Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

РСМ-Серт | Сертифікація ISO 9001 | Впровадження ISO 9001

 1. Для чого потрібні сертифікати ISO 9001? Підтвердження відповідності встановлених вимог системи управління...
 2. Вартість від 20000 рублів!
 3. Стандарти серії ISO 9001
 4. Впроваджена і сертифікована система менеджменту якості (ISO 9001) дозволяє:
 5. Сім принципів управління якістю
 6. Для чого потрібен процесний підхід?
 7. Сертифікація системи менеджменту якості ДСТУ ISO 9001-2015 (ISO 9001 діє до: 2015)
 8. Наша акредитація
 9. Серед наших клієнтів

Для чого потрібні сертифікати ISO 9001?
 • Підтвердження відповідності встановлених вимог системи управління і документально підтверджена впевненість в якості продукції, що випускається;
 • Конкурентна перевага для участі в тендерах і конкурсах на виконання робіт;
 • Створення репутації виробника якісної продукції;
 • Підвищення довіри Постачальників і Замовників;
 • Підвищення інвестиційної привабливості;
 • Використання в рекламних і маркетингових цілях;
 • П різнаніе з боку споживачів;
 • Переваги в отриманні замовлень від великих компаній, які вимагають від своїх постачальників сертифікованої СМ;
 • Розширення ринку збуту продукції, включаючи можливість її реалізації на зарубіжних ринках;
 • Наявність сертифіката відповідності ДСТУ ISO 9001-2015 (ISO 9001 діє до: 2015) підтверджує, що система менеджменту якості Організації оцінена і визнана відповідною третьою стороною - органом по сертифікації.

Сертифікат ISO 9001

7 премущества при виборі РСМ-Серт

Вартість ІСО:

Вартість ІСО:

 • Успішно працюємо з 2007 року. Більше 1000 задоволених клієнтів;
 • Працюємо без Посередників!
 • Наші експерти проходять постійні стажування і підвищення кваліфікації в російських і європейських органах по сертифікації;
 • Гарантуємо прийняття і визнання наших сертифікатів в будь-яких перевіряючих компаніях;
 • Ми спеціалізуємося тільки на послугах у сфері систем менеджменту, отже знаємо про системи менеджменту абсолютно ВСЕ!
 • Разом з сертифікатом надамо комплект матодіческіх матеріалів, книг, підручників і шаблонів по системам менеджменту.
 • Ми працюємо по всій Росії.

Вартість від 20000 рублів!

Процедура сертифікації:

1. Заявка на сертифікацію.

2. Аналіз документації.

3. Проведення сертифікації.

4. Оформлення та видача сертифіката.

5. Підготовка звіту про проходження сертифікації.

Підготовка звіту про проходження сертифікації

скачайте детальну інформацію по стандарту ISO 9001 .

Стандарти серії ISO 9001

В сучасних умовах глобальної конкуренції і постійного розвитку компаній, питання якості, а саме, впровадження та сертифікація ІСО 9001 виходять на перший план. Всі хто не відповідають сучасним вимогам, не підвищує якість продукції, не знижує витрати і не збільшує ефективність бізнесу, виявляється викинутим з ринку. Ці питання піднімаються з початку появи теорії наукового управління Ф. Тейлора і в даний час відображені в міжнародних стандартах серії ISO 9000 та їх національних аналогах:

 1. ISO 9000 діє до: 2015 (Стандарт ДСТУ ISO 9001-2015) «Системи менеджменту якості. Основні положення і словник »;
 2. ISO 9001 діє до: 2015 (Стандарт ДСТУ ISO 9001-2015) «Системи менеджменту якості. Вимоги »;
 3. ISO 9004: 2009 (Стандарт ДСТУ ISO 9004-2010) «Менеджмент з метою досягнення стійкого успіху організації. Підхід з позиції менеджменту якості ».

Сертифікація ISO 9001 діє до: 2015 (системи менеджменту якості) проводиться Органом з сертифікації «Регістр систем менеджменту» в Системі добровільної сертифікації систем менеджменту «РСМ-Серт».

Впроваджена і сертифікована система менеджменту якості (ISO 9001) дозволяє:

1. Збільшити обсяг продажів за рахунок повного і постійного задоволення вимог і очікувань клієнтів;

2. Підвищити результативність роботи організації за рахунок поліпшення керованості бізнес процесами і чіткого розподілу відповідальності і повноважень персоналу, залученого до робіт, що впливають на рівень якості продукції, що випускається і / або оказивамих послуг;

3. Поліпшити позиціонування організації на ринку за рахунок підтвердження відповідності її деятельнсоті вимогам міжнародно визнаних стандартів у галузі управління системами менеджменту.

Стандарт ISO 9001 діє до: 2015 є одним з найвідоміших в світі стандартом для побудови Системи менеджменту якості, що використовуються в даний час. Система Менеджменту якості забезпечує успіх організаціям будь-якого типу завдяки підвищенню ступеня задоволеності споживачів, мотивації персоналу і постійного, послідовного поліпшення.

Сім принципів управління якістю

Версія стандарту ISO 9001 діє до: 2015 базується на наступних 7 принципах системного управління якістю, близьким до ідеології Загального управління якістю (TQM - Total Quality Management):

1. Орієнтація на споживача;

2. Лідерство;

3. Взаємодія співробітників;

4. Підхід на основі процесів (процесний підхід);

5. Поліпшення;

6. Прийняття рішень на основі фактів;

7. Менеджмент взаємин.

Вісім принципів ІСО 9001 (системи менеджменту якості) забезпечують систематичне управління організацією, а також забезпечуючи постійне поліпшення. Більш детальну інформацію по восьми принципам ІСО 9001 можете прочитати в нашій статті.

Для чого потрібен процесний підхід?

Цей стандарт сприяє прийняттю «процесного підходу» при розробці, впровадженні ISO 9001 та поліпшенні результативності системи менеджменту якості з метою підвищення задоволеності споживачів шляхом виконання їхніх вимог.

Для ефективного функціонування організація повинна визначити і численні взаємопов'язані видів діяльності. Діяльність, у якій використовують ресурси і якою можна управляти з метою перетворення входів на виходи, можна вважати процесом. Часто вихід одного процесу безпосередньо є входом наступного. Застосування в організації системи процесів разом з їх визначенням та взаємодіями, а також керуванням ними для одержання бажаного результату, можуть бути визначені як «процесний підхід»

Переваги процесного підходу полягає в безперервності управління, яке він забезпечує на стику окремих процесів у межах системи, а також при комбінації і взаємодії.

Сертифікація системи менеджменту якості ДСТУ ISO 9001-2015 (ISO 9001 діє до: 2015)

ОС «Регістр Систем Менеджменту», в партнерстві з чеським органом по сертифікації LL - C (Certification) Czech Republic надає послуги з сертифікації системи менеджменту якості на відповідність вимогам російських і міжнародних стандартів.

Для попереднього розрахунку вартості сертифікації, будь ласка, зателефонуйте нам за телефонами:

(812) 454-52-34, (812) 640-75-07 або заповніть online заявку або надішліть її на пошту [email protected]

Наша акредитація

Наша акредитація

Серед наших клієнтів

____________________________________________________

Популярні статті:

1. Загальна інформація з Систем менеджменту якості ;

2. Нова версія ДСТУ ISO 9001-2015 (ISO 9001 діє до: 2015) .Краткій огляд змін. ;

3. Документування СМК в ДСТУ ISO 9001-2015;

4. Доопрацювання СМК до соответсвия вимогам ДСТУ ISO 9001-2015

5. Послуги з систем управління якістю ДСТУ ISO 9001-2015.

Для чого потрібні сертифікати ISO 9001?
Для чого потрібен процесний підхід?