Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Аналіз продуктивності праці

2.3 Аналіз продуктивності праці

Для оцінки рівня продуктивності праці застосовується система узагальнюючих, приватних та допоміжних показників. До узагальнюючих показників відносяться середньорічна, середньоденна і середньогодинна вироблення продукції на одного працюючого у вартісному вираженні. Приватні показники - це витрати часу на виробництво одиниці продукції певного виду в натуральному вираженні за один людино-день або людино-годину. Допоміжні показники характеризують витрати часу на виконання одиниці певного виду робіт або обсяг виконаних робіт за одиницю часу. Найбільш узагальнюючим показником продуктивності праці є середньорічна вироблення продукції одним працюючим. Величина його залежить не тільки від вироблення робочих, а й від питомої ваги останніх в загальній чисельності промислово-виробничого персоналу, а також від кількості відпрацьованих ними днів і тривалості робочого дня.

Таблиця 10 - Аналіз продуктивності праці за 2009 рік

Показники План Факт Відхилення Середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу 570 566 -4 В тому числі робочих 430 426 -4 Питома вага робітників у загальній чисельності працівників 0,75 0,75 Відпрацьовано днів одним робочим за рік 232,95 Відпрацьовано годин усіма робітниками, ч 892871 Середня тривалість робочого дня, год 8,75 7,62 -1,13 Обсяг виробництва в планових цінах, тис. тенге 1072000 1040000 -32 Середньорічне виробництво одного працівника, тисяч тенге 1880,7 1837,46 -43,24 вироблення робітника: 2493,02 2441,3 -51,72 середньорічна, тисяч тенге середньомісячна, тисяч тенге 207,75 203,44 -4,31 середньоденна, тисяч тенге 10,01 9,8 -0,21

За даними з таблиці 10 обьем виробленої продукції за 2009 р знизився на 32 тис .. тг. в порівнянні з плановими показниками .. Але тривалість робочої зміни знизилася, в 2009 році вона становила 7,62 години за фактом, що вже на 1,13 години менше планової тривалості через збільшення чисельності керівників, фахівців, службовців і робітників.

Середньорічне виробництво одного працівника за фактом становить 1837,46 тис. Тг, порівнюючи з плановим показником (1880,7 тис. Тг) менше на 43,24 тис. Тг. Середньорічне виробництво одного робочого за фактом становить 2441,3 тис. Тг, порівнюючи з планом видно, що менше на 51,72 тис. Тг.

Середньомісячний виробіток робітника в 2009 році становить 203,44 тис. Тг, що в порівнянні з плановим показником менше на 4,31 тис. Тг. Середньоденна вироблення робочого в 2009 році становить 9,8 тис. Тг, що в порівнянні з плановим показником менше на 0,21 тис. Тг ..

Що ж стосується кількості відпрацьованих людино-днів 1 робочим то в 2009 році воно становить 232,95 днів, відпрацьовано годин усіма працівниками-892 871 годин.

Про чисельність працівників по персоналу можна сказати, що за фактом вона в 2009 році дорівнює 570 осіб, порівнюючи з планом чисельність, зменшується на 4 людини. Чисельність працівників за фактом у 2009 році становить 430, порівнюючи з планом чисельність, зменшується також на 4 людини. Питома вага за чисельністю становить 0,75.

Питома вага за чисельністю становить 0,75

Малюнок 9-Чисельність персоналу за 2009 рік


розділ: Економіка
Кількість знаків з пробілами: 192 371
Кількість таблиць: 16
Кількість зображень: 11

... на прибуток в балансового прибутку від встановленої законодавством ставки податку на прибуток в 2008 р збільшується, а до 2009 р знижується. 3. Статистичний аналіз продуктивності та оплати праці 3.1 Статистичне вивчення продуктивності праці на ВАТ «Бурятмясопром» У цьому розділі представлені показники продуктивності праці на ВАТ «Бурятмясопром», а також показники ...

... порівнянні з ростом заробітної плати. Це співвідношення забезпечує економію собівартості продукції по елементу заробітної плати. За даними (таблиці 2.7) проведемо аналіз ефективності використання коштів на оплату праці. Таблиця 2.7 Розрахунок показників інтенсифікації хлібозаводу "Полярний" Показники 2005 2006 відхилення (+; -) темп зростання,% 1. Продукція в порівнянних цінах ...

... і наскільки вміло ця система функціонує, тобто від того, як роботодавець управляє системою оплати праці своїх працівників, залежить ефективність виробництва і конкурентоспроможність підприємства. 2. Аналіз ефективності управління оплатою праці на ТОВ "СТ Будмеханізація" 2.1 Основні економічні показники роботи ТОВ "СТ Будмеханізація" Товариство з обмеженою відповідальністю ...

... всебічної інтенсифікації 0,96 -0,48 -48 148 482 В цілому по підприємству спостерігається перевитрата ресурсів в розмірі 482 тис. Руб. 2. Аналіз використання фонду оплати праці 2.1. Аналіз ефективності використання фонду оплати праці В умовах переходу до системи ринкового господарювання відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни істотно змінюється і ...