Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Норми вироблення штукатурних робіт

Виконання штукатурних робіт, нормування і розцінки на штукатурні роботи повинні проводитися по Всесоюзним єдиним нормам вироблення і розцінок (ЕНВ і Р). Але в практиці будівництва доводиться стикатися з необхідністю проводити роботи, не передбачені ЕНВ і Р. Тоді керівництву споруди доводиться самому визначати норми і розцінки для даної роботи, т. Е. Створювати місцеві норми і розцінки.
Процес встановлення норм складається з наступних п'яти стадій:

 1. підготовка: попереднє вивчення досліджуваного процесу; вибір об'єкта, робочого і дня спостереження;
 2. спостереження: запис тривалості елементів роботи і не роботи, завмер продукції; запис чинників, що впливають на норму; виявлення причин перерв в роботі;
 3. аналіз і обробка спостережуваних даних: встановлення складу роботи; проектування найбільш зручного робочого місця; поліпшення способу здійснення кожного елемента штукатурних робіт; обчислення норми часу на кожен елемент і на весь процес в цілому; проектування нормалі процесу;
 4. постановка досвіду роботи згідно прокорректірованному проекту нормалі і повторне спостереження;
 5. остаточне редагування нормалі процесу і норми і затвердження її.

Норми встановлюються не тільки на робочу силу, але також і на матеріали, транспорт, механізми, електроенергію і т. Д.

При цьому потрібно розрізняти два види норм: норма часу Нвр., І норма вироблення на штукатурні роботи.

Норма часу - кількість часу, належне для виробництва одиниці продукції встановленої якості при виконанні робіт певним способом, правильної організації всього процесу і належному рівні продуктивності праці.

Норма вироблення на виконання штукатурних робіт - кількість доброякісної продукції, яке повинне бути виконане за одиницю часу (8-годинна зміна, 1 годину і т. П.) При певному способі виробництва робіт.

При вивченні робочого процесу проводиться запис всіх витрат часу по схемі, що додається.

Робота:

 • Підстави
 • Допоміжна
 • Підготовча і заключна
 • інша

неработой

 • відпочинок
 • технічний простий
 • організаційний простий
 • Інші простої
 • Відлучка з місця роботи

Робочий день означає час, що охоплює всю тривалість зміни; при цьому час узаконеного обідньої перерви виключається.

Робочий день складається з періодів роботи і не роботи. У періоди роботи включаються:

 • основна робота, т. е. елементи роботи, які безпосередньо створюють основну продукцію даного процесу;
 • допоміжна робота, т. е. елементи, безпосередньо ве дають продукції, але необхідні для виробництва: перестановка драбини під час роботи, підтягування люльки, поточний догляд за робочим місцем і т. п .;
 • підготовчо-заключна робота: ознайомлення з кресленнями і місцем роботи, отримання вказівок від десятника, підготовка робочого місця, прибирання його після закінчення роботи і т. д .;
 • інша робота; зайва робота, витрачена на переробку за «бракованої продукції; робота не за фахом; переборні переходи і перекидання; робота хоч і корисна, але не має відношення до досліджуваного процесу (відриви від виконуваного завдання).

До періодів нероботи відносяться:

 • відпочинок під час роботи, необхідний для відновлення сил робітника в процесі роботи;
 • технічні простої, викликані сутністю даного технологічного процесу, наприклад: очікування підсихання нанесеного шару розчину;
 • організаційні простої, викликані різного роду неполадками на виробництві з причин, не залежних від даного технологічного процесу і ланки, його виконує;
 • інші простої: аварійні, кліматичні, наприклад, що відбуваються внаслідок дощу і т. п., що викликаються всякого роду подіями;
 • відлучки з місця робіт, викликані виробничим процесом або фізіологічними причинами.
 • Технічно обґрунтовані норми можна отримати тільки шляхом безперервного спостереження, проведеного за елементами.

З наведених вище елементів витрат в норму включають корисну роботу і фатальна не роботу. Тому в норму не включаються:

 • інша робота, так як ні шлюб, ні переробки не можна узаконювати шляхом включення їх в норму;
 • організаційні простої повинні бути доведені до нуля, і норми не повинні в собі містити ніяких резервів, що дозволяють маскувати погану роботу;
 • кліматичні простої, так як вони оплачуються за актом, в залежності від фактичної тривалості; інші простої;
 • відлучки з місця робіт, так як вони повинні перекриватися відпочинку.

Скорочення тривалості основної та допоміжної штукатурної роботи досягається наступним шляхом:

 • виключають непотрібні елементи;
 • зменшують кількість елементів, вироблених кожним робочим, для чого вдаються до поділу праці;
 • скорочують тривалість виконання кожного елемента роботи штукатурних робіт внаслідок зростання навичок робітників, раціоналізації вироблених ними рухів і т. д.

З елементів підготовчо-заключної роботи в рамках робочого дня можуть бути залишені такі підготовчі роботи, як подмашіваніе, промивка розчинозмішувачі і т. П. Всі інші роботи повинні бути віднесені на неробочий час.

Відпочинок включається в норму в певному відсотку від часу роботи, в залежності від її складності (приблизно 5% - при легкій. 10% - при середній і 15% - при важкій роботі).

Технічні простої включаються в норму лише там, де вони неминучі по ходу виробничого процесу.