Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Довгі хвилі Кондратьєва

Радянським економістом Миколою Дмитровичем Кондратьєвим (1892-1938) була висунута гіпотеза про існування довгих хвиль (великих циклів) в світовому економічному розвитку тривалістю в 48-55 років. Н.Д. Кондратьєв встановив "чотири важливі економічні правильності в розвитку великих економічних циклів:

  1. перед початком і на початку висхідної хвилі кожного великого циклу відбуваються глибокі зміни в умовах економічного життя суспільства. Вони виражаються в значних змінах в техніці (чому передують великі технічні відкриття і винаходи), в залученні у світові економічні зв'язки нових країн, в зміні видобутку золота і грошового обігу;
  2. на періоди висхідної хвилі кожного великого циклу припадає найбільша кількість соціальних потрясінь (воєн і революцій);
  3. періоди знижувальної хвилі кожного великого циклу супроводжуються тривалою й особливо різко виявленої депресією сільського господарства.

У період підвищувальної хвилі великих циклів середні капіталістичні цикли характеризуються стислістю депресій і інтенсивністю підйомів; в період знижувальної хвилі великих циклів спостерігається зворотна картина "1.

Кондратьєв розглядав довгі хвилі як "порушення і відновлення економічної рівноваги тривалого періоду. Основна причина лежить в механізмі накопичення, акумуляції і розсіювання капіталу, достатнього для створення основних продуктивних сил".

Концепція великих циклів передбачає вивчення взаємозв'язку різних соціально-економічних сфер: галузевої структури, грошового обігу, демографічних чинників, екологічної складової відтворювальних процесів і т.д.

Теорія довгохвильових коливань дозволяє:

  1. відмовитися від уявлення про суть економічного прогресу як про безперервному і монотонному зростанні. Економічний розвиток не вкладається у вузькі рамки однолинейного зростання як відображення поступального прогресу. І, щоб глибше і грунтовніше зрозуміти економічний розвиток, не обійтися без урахування дії факторів циклічної динаміки;
  2. розсунути часовий горизонт економічних досліджень. Цим закладається основа для усвідомлення спадкоємності в розвитку і глибокої взаємозв'язку поточних подій з історичними коренями в минулому, а значить, складаються сприятливі передумови для осмислення логіки господарського розвитку всієї світової економіки і окремих національних економік.

T. Maкeeвa

"Довгі хвилі Кондратьєва" і інші матеріали по темі "Макроекономіка"

Довгі хвилі Кондратьєва і інші   матеріали по темі Макроекономіка

Контакти

Зворотній зв'язок

Пошук по сайту

Всі розташовані на сервері матеріали є власністю їх авторів. Будь-яке відтворення, копіювання з метою комерційного використання цих матеріалів має узгоджуватися з авторами матеріалів.

© 1999-2019 www.inventech.ru
Москва