Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Як «підігнати за розміром» інформаційну систему організації

 1. Про роль бізнес-моделювання для впровадження інформаційних систем масштабу підприємства
 2. цілі
 3. Власникам / топ-менеджерам компанії
 4. персоналу
 5. Команді IТ-фахівців
 6. процеси
 7. Власникам / топ-менеджерам компанії
 8. персоналу
 9. Команді IТ-фахівців
 10. Організаційна структура
 11. Власникам / топ-менеджерам компанії
 12. персоналу
 13. Команді IТ-фахівців
 14. інформаційна структура
 15. Власникам / топ-менеджерам і персоналу компанії
 16. Команді IT-фахівців
 17. Що в підсумку?
 18. Рекомендовані матеріали за тематикою
 19. Методика «Інтеграція Business Studio з ECM-системою DIRECTUM»

Андрій Недолужко

Консультант по бізнес-процесам девелопменту та управління нерухомістю

На прикладі реальної компанії, у якій спостерігається спад активності, Андрій Недолужко проаналізує: як за допомогою впровадження системи бізнес-моделювання можна вирішити внутрішні проблеми і зміцнити позиції на ринку. А може, погані часи краще просто пересидіти?

Про роль бізнес-моделювання для впровадження інформаційних систем масштабу підприємства

Ринок пропонує величезну кількість програмних продуктів і платформ для побудови інформаційних систем підприємства, автоматизації взаємодії і спільної роботи, бізнес-процесів і документообігу, а також галузевих програмних рішень, які можуть бути адаптовані під будь-які види діяльності, розміри компанії і їх гаманець.

Часом організаціям вкрай важко зробити вибір і підібрати оптимальне рішення, яке «сяде» ідеально за розміром, та ще буде враховувати можливе зростання і розвиток організації. Тобто, буде технологічно сучасним і зрілим і не вилетить «в трубу» через рік-два. Інша проблема - як забезпечити ефективне впровадження продукту?

Під ефективним впровадженням я розумію, в першу чергу, досягнення більшої віддачі від володіння підприємством інформаційною системою при оптимальних витратах і терміни на реалізацію проектів впровадження її елементів.

Щоб досягти цього, в першу чергу необхідно розглядати бізнес комплексно, а вимоги до елементів інформаційної системи формувати на основі цілісної моделі підприємства, яка враховує не тільки поточний, але і майбутній стан організації. Такий підхід дозволить з мінімальними витратами обійти всі перешкоди, з якими може зіткнутися компанія.

Серйозним підмогою в цьому процесі виступають системи бізнес-моделювання, які дозволяють провести комплексний аналіз і документування елементів системи управління організації в розрізі мети, процеси, організаційна структура, інформаційна структура, інформаційні системи (Малюнок 1), отримати загальну бізнес-архітектуру підприємства і таким чином детально і всебічно опрацювати вимоги до інформаційної системи.

Малюнок 1. Система управління організації

Як приклад візьмемо таку історію. Група компаній надає транспортно-експедиційні послуги в галузі міжнародних вантажних перевезень автомобільних транспортом. Є кілька територіально-розподілених офісів: Україна, Росія, Білорусь.

Компанія дуже швидко росла, однак останнім часом темпи зростання сповільнилися, і спостерігається зниження обсягу замовлень, яке викликане не тільки внутрішніми проблемами, а й збільшенням конкуренції, і зменшенням загального обсягу перевезень в деяких регіонах присутності.

Частина керівництва компанії одним з варіантів виходу з ситуації, що склалася і створенням умов для продовження зростання бачить у створенні єдиної централізованої бази даних клієнтів і підрядників, які безпосередньо здійснюють перевезення вантажів і автоматизації процесу обробки замовлень. Крім цього передбачається удосконалити процес обробки заявок клієнтів. Ці заходи, на думку деяких топ-менеджерів і власників компанії, дозволять закріпитися на існуючих ринках і вийти на нові ринки шляхом відкриття нових філій в різних регіонах країн, де вже є присутність компанії.

Серед керівництва є також скептики, які вважають, що потрібно просто пересидіти лихі часи, залишивши все по-старому. Скептицизм має місце, так як менеджмент компанії не впевнений, що вклавши певні гроші, можна отримати саме той результат, який дозволить вирішити поточні проблеми і досягти бажаних цілей. Це обумовлено тим, що топ-менеджмент компанії ще ніколи не займався проектами, які передбачають організаційні зміни і серйозні фінансові вкладення .

Якщо робити які-небудь дії в даній ситуації, не маючи стратегії і детальної моделі підприємства, яка б мала на увазі реалізацію цієї стратегії, то це нагадує ходіння в абсолютній темряві по пересіченій місцевості: будь-який невірний крок може мати самі негативні наслідки. Що в такому випадку дає використання системи бізнес-моделювання ? Розглянемо цей приклад в контексті трьох зацікавлених груп:

 • Власники / топ-менеджери компанії;
 • персонал;
 • Команда IТ-фахівців, які впроваджують інформаційну систему.

І розберемося, яким чином може вплинути застосування системи бізнес-моделювання для розробки повнофункціональної системи управління (мета, процеси, організаційна структура , Інформаційна структура, інформаційні системи управління і IТ-інфраструктура) на ситуацію характерну для цієї компанії. Подібний приклад може розглядатися і для компаній з іншими видами діяльності, які опинилися в аналогічній ситуації.

цілі

Систематизуючи діяльність компанії за допомогою системи бізнес-моделювання ми можемо виділити і визначити реальні ключові цілі компанії і представити їх у вигляді стратегічної карти на основі системи збалансованих показників.

Даний інструмент дозволяє виділити, на яких нефінансових цілях повинні концентруватися співробітники компанії, щоб досягати саме фінансових цілей - Малюнок 2 (тут і далі приклади даються в системі Business Studio). А також, хто повинен відповідати за досягнення тих чи інших цілей, і якими показниками їх потрібно вимірювати. Крім загальної карти цілей компанії, можна розробити карти цілей окремих підрозділів або співробітників - Малюнок 3.

Таким чином, цей інструмент системи бізнес-моделювання надає наступні можливості для розглянутих цільових груп:

Власникам / топ-менеджерам компанії

Наочно демонструє: куди потрібно розвиватися компанії, ніж вимірювати досягнення поставлених цілей, які ще організаційні зміни, крім впровадження інформаційної системи, необхідні, щоб домогтися збільшення прибутку.

Інший важливий момент - стратегічна карта демонструє необхідність інвестицій в інформаційні системи, так як демонструє логічну залежність між впровадженням інформаційної системи і збільшенням обсягів замовлень за рахунок скорочення тривалості їх обробки, визначення найбільш пріоритетних клієнтів, збереження інформації про клієнтів в єдиній базі даних (знижується ризик втрати клієнта в разі звільнення працівника, який вів його замовлення) і т. д. Тому розробка стратегічної карти компанії допомагає обгрунтувати нео бходімость інвестицій в інформаційні системи і служить відправною точкою для розробки техніко-економічного обґрунтування впровадження інформаційної системи.

персоналу

Як і вся стратегічна карта, так і стратегічні карти окремих підрозділів, і посад, демонструють співробітникам компанії - на чому потрібно концентруватися, щоб покращувати свої показники і мати можливість збільшувати свій дохід у вигляді преміальних винагород. Вони також показують, яким чином збільшуючи базу даних контрагентів можна збільшити показники обсягу замовлень і скорочення тривалості обробки замовлень за рахунок скорочення часу підбору необхідного транспорту використовуючи базу даних системи. Це мотивує користувачів використовувати сервіси системи, а не ігнорувати їх.

Команді IТ-фахівців

Наявність структурованих цілей компанії дозволяє отримати вихідні дані для визначення вимог до інформаційної системи з точки зору довгострокового розвитку, а також, як уже написано вище, отримати вихідні дані для техніко-економічного обґрунтування інвестицій в ІТ.

Малюнок 2. Стратегічна карта транспортно-експедиційної компанії

Малюнок 3. Стратегічна карта експедитора - показує, на яких цілях повинен концентруватися експедитор, щоб досягаючи цілей компанії, збільшувати свій особистий дохід

процеси

Проектування моделі бізнес-процесів на основі формалізованих цілей дозволяє визначити оптимальну модель роботи компанії з надання транспортно-експедиційних послуг. Для розглянутих цільових груп ця модель бізнес-процесів надає наступні можливості.

Власникам / топ-менеджерам компанії

Наочно уявити повну модель роботи компанії, побачити, яких процесів бракує, і їх потрібно вибудувати з нуля (наприклад, які процеси потрібні для обслуговування і підтримки інформаційної системи), а які просто модифікувати. Визначити - які ресурси для цього знадобляться. Нарешті, які процеси можливо і / або необхідно автоматизувати шляхом впровадження інформаційної системи.

персоналу

Отримати інструкції у вигляді регламентів процесів і процедур, які описують, яким чином персонал повинен виконувати операції і взаємодіяти в разі реалізації організаційних змін, викликаних впровадженням інформаційної системи (малюнки № 4, № 5).

Команді IТ-фахівців

Отримати вихідні дані для формалізації первинних вимог проектування загальної архітектури і елементів інформаційної системи, підбору платформ і серверного програмного забезпечення.

Малюнок 4. Структура бізнес-процесів і діаграма IDEF0 процесу надання транспортно-експедиційних послуг

Малюнок 5. Процедура виконання обробки замовлення. Бізнес-логіка виконання процесу реалізована засобами workflow SharePoint Server 2013

Організаційна структура

Перевага використання систем бізнес-моделювання з точки зору управління організацією полягає в тому, що правильну організаційну структуру (Малюнок № 6) можна отримати саме з спроектованої моделі бізнес-процесів, яка була створена на основі цілей компанії, а не навпаки, коли процеси і цілі компанії підганяються під наявну організаційну структуру.

Крім візуалізації система бізнес-моделювання дозволяє задати детальні параметри посад і підрозділів, а також пов'язати посади і підрозділи з процесами моделі і отримати детальні посадові інструкції і положення про підрозділи. Для наших цільових груп розробка організаційної структури надає наступні можливості:

Власникам / топ-менеджерам компанії

Отримати наочну інформацію, яким чином необхідно реорганізувати компанію, яких співробітників необхідно найняти, а будь скоротити або перевести на інші посади, щоб реалізувати стратегію і досягти поставлених цілей.

персоналу

Застосування системи бізнес-моделювання дозволяє формувати посадові інструкції, автоматично вибираючи обов'язки посад з моделі процесів (малюнок № 7), таким чином, надаючи співробітникові вичерпну інформацію про своїх реальних посадових обов'язках, а не взятих зі стелі.

Команді IТ-фахівців

Визначити коло беруть інтерв'ю осіб, складу фокус-груп та розробки опитувальних листів, які допоможуть деталізувати низькорівневі вимоги до інформаційної системи

Малюнок 6. Організаційна структура компанії, яка забезпечує ефективне функціонування бізнес-процесів і досягнення довгострокових цілей компанії

Малюнок 7. Участь експедитора в процесах компанії - інформація, яка автоматично потрапляє в посадову інструкцію, формуючи таким чином реальні обов'язки співробітника

інформаційна структура

Інформаційна структура являє упорядковану сукупність інформації, яка використовується компанією в процесі її діяльності, та передається на різних носіях, починаючи від усної інформації і паперових документів, закінчуючи інформацією, що зберігається вигляді електронних документів і баз даних. Для наших цільових груп процес формалізації інформаційної структури дозволяє:

Власникам / топ-менеджерам і персоналу компанії

Отримати повну і наочну структуру всієї інформації, яка використовується в компанії, виключити надлишкову інформацію, вдосконалити навички роботи з інформацією, оцінити обсяги та пріоритети в розробці сервісів інформаційної системи по роботі з інформацією.

Команді IT-фахівців

Визначити вимоги до інформаційної системи і її елементів в контексті роботи різних груп користувачів з інформацією компанії, а також зрозуміти - які рівні доступу до інформації в системі необхідно передбачити. Отримати маршрути руху різних документів компанії.

Що в підсумку?

В результаті розробки моделі підприємства компанія отримала ефективний і зручний інструмент у вигляді документації системи управління, яка формуються системою бізнес-моделювання автоматично.

Для топ-менеджерів - цей інструмент підвищує швидкість прийняття рішень з багатьох питань управління, включаючи питання управління розвитком ІТ-систем, змушуючи бізнес працювати швидше і надаючи можливість топ-менеджерам концентруватися на важливіших питаннях.

Команда IТ-фахівців з розробки та впровадження інформаційної системи методично і злагоджено реалізувала проект в рамках встановлених термінів і бюджету. А персонал компанії плавно без стресів і напруг переходив на роботу з новою системою в міру запланованого введення сервісів інформаційної системи в експлуатацію. Крім цього підготовка нових співробітників зайнятих в основному процесі (фахівці по роботі з клієнтами та експедитори) скоротилася з двох-трьох місяців до одного-двох тижнів.

Власники, в свою чергу, отримали детальний опис комплексного закінченого рішення для свого бізнесу, реалізація якого перетворює його в ефективний механізм отримання прибутку (Малюнок 8).

Власники, в свою чергу, отримали детальний опис комплексного закінченого рішення для свого бізнесу, реалізація якого перетворює його в ефективний механізм отримання прибутку (Малюнок 8)

Опубліковано за матеріалами:
http://e-xecutive.ru

Рекомендовані матеріали за тематикою

Ефект синергії методологій в проектах трансформації ІТ

Методика «Інтеграція Business Studio з ECM-системою DIRECTUM»

Узгодження бізнес-процесів і ERP-системи: досвід АТ «ОДК-СТАР» при впровадженні АСУП

Автоматизація діяльності підприємств машинобудівної галузі


А може, погані часи краще просто пересидіти?
Інша проблема - як забезпечити ефективне впровадження продукту?
Що в підсумку?