Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

документи СМК

 1. Що потрібно для повноцінного функціонування СМК на підприємстві?
 2. Розробка документації СМЯ
 3. Впровадження СМЯ на підприємстві
 4. Сертифікація системи менеджменту якості
 5. Підтримка СМК в працездатному стані
 6. Перелік документів, регламентують діяльність Компанії
 7. Положення про структурні підрозділи

Взявши упаковку з будь-яким товаром найчастіше можна побачити на ній написи «Сертифікат системи менеджменту якості» або «Система менеджменту якості ISO 9001» або ще щось подібне

Взявши упаковку з будь-яким товаром найчастіше можна побачити на ній написи «Сертифікат системи менеджменту якості» або «Система менеджменту якості ISO 9001» або ще щось подібне.

Відразу може виникнути асоціація з Державним знаком якості СРСР. Але ця асоціація неправильна. Знак якості СРСР використовувався для маркування серійної продукції високої якості, яка виробляється підприємствами СРСР. Право на маркування товару Державним знаком якості СРСР присвоювалося підприємствам терміном на два-три роки.

Система управління якістю (СУЯ) - це комплекс всього, що необхідно для загального управління якістю на підприємстві та управління самим підприємством. Це організаційна структура підприємства, ресурси, процеси і методики управління ними. Система менеджменту якості призначається для постійного поліпшення діяльності підприємства та підвищення його конкурентоспроможності.

У межах системи управління якістю сам термін «якість» використовується не в прямому сенсі, як «якість виробленого товару», а як сукупність всіх процесів, що протікають на підприємстві і спрямованих на випуск якісної продукції. Тому в системі менеджменту якості всі аспекти, спрямовані на випуск якісного продукту інтегровані в загальну систему управління підприємством.

Всього в світі застосовується більш десятка моделей міжнародних систем менеджменту якості (не рахуючи національних). Найбільш широко використовується серія міжнародних стандартів, що описують вимоги до системи менеджменту якості організацій і підприємств ISO 9000, розроблена Міжнародною організацією зі стандартизації.

Сертифікація системи менеджменту якості підприємства заснована на проведенні незалежних аудитів незалежними органами з сертифікації на відповідність міжнародним стандартам СМК.

Далі я не буду за допомогою пишномовних фраз розповідати про систему менеджменту якості, про її впровадженні на підприємстві та сертифікації. Мені доводилося працювати на підприємствах, СМК яких були сертифіковані на відповідність міжнародним стандартам ISO 9001 і IRIS. Мені доводилося брати участь при міжнародних аудити СУЯ, а також брати участь в розробці повного пакету документації СМЯ підприємства.

Тому поділюся тільки своїми особистими спостереженнями і тільки зразками документів, в розробці яких брав участь особисто.

Що потрібно для повноцінного функціонування СМК
на підприємстві?

Зацікавленість у функціонуванні СУЯ з боку вищого керівництва

У сучасному світі впровадження і нормальне функціонування системи менеджменту якості - необхідна умова для просування продукції підприємства на ринках, особливо міжнародних. Оскільки розробка, впровадження та сертифікація СМЯ - процес трудомісткий і дорогий, якщо не буде зацікавленості власників і (або) вищого керівництва - краще не починати. Інакше гроші будуть викинуті на вітер.

Розробка документації СМЯ

Документація СМЯ - це всі документи, що регламентують всі процедури і процеси, необхідні для функціонування підприємства. У кожного підприємства в залежності від його особливостей будуть свої процеси і процедури, а відповідно і свої документи їх описують. Розробка документації СМЯ може бути делегована зовнішнім розробникам або може розроблятися силами самого підприємства під управлінням Служби якості.

Завдання пакету документів СМЯ - описати процеси і процедури таким чином, щоб будь-який знову прийшов співробітник або знову створений підрозділ змогли відразу приступити до виконання новоствореного процесу або процедури. Для цього всі документи СМЯ повинні бути пов'язані один з одним. У кожному документі до найдрібніших подробиць описується, хто і як повинен виконати процедуру (процес) на підставі яких інших документів і з використанням яких інструментів. Приблизний перелік документів СМЯ наведено нижче.

Впровадження СМЯ на підприємстві

Впровадження системи менеджменту якості на підприємстві - самий трудомісткий процес. Як правило, він зустрічає опір всього персоналу. Чим більше підприємство і чим більше йому років, тим болючіше процес. Історія знає безліч випадків, коли впровадження СУЯ призводило до загибелі великих і стабільних компаній. Впровадження СМЯ вимагає від вищого керівництва компанії мудрості, рішучості приймати жорсткі заходи, але в той же час діяти гнучко.

Сертифікація системи менеджменту якості

Сертифікація СМЯ підприємства проводиться міжнародними аудиторами, або національними акредитованими сертифікаційними центрами. Сам процес дуже відповідальний. Аудитори не тільки вивчають всю документацію на її відповідність міжнародним стандартам якості. Аудитори оцінюють роботу всіх підрозділів на відповідність внутрішнім стандартам СМК, взаємодія між підрозділами, відповідність процесів і процедур. Каменем спотикання може стати будь-яка дрібниця.

Приклад: На великому машинобудівному підприємстві один з документів описував способи збору відходів металевої стружки. Відходи повинні сортуватися в бадді певного кольору: мідь - в червоні; алюміній - в білі; латунь - в жовті і т.п. Аудитори в одному з цехів знайшли латунь в червоних цебрах (жовті були всі зайняті, їх не встигли звільнити і застосували порожні - червоні). Це стало причиною санкцій ...

Підтримка СМК в працездатному стані

Систему менеджменту якості мало впровадити і сертифікувати, її необхідно підтримувати в робочому стані і весь час модернізувати. По-перше, аудити СУЯ проводяться періодично. По-друге, відомо: «все, що не розвивається - вмирає». Найчастіше буває так: впровадили систему менеджменту якості, сертифікували і забули. Тут головне завдання вищого керівництва компанії стежити, щоб СМК весь час аналізувалася, щоб в неї постійно вносилися поліпшення.

Перелік документів,
регламентують діяльність Компанії

Документи, які формулюють політику Компанії

задокументовані методики

 • Перелік документів, що регламентують діяльність підприємства
 • Управління ресурсами Компанії
 • Положення про оплату праці
 • Положення про преміювання за результатами роботи за місяць
 • Положення про преміювання за результатами роботи за рік
 • Положення про заохочення за досягнення високих показників у роботі
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку
 • Положення про організаційну структуру
 • Організація претензійної роботи
 • Порядок розробки вихідних документів з контролю якості, оцінки якості
 • Порядок проведення внутрішніх аудитів СМЯ
 • Аналіз і оцінка ефективності функціонування СУЯ
 • Порядок розробки, структура і форма річного плану заходів щодо підвищення якості
 • Порядок управління інструментом
 • Порядок проведення операційного контролю якості
 • Порядок проведення інспекційного контролю якості
 • Метрологічне забезпечення виробництва
 • Порядок зберігання, калібрування, повірки, юстирування, ремонту та експлуатації засобів вимірювання і контролю
 • Порядок управління продукцією, що не відповідає встановленим вимогам
 • Порядок реєстрації даних про якість
 • Інформаційне забезпечення СМК
 • Організація і порядок проведення днів якості
 • Використання статистичних методів в СМК
 • Організаційна структура
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку
 • Порядок оформлення документів при прийомі і звільненні персоналу
 • Інструкція з організації та ведення діловодства
 • Регламент реквізитів підпису керівника
 • Вказівка ​​про узгодження документів
 • Положення про фінансово-господарської діяльності Компанії
 • Порядок документування руху ТМЦ
 • Робота зі споживачами
 • Оцінка і вибір постачальників
 • Маркетингова робота
 • дослідження ринку
 • аналіз контракту
 • Організація претензійної роботи
 • експортна робота
 • імпортна робота
 • Положення про торговельну діяльність. формування цін
 • Положення про комерційну таємницю
 • Норми часу і розцінки
 • Норми витрати матеріалів
 • Положення про контрольно - ревізійну службу
 • Положення про порядок обліку та звітності по виявленим і відшкодованих сум матеріальних збитків
 • Облікова політика
 • Положення про управлінський облік
 • Положення про бюджетування
 • Положення про терміни зберігання документації
 • Порядок підготовки і навчання кадрів
 • Положення про атестаційну комісію
 • Положення про навчання з питань охорони праці
 • Випробування, приймання та контроль якості продукції
 • Процедури вибіркового контролю якості продукції
 • Сертифікат якості
 • Обслуговування та ремонт обладнання
 • Кваліфікаційні вимоги до працівників робітничих спеціальностей
 • Положення про порядок обліку праці, заробітної плати і матеріалів у виробництві
 • Інструкція про порядок проведення інвентаризацій
 • Інструкція по упаковці і вантажно-розвантажувальних робіт готової Продукції
 • Положення про бухгалтерський облік
 • Кваліфікаційні вимоги до інженерно - технічних працівників
 • Положення про систему планово-попереджувальних ремонтів
 • Положення про збереження інформації
 • Положення про раціоналізаторську діяльність

Положення про структурні підрозділи

Посадові інструкції

стандарти підприємства

технологічні карти

робочі інструкції

Що потрібно для повноцінного функціонування СМК на підприємстві?
Що потрібно для повноцінного функціонування СМК на підприємстві?