Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Який ефект дає впровадження WMS

  1. Перерахуємо деякі з цих проблем:
  2. Якщо узагальнити все вищевикладене, то можна зробити наступний висновок:
  3. Внесок учасника:

Матеріал з ВікіПро: Галузева енциклопедія. Вікна, двері, меблі

У наш бурхливий вік відбувається стрімкий розвиток сучасних успішних фірм і компаній. Як прийняти правильне рішення, вибрати правильний шлях, не загубитися у величезному потоці інформації, яку доводиться щодня переробляти, щоб прийняти єдино вірне управлінське рішення. За цих обставин, на перший план, з наростаючою популярністю, виходять WMS. Від цього не втекти, це природний процес розвитку. Забезпечити ефективну роботу складського комплексу не просто, як це може здатися з боку. І до приходу на склади WMS систем, більшість організацій і підприємств стикалися з певними труднощами і проблемами в управлінні складським господарством.

Перерахуємо деякі з цих проблем:

  • недолік оперативного забезпечення інформацією щодо руху вантажів, без цього неможливо якісно управляти вантажним потоком.
  • дуже складно, а часом просто неможливо, вести облік по партіях товарів.
  • відсутня система адресації місць зберігання товару.
  • можливості щодо списання товарів обмежені.
  • складності у виявленні винуватців при факти виявлення псування товарів
  • вести статистику по відображенню динаміки товарного залишку на складі формуючи замовлення, неможливо.

Якщо брати до уваги всі перераховані моменти, можна зробити висновок, що без нових технологічних рішень, без впровадження на складах WMS систем, будь-яка компанія стає неконкурентоспроможною на ринку, без цього шансів домогтися успіху в бізнесі - ніяких. Звичайно і тип складу тут грає свою роль, тому запровадивши систему управління складським комплексом, переваги можуть бути різними для різних складів. Однак, ряд показників, за якими можна судити наскільки покращилася ефективність функціонування складської логістики, є загальним. Основним ефектом є значне підвищення якісних показників при виконанні тієї чи іншої складської операції, незалежно на якій ділянці логістичного ланцюжка виконується операція, хоч це приймання вантажів, хоч комплектація замовлень, хоч відвантаження клієнтам. Впровадження системи WMS дозволяє: Мати реальні дані щодо кількості товарів на складі і їх розміщення з точністю понад 99 відсотків. Скорочуються витрати за рахунок зменшення втрат товарів, спостерігається підвищення продуктивності праці співробітників складу приблизно на 25 відсотків, Впровадження на складі WMS дозволяє оптимізувати кількість вантажної техніки і складського персоналу, зменшивши їх кількість відповідно на 20-25 відсотків. Відсотків на 30 ефективніше використовуються площі складу. Відбувається скорочення часу, необхідного для прийняття рішення, в середньому до 70 відсотків.

На 75 відсотків падають витрати на здійснення інвентаризації товарного запасу на складі.

Якщо узагальнити все вищевикладене, то можна зробити наступний висновок:

Впровадження системи управління складом дозволяє уникнути пересортиці товару і зменшити його втрати, вести точний облік товарного запасу, оптимізувати всі складські операції скоротивши час на їх проведення. Подібні проекти досить швидко окупляться і почнуть приносить відчутну користь.

Внесок учасника:

Титов Павел

Матеріал з ВікіПро: Галузева енциклопедія Зворотній зв'язок Автору