Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Стаття 19. Рада з аудиторської діяльності. 1. З метою забезпечення суспільних інтересів в ході здійснення аудиторської діяльності при уповноваженому федеральному органі створюється рада з аудиторської діяльності.

  1. Наступна стаття »

2. Рада з аудиторської діяльності:
1) обговорює питання державної політики в сфері аудиторської діяльності;
2) розглядає проекти федеральних стандартів аудиторської діяльності та всіх інших нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську діяльність, і рекомендує їх до затвердження уповноваженим центральним органом;
3) схвалює Кодекс професійної етики аудиторів, перелік програм підвищення кваліфікації аудиторів;
4) оцінює діяльність саморегулівних аудиторських об'єднань по зовнішньому контролю якості роботи аудиторів і аудиторських організацій, а також щодо застосування до членів саморегульованого аудиторського об'єднання встановлених заходів відповідальності і при необхідності дає рекомендації щодо вдосконалення цієї діяльності;
5) розглядає звернення та клопотання саморегулівних аудиторських об'єднань в сфері аудиторської діяльності та вносить відповідні рекомендації на розгляд уповноваженого федерального органу;
6) здійснює відповідно до положення про раду з аудиторської діяльності інші функції, необхідні для встановлення і підтримки високого професійного рівня аудиторської діяльності в інтересах суспільства.
3. До складу ради по аудиторську діяльність входять представники користувачів фінансової (бухгалтерської) звітності відповідних державних органів, федеральних органів виконавчої влади, Центрального банку Російської Федерації та аудиторської професії.
Чисельний і персональний склад ради з аудиторської діяльності затверджується уповноваженим федеральним органом. Число представників користувачів фінансової (бухгалтерської) звітності в раді по аудиторську діяльність має бути не менше 30 відсотків загального числа членів ради.
До складу ради по аудиторську діяльність в обов'язковому порядку включаються не більше двох представників уповноваженого федерального органу, по одному представнику від Центрального банку Російської Федерації, федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері підприємництва, федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду за фінансовими ринками, не більше двох представників аудитор кой професії. Представники аудиторської професії включаються до складу ради по аудиторську діяльність за поданням саморегулівних аудиторських об'єднань.
Членами ради з аудиторської діяльності не можуть бути члени робочого органу ради (крім представників уповноваженого федерального органу).
4. Голова ради по аудиторську діяльність обирається на першому засіданні ради з числа її членів.
Голова ради з аудиторської діяльності не може бути обраний з числа представників державних органів, федеральних органів виконавчої влади, Центрального банку Російської Федерації та аудиторської професії.
5. Секретарем ради з аудиторської діяльності є представник уповноваженого федерального органу з числа членів ради.
6. До складу робочого органу ради з аудиторської діяльності входять керівники всіх саморегулівних аудиторських об'єднань, інші представники аудиторської професії, представники наукової та педагогічної громадськості, а також уповноваженого федерального органу.
Чисельний і персональний склад робочого органу ради з аудиторської діяльності затверджується уповноваженим федеральним органом. Число представників аудиторської професії в робочому органі ради з аудиторської діяльності має бути не менше 70 відсотків загального числа членів робочого органу ради.
7. Інформація про діяльність ради з аудиторської діяльності та її робочого органу повинна бути відкритою і загальнодоступною.
8. Положення про раду з аудиторської діяльності та положення про робочий орган ради затверджуються уповноваженим центральним органом. Регламент ради з аудиторської діяльності і регламент робочого органу ради затверджуються радою по аудиторську діяльність.

Наступна стаття »
До тексту закону »

Читайте також

Популярні документи