Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Питання методології МСФЗ

МСФЗ: навчання, методологія і практика впровадження для компаній і фахівців МСФЗ: навчання, методологія і практика впровадження для компаній і фахівців   Поняття активного ринку в РСБУ і МСФО   А

Поняття активного ринку в РСБУ і МСФО

А. Н. Івенкова

В даний час регулюючі органи істотно змінюють порядок бухгалтерського обліку і складання звітності по РСБУ. Відбувається активне зближення російських стандартів з міжнародними стандартами. Одним з найбільш значущих процесів такого зближення є впровадження в реалії російського бухгалтерського обліку поняття «справедлива вартість». Оцінка справедливої ​​вартості активів відповідно до вимог міжнародних стандартів - досить трудомісткий, складний процес, і одним з його етапів є оцінка активності ринку, на якому звертається оцінюваний актив. У даній статті ми розглянемо, які кроки вже були зроблені для зближення російських і міжнародних стандартів в сфері застосування справедливої ​​вартості для оцінки фінансових інструментів, які кроки ще належить зробити, а також вивчимо підходи до оцінки активності ринку в РСБУ і МСФО.

У даній статті ми розглянемо, які кроки вже були зроблені для зближення російських і міжнародних стандартів в сфері застосування справедливої ​​вартості для оцінки фінансових інструментів, які кроки ще належить зробити, а також вивчимо підходи до оцінки активності ринку в РСБУ і МСФО

Методологія автоматизації: скорочення трудовитрат на ведення обліку по МСФЗ в «1С»

Л. В. шукла

Підприємства, які автоматизують процес підготовки звітності по МСФО на базі програмних продуктів «1С», прагнуть не тільки підвищити якість і достовірність звітності по МСФО. Скорочення термінів і зниження вартості підготовки звітності та аудиту - також досить важливе завдання. Ці вигоди забезпечують окупність витрат на впровадження програмного продукту за два-три роки.

Ці вигоди забезпечують окупність витрат на впровадження програмного продукту за два-три роки

Оцінка справедливої ​​вартості для цілей МСФЗ

О. В. Литвиненко

Мета оцінки справедливої ​​вартості, відповідно до МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої ​​вартості», полягає в тому, щоб визначити ціну, за якою була б здійснена звичайна операція з продажу активу або передачі зобов'язання між учасниками ринку на дату оцінки в поточних ринкових умовах. У даній статті розглядаються основні методи оцінки справедливої ​​вартості і їх різновиди, а також критерії їх вибору.

У даній статті розглядаються основні методи оцінки справедливої ​​вартості і їх різновиди, а також критерії їх вибору

Особливості підготовки міжнародної звітності інвестиційних компаній

Д. І. Нечаєв

Серед різних категорій фінансових інститутів особливе місце займають інвестиційні компанії (в тому числі інвестиційні банки, фонди та аналогічні структури). Підготовка консолідованої фінансової звітності таких організацій відповідно до МСФЗ має ряд особливостей, принципово відрізняють звітність таких компаній від аналогічної звітності в інших сферах бізнесу.

Підготовка консолідованої фінансової звітності таких організацій відповідно до МСФЗ має ряд особливостей, принципово відрізняють звітність таких компаній від аналогічної звітності в інших сферах бізнесу

Облік золота по МСФО

А.Н. Фумін

У всі часи золото виступало як засіб захисту активів від нестабільної економічної ситуації в світі. У наш час в умовах кризи його резервна функція залишається актуальною. Посилення коливань курсів валют, падіння ринку нерухомості і банківського сектора змушують організації шукати альтернативні шляхи створення резервів. І золото як запас багатства тут займає чільне місце. Злитки дорогоцінних металів є високоліквідним товаром, вони мають ринкову котирування, а також здатні приносити дохід за рахунок зростання курсової вартості.

Злитки дорогоцінних металів є високоліквідним товаром, вони мають ринкову котирування, а також здатні приносити дохід за рахунок зростання курсової вартості

Облік інфляції за МСФЗ

О. В. Рожнова

Кризовий стан російської економіки знаходиться в центрі уваги бухгалтерського співтовариства.

Кризовий стан російської економіки знаходиться в центрі уваги бухгалтерського співтовариства

Автоматизація обліку по МСФО: уніфікація методології, як спосіб скорочення витрат

С. В. Манько

Чим менше відмінностей між методологією бухгалтерського обліку і методологією обліку по МСФО, прийнятим в холдингу, тим менше зусиль і часу потрібно на підготовку звітності по МСФО. Тому в рамках проектів по автоматизації часто виникає питання: чи можна наблизити (уніфікувати) методології таким чином, щоб скоротити витрати на автоматизацію обліку по МСФО?

Тому в рамках проектів по автоматизації часто виникає питання: чи можна наблизити (уніфікувати) методології таким чином, щоб скоротити витрати на автоматизацію обліку по МСФО

Принцип безперервності діяльності: останні зміни

А. В. Краснікова

В останні роки проблема визначення принципу безперервності діяльності підприємств привертає до себе увагу як Ради з МСФЗ (IASB), так і Ради зі стандартів фінансового обліку (FASB). Дана тема піддалася детальному розгляду з боку обох Рад, зокрема, були вивчені такі основні питання: чи повинні компанії розкривати у своїй фінансовій звітності факт наявності значних невизначеностей, здатних привести до припинення діяльності, і яка мета розкриття інформації про ці невизначеності? Розглянемо ініціативи IASB та FASB, спрямовані на поліпшення якості звітності в частині розкриття суттєвої інформації про безперервність діяльності компаній.

Тому в рамках проектів по автоматизації часто виникає питання: чи можна наблизити (уніфікувати) методології таким чином, щоб скоротити витрати на автоматизацію обліку по МСФО?