопостачання, до яких застосовуватимуться нерегульовані ціни, які визначаються угодою сторін. Так, за винятком випадків здійснення теплопостачання та (або) постачання гарячої води населенню, з 1 липня 2014 року скасовується державне регулювання цін на:

(A) теплову енергію (потужність) і / або теплоносій, вироблені і поставляються (в тому числі у вигляді пари);

(B) послуги з передачі теплової енергії, теплоносія (в тому числі у вигляді пари);

(C) теплову енергію (потужність), теплоносій, що поставляються теплопостачальною організацією, що володіє джерелом теплової енергії, споживачеві, теп лопотребляющіе установки якого з'єднані з джерелом теплової енергії безпосередньо або через теплову мережу, що належить теплопостачальної організації, що володіє таким джерелом теплової енергії, або споживачеві, і зазначені об'єкти не мають іншого технологічного приєднання до системи теплопостачання, що входить в зону діяльності ЕТО;

(D) поставку теплової енергії (потужності), теплоносія з метою забезпечення споживачів, що не споживали теплову енергію понад рік (на підставі довгострокового договору а, укладеного до 1 січня 2015 року).

При виникненні розбіжностей з питання визначення нерегульованих цін застосовується ціна, що дорівнює тарифу на відповідний товар (послугу), встановленому для відповідної категорії споживачів.

За відсутності необхідного тарифу споживач і (або) теплопостачальна організація має право звернутися до органу тарифного регулювання з заявою про встановлення на термін не більше 3 років тарифу (ціни) на відповідний товар (послугу), який може бути застосований в договорі не пізніше 1 липня 2017 року .

Слід зазначити, що Законопроект закріплює норму, згідно з якою ціни (тарифи) на товари і послуги, що підлягають регулюванню в сфері теплопостачання, не можуть бути знижені через доходів від нерегульованої діяльності. При встановленні регульованих цін (тарифів) будуть враховуватися тільки обгрунтовані витрати теплопостачальних організацій на здійснення регульованих видів діяльності, без урахування тарифних і економічних наслідків, що виникають у зв'язку із здійсненням діяльності за нерегульованими цінами.

2.3 Регульовані зони

Незважаючи на загальну спрямованість у бік мінімізації регулювання в сфері постачання теплової енергії, Законопроектом передбачено визначення регульованих зон теплопостачання, тобто територій, на яких не здійснюються заходи щодо переходу до нерегульованими цінами на теплову енергію (потужність), і зберігається державне регулювання цін.

Муніципальне утворення може бути визначено як регульована зона теплопостачання, якщо на його території або частини території:

(A) теплопостачання здійснюється з використанням джерел теплової енергії, що функціонують в режимі комбінованого виробництва електричної і теплової енергії, при цьому торгівля електричною енергією (потужністю) здійснюється за регульованими цінами (тарифами);

(B) здійснюється державна підтримка теплопостачальних організацій у вигляді надання їм субсидій;

(C) в тарифах на теплову енергію (потужність), що поставляється споживачам, понад 15% становить частину, відповідна відшкодування витрат, пов'язаних зі створенням (реконструкцією, модернізацією) об'єктів теплопостачання.

СТАВКА НА ЕТО

Важлива роль у формуванні нового ринку тепла відводиться ЕТО. Як зазначалося раніше, одним із принципів організації відносин у сфері постачання споживачів тепловою енергією є посилення відповідальності ЕТО за якість і надійність теплопостачання.

З набранням чинності змін, передбачених Законопроектом, ЕТО в межах своєї зони діяльності стає єдиним закупником товарів і послуг в сфері теплопостачання і постачальником теплової енергії (потужності), теплоносія, що відповідає перед кожним споживачем за надійне і якісне теплопостачання, гаряче водопостачання.

Після закінчення перехідного періоду на територіях, що не відносяться до регульованих зонах теплопостачання, ЕТО буде здійснювати розподіл потужності і визначення обсягів теплової енергії між джерелами теплової енергії відповідно до прийнятими і публікуються нею правилами.

Відповідно до Законопроектом отримати статус ЕТО може організація, що володіє на праві власності або іншій законній підставі джерелами теплової енергії і (або) тепловими мережами та відповідна іншим вимогам, які будуть закріплені в Правилах організації теплопостачання.

З метою прискорення призначення ЕТО цей процес відділяється від процесу затвердження схем теплопостачання. Міненерго Росії і органи виконавчої влади суб'єктів РФ будуть наділені повноваженнями по призначенню ЕТО до затвердження схеми теплопостачання. У цьому випадку визначення ЕТО і зони її діяльності буде здійснюватися за умови, якщо зазначена організація прийме на себе зобов'язання по розробці проекту схеми теплопостачання в зоні своєї діяльності і її щорічної актуалізації.

Слід зазначити, що Законопроектом передбачається ряд заходів, спрямованих на «відсіювання» недобросовісних і ненадійних організацій. Крім того, претенденти на отримання статусу ЕТО повинні бути економічно зацікавлені в підвищенні ефективності систем теплопостачання. У зв'язку з цим Законопроект встановлює певні обмеження для організацій, що фінансуються з коштів відповідних бюджетів і відповідно не мотивованих отриманням додаткового прибутку за рахунок поліпшення систем теплопостачання.

Так, організації, які володіють об'єктами теплопостачання на праві господарського відання або оперативного управління, не зможуть отримати статус ЕТО в загальному порядку. Присвоєння статусу ЕТО зазначеним організаціям передбачено тільки протягом перехідного періоду і в системах теплопостачання, де об'єкти теплопостачання переважно належать організаціям на праві господарського відання та (або) оперативного управління.

Організації, які володіють об'єктами теплопостачання на праві господарського відання або оперативного управління та отримали статус ЕТО, повинні в термін до 1 січня 2016 року привести себе у відповідність до вимог, що пред'являються до ЕТО. Дана вимога відноситься і до ЕТО, який отримав свій статус до вступу в силу нововведень, передбачених Законопроектом.

Законопроект встановлює цілі і основні принципи здійснення ЕТО своєї діяльності, серед яких:

(A) скорочення обсягів втрат теплової енергії в теплових мережах;

(B) забезпечення безпечного функціонування систем теплопостачання;

(C) розвиток систем теплопостачання з використанням найкращих доступних технологій з метою підвищення надійності і якості теплопостачання, гарячого водопостачання, постачання гарячої води без перерв;

(D) підвищення публічності і прозорості діяльності ЕТО.

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ З ЕТО

Впровадження нової системи відносин у сфері теплопостачання, а також посилення відповідальності ЕТО перед споживачами невід'ємно пов'язане з необхідністю внесення змін до порядку укладення та виконання договорів, що забезпечують постачання споживачів тепловою енергією (потужністю).

Так, з метою посилення відповідальності ЕТО за договорами поставки теплової енергії та (або) теплоносія, а також за договорами надання послуг з передачі теплової енергії, теплоносія Законопроект передбачає право теплопостачальних (тепломережних) організацій в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору в разі неналежного виконання ЕТО зобов'язань по оплаті. Необхідною умовою реалізації даного права є завчасне повідомлення органів місцевого самоврядування про плановане відмову від договору із зазначенням причин, дати і часу такої відмови.

Законопроект також вводить обов'язок власника об'єктів теплопостачання по здійсненню контролю за належним виконанням орендарем своїх зобов'язань по експлуатації об'єктів теплопостачання. З метою посилення захисту інтересів споживачів передбачається обов'язок власника об'єктів теплопостачання контролювати виконання орендарем або концесіонером своїх зобов'язань перед споживачами. За неналежне виконання своїх зобов'язань орендодавець або концедент несе субсидіарну відповідальність.

З моменту завершення перехідного періоду на територіях, не віднесених до регульованих зонах теплопостачання, п ідключення (технологічне приєднання) до системи теплопостачання буде здійснюватися в рамках виконання ЕТО зобов'язань за договором про теплопостачання, який є публічним для ЕТО.

Законопроект скасовує стягування плати за п ідключення (технологічне приєднання) до мереж теплопостачання. Вартість заходів, виконаних ЕТО для забезпечення теплопостачання споживача, буде включатися до вартості реалізованих споживачеві теплової енергії (потужності), теплоносія.

Як зазначалося вище, реалізація теплової енергії (потужності) і (або) теплоносія споживачам здійснюється за договором теплопостачання, який ЕТО зобов'язана укласти з будь-яким звернулися споживачем, тепловикористовуючих установок якого знаходяться в її зоні діяльності.

Витрати на забезпечення виробництва і (або) передачі теплової енергії (потужності) і (або) теплоносія будуть включатися до складу відповідних нерегульованих цін, або до складу відповідних тарифів, встановлених органом тарифного регулювання.

Протягом 3 місяців з дати визначення ЕТО зазначена організація зобов'язана направити споживачам і теплопостачальним організаціям, розташованим в її зоні діяльності, пропозиції про укладення договору теплопостачання та / або поставки гарячої води, договору постачання теплової енергії (потужності) і / або теплоносія і / або договору надання послуг з передачі теплової енергії та / або теплоносія.

Споживач протягом 30 днів зобов'язаний підписати отриманий договір теплопостачання та (або) постачання гарячої води, або уявити ЕТО письмову відмову від укладення договору. У разі якщо після закінчення 30-денного терміну споживач не підписав спрямований йому ЕТО договір і не представив письмову відмову від його укладення, такий договір вважається укладеним.

Законопроект розширює список істотних умов, які повинен містити договір про теплопостачання. Так, договір теплопостачання, крім іншого, повинен визначати:

(A) значення показників надійності і якості теплопостачання, постачання гарячої води, що визначаються сторонами договору;

(B) відповідальність ЕТО за невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо забезпечення надійності та якості теплопостачання і (або) постачання гарячої води споживачам;

(C) порядок зниження вартості теплової енергії (потужності) і (або) теплоносія і (або) гарячої води при:

(I) недотриманні ЕТО значень зазначених вище показників надійності і якості;

(Ii) порушення ЕТО вимог і (або) термінів і (або) порядку розміщення інформації про недотримання значень показників надійності і якості теплопостачання, постачання гарячої води і (або) порушення порядку зниження такої вартості.

Договір теплопостачання, що укладається, щодо теплопотребляющіх установок, які не мають підключення (технологічного приєднання), повинен також визначати наступні істотні умови:

(A) зобов'язання власника чи іншого законного власника теплопотребляющіх установок по здійсненню споживання теплової енергії (потужності) в певні сторонами обсязі і терміни, починаючи з певної дати в майбутньому;

(B) зобов'язання ЕТО по виконанню заходів, необхідних для здійснення підключення (технологічного приєднання) теплопотребляющіх установок споживача в певні за угодою сторін терміни;

(C) відповідальність сторін за порушення зазначених зобов'язань.

Слід зазначити, що Законопроектом передбачено право ЕТО пред'являти регресні вимоги до теплопостачальної організації і (або) тепломережною організації, відповідальної за недотримання показників надійності і якості теплопостачання, постачання гарячої води споживачам.

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ

З метою забезпечення реалізації пропонованих принципів і новведеній в сфері теплопостачання, Законопроектом доповнюється список повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що регулюють відносини, пов'язані з теплопостачанням.

1. Уряд Росії

Відповідно до Законопроектом Уряд Росії наділяється повноваженнями затверджувати:

(A) параметри роботи джерел теплової енергії і теплових мереж, які використовуються для розрахунку індикативного рівня ціни;

(B) правила визначення та порядок застосування індикативного рівня ціни на теплову енергію (потужність);

(C) вимоги до визначення термінів поетапного досягнення індикативного рівня ціни;

(D) порядок укладення до 01 січня 2015 року договорів теплопостачання за цінами, визначеними угодою сторін, з метою забезпечення споживання теплової енергії об'єктами, які не споживають теплову енергію понад рік;

(E) методичні рекомендації щодо визначення значень показників надійності і якості теплопостачання.

Уряд Росії буде визначати перелік регульованих зон теплопостачання на підставі пропозиції уповноваженого органу влади суб'єкта РФ; встановлювати порядок розслідування причин аварійних ситуацій, що виникають при теплопостачанні; приймати рішення про закінчення перехідного періоду на основі даних про виконання термінів поетапного досягнення індикативного рівня ціни на теплову енергію.

2. Міненерго Росії

Законопроект окремим пунктом виділяє повноваження Міненерго визначати ЕТО і зони її діяльності для поселень, міських округів з чисельністю від 500 тисяч чоловік, а також для Москви і Санкт-Петербурга.

3. ФСТ Росії

Відповідно до Законопроектом, ФСТ Росії наділяється такими повноваженнями:

(A) встановлювати граничні рівні тарифів на теплову енергію (потужність), що поставляється ЕТО споживачам;

(B) встановлювати індикативний рівень ціни на теплову енергію (потужність), що поставляється споживачам;

(C) погоджувати терміни поетапного досягнення індикативного рівня ціни на теплову енергію (потужність), що поставляється споживачам;

(D) узгоджувати встановлену органом тарифного регулювання суб'єкта РФ дату досягнення індикативного рівня ціни на теплову енергію.

4. Ростехнагляд Росії

З набранням чинності розглянутих нововведень Ростехнагляд Росії буде розслідувати причини аварій при теплопостачанні, а також перевіряти готовність муніципальних утворень до опалювального періоду.

5. Органи державної влади суб'єктів РФ у сфері теплопостачання

Зазначені вище органи будуть визначати ЕТО і зони її діяльності для поселень, міських округів з чисельністю населення менше 500 тисяч чоловік.

ІНШІ ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

Крім розглянутих в попередньому розділі нововведень в ФЗ «Про теплопостачання» Законопроект передбачає зміни в інші нормативно-правові акти, також спрямовані на перехід до нової моделі ринку.

1. Зміни в ФЗ «Про енергозбереження»

Законопроектом передбачені зміни, спрямовані на посилення вимог до рівня оснащеності приладів обліку теплової енергії. Так, по відношенню до об'єктів з максимальним об'ємом споживання теплової енергії менше 0,2 Гкал / год виключається можливість не встановлювати прилади обліку.

2. Зміни до Житлового кодексу Російської Федерації (далі - ЖК РФ)

Що стосується ЖК РФ, то передбачається перенесення повноважень щодо встановлення нормативів споживання комунальних послуг з опалення, гарячого водопостачання з регіонального рівня на федеральний.

Крім того, Законопроектом уточнюється, що розрахунок розміру плати за комунальну послугу з опалення, гарячого водопостачання здійснюється за цінами (тарифами), визначеним згідно з законодавством у сфері теплопостачання.

3. Зміни в Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП РФ)

Зміни в КпАП РФ встановлюють відповідальність за порушення Правил організації теплопостачання та маніпулювання цінами на товари і послуги в сфері теплопостачання суб'єктами, які не займають домінуюче становище.

Так, за порушення Правил організації теплопостачання передбачається накладення адміністративного штрафу:

(A) на посадових осіб - від 10 тис. Рублів до 40 тис. Рублів (за повторне порушення - від 40 тис. Рублів до 50 тис. Рублів);

(B) на юридичних осіб - від 100 тис. Рублів до 500 тис. Рублів (за повторне порушення - від 600 тис. Рублів до 1 млн рублів).

Маніпулювання цінами на товари і послуги в сфері теплопостачання учасниками системи теплопостачання, які не займають домінуючого положення, тягне за собою накладення адміністративного штрафу:

(A) на посадових осіб - від 20 тис. Рублів до 50 тис. Рублів (за повторне порушення передбачена дискваліфікація від 1 до 3 років);

(B) на юридичних осіб - від 500 тис. Рублів до 1 млн рублів.

4. Зміни в ФЗ «Про водопостачання» [7]

Законопроект переносить положення, пов'язані з надійністю і якістю гарячого водопостачання з використанням відкритих систем теплопостачання (гарячого водопостачання) і закритих систем гарячого водопостачання, з ФЗ «Про водопостачання» в ФЗ «Про теплопостачання». Виняток - виробничий контроль якості гарячої води.

5. Зміни в ФЗ «Про концесійні угоди»

Як уже згадувалося раніше, ФЗ «Про концесійні угоди» доповнюється нормою, відповідно до якої до онцедент несе субсидіарну відповідальність перед споживачами або відповідними теплопостачальними організаціями за належне виконання до онцессіонером своїх зобов'язань, що виникають внаслідок експлуатації переданих йому по концесійному угодою об'єктів теплопостачання.

ВИСНОВОК

Таким чином, держава розраховує за допомогою впровадження нової моделі ринку теплової енергії в першу чергу збільшити інвестиційну привабливість галузі, забезпечити розвиток ефективних і надійних джерел теплової енергії, а також посилити відповідальність теплопостачальних організацій перед споживачами.

Для досягнення зазначених цілей буде здійснюватися поступова мінімізація державного регулювання у сфері теплопостачання, встановлення нової системи ціноутворення, що грунтується на тарифі «альтернативної котельні», а також розширення функцій ЕТО з постачання всіх товарів і послуг в сфері теплопостачання в межах зони своєї діяльності і виконання функцій, пов'язаних з оперативним управлінням системою теплопостачання. Введення нового ринку теплової енергії потребують також чіткого розподілу і синхронізації роботи багатьох відомств і організацій [8] .

Очікується, що більшість правил, що відбивають нові принципи ринку теплової енергії, будуть закріплені в першу чергу в ФЗ «Про теплопостачання», який повинен бути прийнятий до кінця 2014 року. В результаті прийняття необхідних законодавчих нововведень ринок теплової енергії поетапно зазнає істотних змін.

Проте, наявні в даний час протиріччя між Дорожньої карти і Законопроектом можуть свідчити про те, що до цього дня залишаються відкритими деякі питання, пов'язані з впровадженням нового ринку теплової енергії, в тому числі з ефективністю застосування методу «альтернативної котельні». У зв'язку з цим, Законопроект може бути підданий серйозним коригуванням в майбутньому.