Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

ПДВ-гранично допустимі викиди

  1. Кому потрібен проект ПДВ?
  2. Відповідальність за відсутність проекту ПДВ
  3. Законодавче обґрунтування ПДВ
  4. Кому потрібен проект ПДВ?
  5. Розробка проекту ПДВ
  6. Відповідальність за відсутність проекту ПДВ
  7. Вимоги в області охорони атмосферного повітря
ПОВІТРЯ

ПДВ-гранично допустимі викиди

Законодавче обґрунтування ПДВ

Кому потрібен проект ПДВ?

Розробка проекту ПДВ

Відповідальність за відсутність проекту ПДВ

Вимоги в області охорони атмосферного повітря

Законодавче обґрунтування ПДВ

Необхідність складання, розробки та узгодження проекту гранично допустимих викидів (далі ПДВ) ґрунтується на статті 30 п.1 Федерального закону «Про охорону атмосферного повітря» від 04.05.1999 р № 96-ФЗ, згідно з якою всі юридичні особи, на майданчику розташування яких є стаціонарні джерела викидів, повинні ці самі викиди нормувати. А нормувати на сьогоднішній день можна тільки одним способом - розробити проект ПДВ, причому якщо раніше була можливість просто скласти інвентаризацію викидів без отримання будь-яких висновків і дозволів, то сьогодні це неможливо, та інвентаризація викидів проводиться тільки в складі проекту ПДВ і є його невід'ємною частиною і додатком.

Проект ПДВ містить інформацію про гранично допустимих викидах підприємства, є обов'язковим для пред'явлення перевіряючому інспектору (закон № 96-1999 ФЗ «Про охорону атмосферного повітря»). Відповідальність за відсутність проекту ПДВ - штраф до 250 000 рублів.

Кому потрібен проект ПДВ?

Дуже частину у природокористувачів побутує хибна думка, що «стаціонарних джерел у нас немає, і проект ПДВ нам не потрібен, у нас немає труб, котелень, ми нічого не фарбуємо ... і т.д.». Як правило, це думка помилкова: стаціонарний джерело - це не завжди труба, а вірніше - як правило, не труба. Це може бути аромат або вікно або вхідні двері, або ворота, або просто стоянка автотранспорту (відкрита або закрита) - такі джерела називаються неорганізованими або площадковими, але це теж джерела забруднень. Більш того, якщо на підприємстві є тільки один заточний верстат для особистих потреб і використовується він по 10 хвилин в тиждень - це теж джерело виділення і - відповідно - забруднення атмосферного повітря, і його слід нормувати!

Для чого потрібен проект? Проект ПДВ потрібен для того, щоб встановити кількісний і якісний склад забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу. Ці кількості встановлюються за допомогою спеціальних методик або натурними вимірами, і зводяться в спеціальні таблиці, які відображають характеристики викидів, їх приналежність до ділянок, якісний і кількісний склад і інші параметри. У проект, крім таблиць, входять також описова частина, відомості про юридичну особу, план-графік відомчого контролю за нормативами ПДВ, заходи на випадок настання несприятливих метеоумов і інші розділи. На підставі розробленого проекту спочатку виходить санітарно-епідеміологічний висновок на проект ПДВ в територіальному органі Росспоживнагляду, а потім виходить дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря-його видає Департамент Росприроднагляду по ЮФО терміном на 7 років (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2017 № 841 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2000 № 182 та від 2 березня 2000 № 183"). І з отриманням дозволу викиди підприємства стають легалізованим, тобто дозволеними. На підставі виданого Дозволи підприємство щорічно здійснює нарахування до державного бюджету екоплатежей за негативний вплив на навколишнє середовище.

Розробка проекту ПДВ

Загальна схема розробки і узгодження ПДВ

Інвентаризація стаціонарних джерел викидів ↓ і лабораторні виміри. Паралельно виходять довідки «Фон», «Клімат» і ситуаційний план в центрі з гідрометеорології та КГА.

Розробка проекту ПДВ ↓ (0,5-2 місяці в залежності від наявності вихідних даних).

Узгодження проекту і отримання дозволу на викид ↓:

Реєстрація проекту в територіальному ФБУЗ Росспоживнагляду. Видається експертний висновок про те, що проект складений коректно.

Отримання сан-епід укладення в Росспоживнагляду, після чого цей висновок разом з проектом подається в Росспоживнагляд.

Отримання нормативів викидів шкідливих речовин з департаменту Росприроднагляду.

Дозвіл на викид шкідливих речовин - кінцевий документ етапу Узгодження ПДВ, Видається Росприроднагляду або Комітетом з природокористування, після чого підприємство може спокійно продовжувати роботу.

Проект нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) розробляється на виконання Закону РФ "Про охорону атмосферного повітря"

Гранично допустимі викиди. Гранично допустимий викид (проект ПДВ) - це норматив викиду шкідливого (забруднюючої) речовини в атмосферне повітря, який встановлюється для стаціонарного джерела забруднення атмосферного повітря з урахуванням технічних нормативів викидів і фонового забруднення атмосферного повітря, за умови неперевищення даним джерелом гігієнічних і екологічних нормативів якості атмосферного повітря, гранично допустимих (критичних) навантажень на екологічні системи і інших екологічних нормативів.

Згідно з природоохоронним законодавством РФ всі юридичні особи, які мають стаціонарні джерела викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря, зобов'язані забезпечувати проведення інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та розробку проекту гранично допустимих викидів (проект ПДВ).

Основним завданням проекту нормативів ГДВ є розробка оптимальних заходів щодо захисту атмосфери, що забезпечують зниження приземних концентрацій шкідливих речовин в житловій зоні до нормованих величин. При цьому для кожного джерела виділення шкідливих речовин в атмосферу повинен бути встановлений такий ПДВ, щоб сумарна гранична концентрація вказаних речовин з урахуванням фонового забруднення не перевищувала санітарних норм.

При розробці проекту проводиться первинна оцінка джерел забруднення. На даному етапі визначаються можливі джерела утворення і виділення в атмосферу забруднюючих речовин, приблизна номенклатура забруднюючих речовин і обсяг викидів. Виявляються об'єкти, що потрапляють в нормативну санітарно-захисну зону підприємства.

Відповідальність за відсутність проекту ПДВ

КоАП РФ від 30.12.2001 №195-ФЗ, глава 8:

Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог при плануванні, техніко-економічному обгрунтуванні проектів, проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію, експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів (штраф на юридичних осіб - від 50 до 100 МРОТ).

Ст.8.2. Недодержання екологічних і санітарно - епідеміологічних вимог при зборі, складуванні, використанні, спалюванні, переробки, знешкодження, транспортування, захоронення та іншому зверненні з відходами виробництва і споживання (штраф на юридичних осіб - від 50 до 100 МРОТ).

Стаття 8.5. Приховування або перекручення екологічної інформації (штрафу на юридичних осіб - від 100 до 200 МРОТ).

Стаття 8.13. Порушення правил охорони водних об'єктів 4. Порушення вимог до охорони водних об'єктів, яке може спричинити їх забруднення, засмічення і (або) виснаження (штраф на юридичних осіб - від 300 до 400 МРОТ).

Стаття 8.14. Порушення правил водокористування 1. Порушення правил водокористування при заборі води, без вилучення води і при скиданні стічних вод у водні об'єкти (штраф на юридичних осіб - від 100 до 200 МРОТ).

Стаття 8.21. Порушення правил охорони атмосферного повітря 1. Викид шкідливих речовин в атмосферне повітря або шкідливий фізичний вплив на нього без спеціального дозволу (штраф на юридичних осіб - від 400 до 500 МРОТ).

Вимоги в області охорони атмосферного повітря

Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря здійснюють юридичні особи, які мають джерела шкідливих хімічних, біологічних і фізичних впливів на атмосферне повітря і які призначають осіб, відповідальних за проведення виробничого контролю за охороною атмосферного повітря, і (або) організовують екологічні служби.

Юридичні особи, які мають стаціонарні джерела викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря, зобов'язані - здійснювати облік викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел, проводити виробничий контроль за дотриманням встановлених нормативів викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря.

Кому потрібен проект ПДВ?
Кому потрібен проект ПДВ?
Для чого потрібен проект?