Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Складський облік

 1. Складський облік в 1С: Бухгалтерія 8.2
 2. Документ "Надходження матеріалів і послуг"
 3. Документ "Повернення товарів"
 4. Документ "Інвентаризація матеріалів"
 5. Документ "Видача витратних матеріалів"
 6. Документ "Оприбуткування матеріалів"
 7. Документ "Переміщення матеріалів"
 8. Документ "Списання матеріалів"
 9. Документ "Довіреність"

Головна сторінка

Складський облік в 1С: Бухгалтерія 8.2

Документ "Надходження матеріалів і послуг"

Документ служить для відображення різних операцій з надходження товарів.

Якщо для даного документа були сформовані відповідні документи типових конфігурацій 1C, то такий документ вже не можна змінити. Для можливості внесення змін необхідно видалити сформовані типові документи. Це може зробити тільки користувач з правами "Адміністратор управління автотранспортом" з меню "Сервіс" -> "Регламентні операції УАТ" -> "Список сформованих документів типової конфігурації для УАТ". Необхідно знайти потрібний документ УАТ і натиснути клавішу Del. Всі сформовані для нього документи типової конфігурації будуть позначені на видалення.

Введення на підставі

Документ може бути введений на підставі документа "Рахунок на оплату постачальника".

Документ "Повернення товарів"

Документ служить для для оформлення повернення надійшли раніше позицій номенклатури.

Якщо для даного документа були сформовані відповідні документи типових конфігурацій 1С, то такий документ вже не можна змінити. Для можливості внесення змін необхідно видалити сформовані типові документи. Це може зробити тільки користувач з правами "Адміністратор управління автотранспортом" з меню "Сервіс" -> "Регламентні операції УАТ" -> "Список сформованих документів типової конфігурації для УАТ". Необхідно знайти потрібний документ УАТ і натиснути клавішу Del. Всі сформовані для нього документи типової конфігурації будуть позначені на видалення.

Реквізити шапки документа

 • Організація. Організація, яка здійснює повернення товару;
 • Контрагент. Посилається на довідник "Контрагенти". Контрагент, з яким повертається товар;
 • Договір контрагента. Документ - підстава повернення;
 • Відповідальний. Користувач, відповідальний за введення інформації в документ;
 • Склад. Склад, з якого виконується виконується повернення товару.

Документ "Інвентаризація матеріалів"

Документ «Інвентаризація товарів на складі» призначений для проведення інвентаризації матеріалів на складі. Дані в інвентаризаційної відомості можна автоматично заповнити інформацією про залишки позицій номенклатури на зазначеному в документі складі за допомогою кнопки «Заповнити».

Дані про залишки позицій номенклатури відображаються в графі "Кількість за даними обліку" і не редагуються. У графу "Кількість" заносяться реальні залишки на складах, отримані в результаті проведеної інвентаризації. У графі "Відхилення" фіксується відхилення між реальним залишком, зафіксованому в результаті поведінки інвентаризації та залишком за даними обліку. У графу "Облік. Сума" виводиться інформація про сумарної собівартості, розрахованої на підставі введених в інформаційну базу документів. У графу "Сума" заноситься реальна сумарна собівартість, за якою номенклатурна позиція враховується на складі. На підставі цього параметра і фактичної кількості розраховується поле "Ціна".

Проведення документа не виробляє ніякого руху в регістрах, однак, за результатами інвентаризації можна виписати підлеглі документи: "Списання матеріалів" і "Оприбуткування матеріалів". Склад цих документів буде заповнений згідно з результатами проведення інвентаризації, тобто в табличну частину документа "Оприбуткування матеріалів" буде занесений надлишок номенклатурних позицій, виявлений в результаті інвентаризації, а в табличну частину документа "Списання матеріалів" будуть занесені ті номенклатурні позиції, які необхідно списати по результатами проведеної інвентаризації. Після проведення цих документів, кількість номенклатурних позицій на складі встановиться рівним реальній кількості, зафіксованих в інвентаризаційної відомості.

реквізити:

 • Склад. Посилається на довідник "Склади". Склад, на якому проводиться інвентаризація;
 • Організація. Посилається на довідник "Організація";
 • Умови проведення інвентаризації. Сховище значень. Містить відбір по номенклатурної групі і номенклатурі, який відображає умови інвентаризації.

Документ "Видача витратних матеріалів"

Документ призначений для відображення факту видачі видаткових матеріалів зі складу для установки їх на ТЗ.

реквізити:

 • Організація. Посилається на довідник "Організації". Організація, по якій вводиться видача витратних матеріалів.
 • Механік. Посилається на довідник "Співробітники" Механік, який прийняв матеріали від комірника.
 • Комірник. Посилається на довідник "Співробітники". Комірник, який списав зі складу матеріали.
 • Відповідальний. Посилається на довідник "Користувачі". Користувач, відповідальний за документ.
 • Склад. Посилається на довідник "Склади". Склад, з якого зроблена видача.

Таблична частина "Матеріали"

 • Номенклатура. Посилається на довідник "Номенклатура". Запчастина чи іншої видатковий матеріал;
 • ТС. Посилається на довідник "Транспортні засоби". Транспортний засіб, на яке витрачаються матеріали;
 • Кількість. Тип значення: "Число". Кількість витратних матеріалів;
 • Одиниця виміру. Посилається на довідник "Одиниці виміру". Одиниця виміру;
 • Водій. Посилається на довідник "Співробітники".

Документ "Оприбуткування матеріалів"

Документ "Оприбуткування товарів" призначений для оформлення факту оприбуткування матеріалів на склад. Документ може бути оформлений на підставі проведеної інвентаризації або як вільний документ у разі оформлення надходження надлишків товарів. Таблична частина документа заповнюється стандартним чином - порядковим введенням і підбором по каталогу (довідником "Номенклатура"). У разі оформлення документа на підставі документа "Інвентаризація матеріалів" таблична частина документа "Оприбуткування товарів" заповнюється відповідно до даних, зазначеними в документі "Інвентаризація матеріалів на складі". Ціни в документі фіксуються у валюті управлінського обліку.

реквізити:

 • Склад. Посилається на довідник "Склади". Склад компанії, куди проводиться оприбуткування;
 • Інвентаризація. Посилається на документ "Інвентаризація матеріалів". Інвентаризація матеріалів, на підставі якої введений документ.

Документ "Переміщення матеріалів"

Документ призначений для оформлення передачі номенклатурних позицій між складами.

Як складу "Відправник" вказується склад, з якого виробляється відвантаження товару, а як склад "Одержувач" вказується той склад, на який надходить товар.

Якщо для даного документа були сформовані відповідні документи типових конфігурацій 1С, то такий документ вже не можна змінити. Для можливості внесення змін необхідно видалити сформовані типові документи. Це може зробити тільки користувач з правами «Адміністратор управління автотранспортом» з меню "Сервіс" -> "Регламентні операції УАТ" -> "Список сформованих документів типової конфігурації для УАТ". Необхідно знайти потрібний документ УАТ і натиснути клавішу Del. Всі сформовані для нього документи типової конфігурації будуть позначені на видалення.

Документ "Списання матеріалів"

Документ "Списання матеріалів" призначений для оформлення списання товарів.

Таблична частина документа заповнюється стандартним чином - порядковим введенням або підбором з довідника "Номенклатура" (кнопка "Підбір").

При підборі з довідника можна встановити варіант підбору, при якому будуть показуватися тільки ті товари, які є в наявності на складі ( "По залишках номенклатури").

Списання проводиться за собівартістю товарів, розрахованої на момент оформлення документа списання.

Документ "Переміщення матеріалів в експлуатацію"

Таблична частина документа заповнюється стандартним чином - порядковим введенням або підбором з довідника "Номенклатура" (кнопка "Підбір").

При підборі з довідника можна встановити варіант підбору, при якому будуть показуватися тільки ті товари, які є в наявності на складі ( "По залишках номенклатури").

Документ "Довіреність"

Документ "Довіреність" призначений для оформлення довіреностей на одержання товарів. У документ з довідника "Співробітники" вносяться дані про довірену особу, шляхом вибору інформації про власних співробітників компанії з довідника. При цьому будуть автоматично заповнені паспортні дані співробітника. Таблична частина довіреності заповнюється шляхом підбору або порядкового введення.

реквізити:

 • Співробітник. Посилається на довідник "Співробітники". Підзвітна особа;
 • Організація. Посилається на довідник "Організації". Організація, по якій вводиться документ;
 • Банківський рахунок організації. Посилається на довідник "Банківські рахунки". Банківський рахунок організації;
 • Контрагент. Посилається на довідник "Контрагенти". Постачальник товарів (матеріалів);
 • Договір контрагента. Посилається на довідник "Договори контрагентів". Договір контрагента;
 • Угода. Посилається на документи "Надходження товарів і послуг", "Реалізація послуг". Документ розрахунків, за яким виписується довіреність. Поле може залишатися порожнім.

Таблична частина "Товари"

 • Найменування товару. Тип значення: "Рядок". Подання номенклатурної позиції;
 • Кількість. Тип значення: "Число". Кількість одержуваних товарів;
 • Одиниця виміру. Посилається на довідник «Класифікатор одиниць вимірювання». Одиниця виміру.

Документ "Рахунок на оплату постачальника"

Даний документ відноситься до підсистеми "Управління автотранспортом".

Реквізити шапки документа:

 • Організація. Організація, від імені якої виставлений рахунок за послуги надання транспорту та будівельної техніки;
 • Банківський рахунок. Банківський рахунок цієї організації, на який будуть переведені кошти;
 • Відповідальний. Користувач, відповідальний за введення інформації в документ;
 • Контрагент. Замовник послуг транспорту та будівельної техніки;
 • Договір контрагента. Документ - підстава платежу;
 • Обєкт будівництва. Реквізит необов'язковий для заповнення. Якщо він заповнений, то в рахунок буде виставлений тільки за роботу транспорту та будівельної техніки на даному об'єкті;
 • Сума документа. Реквізит розраховується автоматично під час запису документа.

Заповнення табличної частини документа

Таблична частина може бути за бажанням користувача заповнена автоматично за довільно обраний період часу по кнопці "Заповнити". У табличну частину потрапляють дані з регістра накопичення "Вироблення за вартістю", що акумулюються там при проведенні Товарно-транспортних документів, що відносяться до даного Замовника і цього Об'єкту Будівництва (якщо заповнений реквізит Об'єкт будівництва). Детальність заповнення табличній частини (сума послуг по об'єкту в цілому, або кількість послуг по кожному параметру вироблення, або по кожній моделі транспортних засобів, або по кожному транспортному засобу окремо) визначається настроюванням Облікової політики Управління автотранспортом (закладка Прейскуранти, реквізит Деталізація вироблення для клієнта ) .Щоб отримати максимально детальний звіт по наданим за даний період послуг замовникові, необхідно сформувати звіт "Реєстр на виписку рахунку".

Введення на підставі

Документ може бути введений на підставі документа "Надходження товарів і послуг".

Головна сторінка