Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Як оцінювати ефективність ІТ?

 1. література
 2. Розрахунок ROI. Деякі терміни і поняття:

Перераховані абревіатури відносяться до методів фінансового аналізу і стосуються вартості володіння (повної або видимої), поверненню інвестицій або більш широким методам аналізу, що враховує не тільки видимий економічний ефект, а й нові можливості для розвитку бізнесу. Позитивним при цьому є те, що керівництво компаній перестало вимагати у ІТ-менеджерів скорочення витрат, а фокусується на збільшенні прибутку компанії за рахунок ІТ. За опитуванням журналу CIO Insight [ 1 ], 84% ІТ-директорів розраховують ROI при плануванні проектів, 46% перевіряють свої розрахунки після закінчення проекту і 68% впевнені в тому, що розрахунок ROI позитивно позначається на плануванні ІТ-проектів.

Дані по Росії відсутні, але мені не траплялися ще проекти, де розрахунок ROI був би частиною скільки-небудь значимого проекту, а вже про розрахунок ROI після завершення проекту можна тільки мріяти. Але ж можна було б очікувати, що саме ROI і TCO стануть основними метриками роботи ІТ-підрозділів. Використовуючи ці показники можна порівнювати навіть дуже різнопланові проекти. Орієнтуючись на ROI, можна побудувати прозорий, задокументований процес прийняття рішень, варіюючи вихідні передумови для знаходження оптимального варіанту. Можна встановити контрольні точки виконання та аналізу результатів, формалізувати критерії успішності всього проекту і його окремих стадій: фактично керівник отримує в свої руки засіб управління.

Чому ж тоді певна частина західних компаній і велика частина росіян не використовують такий зручний механізм? В першу чергу це пов'язано з тим, що далеко не вся інформація доступна в чисельному вигляді і абсолютно достовірна. Особливо гостро це проблема стоїть в Росії, де ІТ-директор іноді навіть не може отримати від бухгалтерії повну виписку витрат свого відділу, а вже облік робочого часу з розбивкою по виконуваних робіт для багатьох організацій взагалі з області фантастики. При цьому самі розрахунки не представляють ніякої складності - існує достатня кількість безкоштовних калькуляторів ROI, наприклад від Nucleus Research. При цьому сам калькулятор - це таблиця Excel, яка може бути перенастроєна для конкретного випадку. Правила підрахунку також дуже прості:

 • вважайте все, що безпосередньо пов'язано з витратами на проект (наприклад, «я купив Web-сервер для цього проекту»);
 • не майте інфраструктурні витрати безпосередньо не пов'язані з проектом (наприклад, «я використовував наш Web-сервер»);
 • вважайте інфраструктурні витрати очевидно пов'язані з проектом (наприклад, «компанія купила Web-сервер для виконання цього проекту і ще двох»). Відповідно, вартість сервера буде розкладена по цим трьом проектам пропорційно його використання.

Набагато менш очевидні методи оцінки прибутку. Справа в тому, що значна частка повернення інвестицій припадає на «непряму прибуток», чисельна оцінка якої утруднена. Проте, сама процедура розрахунку ROI і TCO дуже проста і доступна не тільки корпораціям, але невеликим компаніям.

Більшість виробників надає типові розрахунки ROI від впровадження своїх продуктів, причому для об'єктивності такі розрахунки зазвичай виконують незалежні аналітичні компанії. Приклад таких розрахунків, зроблених Nucleus Research, для впровадження Microsoft Business Solutions Solomon * в компанії Matrix Packaging Machinery [2] наведені в таблиці 1.

Аналіз прибутку від впровадження показав, що вона становить 123,492 тис. Дол. Щорічно до сплати податків. Таким чином, ROI дорівнює 568%, IRR (внутрішня дохідність) - 566%, а час повернення інвестицій - 65 днів. Очевидно, що такий проект вкрай вигідний для замовника.

На жаль, такий результат вкрай рідкісний, і чим складніше система, тим більш проблематичним стає повернення інвестицій. Інше дослідження Nucleus Research [3] показує, що 57% покупців SAP взагалі не отримали позитивного значення ROI протягом перших трьох років. Ця проблема не пов'язана з якістю програмного забезпечення SAP або з рівнем впровадження, просто планування на основі ROI не враховує ризики, неминучі в таких масштабних проектах, і в цьому полягає обмеження моделі ROI.

Аналіз цілого ряду впроваджень складних програмних продуктів показав, що якщо вартість консалтингових послуг в ERP-проектах більш ніж в два рази перевищує вартість ліцензій, то позитивний ROI недосяжний. Найбільш частою причиною таких витрат є налагодження додатків під вимоги замовника. Олін Томпсон, один з тих, хто стояв біля витоків ERP чверть століття тому, вважає, що в готових додатках використовується тільки 27% функцій і тільки 15% функцій використовується регулярно. У своїй статті «Що трапилося з додатками? Кожен бізнес унікальний - один розмір не підходить всім »він зазначає, що 42% замовників модифікує функціональність своїх додатків [4]. При цьому вартість впровадження модифікованих додатків значно зростає, в результаті весь проект може стати нерентабельним - саме тут проходить межа між готовими додатками і самостійною розробкою. Виробники готових програмних продуктів мають значно більшими маркетинговими можливостями, ніж у груп розробників або виробників засобів розробки, але саме аналіз ROI дозволяє продемонструвати: чим більше частка робіт з налаштування готового додатка для конкретного замовника, тим вигідніша самостійна розробка додатків.

Розрахунки ROI для розробки програмного забезпечення враховують специфіку цього процесу і відрізняються від розрахунків ROI для обладнання або готових програмних продуктів. Як приклад візьмемо розрахунок ROI розробки J2EE-додатків за допомогою маловідомого в нашій країні пакета M7 Application Assembly Suite [5]. Є невеликий проект: 150 користувачів, 1 постійний розробник і 4 зовнішніх консультанта, загальна тривалість проекту 180 людино-днів. У таблиці 2 наведені розрахунки економії, з яких вже легко вважається ROI.

Більш складні розрахунки наведені в дослідженні Consynity [6]. У проекті було задіяно 100 розробників, які використовували Borland JBuilder і Optimizeit Suite з вартістю ліцензій 399,9 тис. Дол. Для розробки додатків на Java і J2EE для Windows і Unix. Загальна продуктивність праці зросла на 33,25%, що еквівалентно економії 339 людино-місяців або прийому на роботу додатково 33 розробників. Число помилок в коді зменшилася на 200 для одного проекту, при цьому середня вартість виправлення однієї помилки становить 300 дол. В результаті ефект від зниження простою додатків склав 231 тис. Дол., Економія на контролі якості - 2,160 тис., А ефективність роботи програмістів підвищилася на 1,621,780 дол. Кумулятивний ROI за три роки склав один тисячі шістсот двадцять чотири%, а час повернення інвестицій - 2,2 місяця.

Слід зазначити, що практично всі дослідження проектів розробки додатків показують чотиризначні цифри ROI, які свідомо перевищують аналогічні дані для готових додатків. Може здатися, що доля готових програмних продуктів вкрай незавидна. Однак тут в ще більшому ступені проявляються недоліки моделі ROI, яка нездатна оцінювати ризики невдачі проекту. Навіть у порівнянні з високими ризиками впровадження готових ERP-систем ризики розробки програмного забезпечення набагато вище. Одне з кращих досліджень причин невдач проектів розробки було виконано Standish Group ще в 1994 році [7]. Як не дивно, але це дослідження - довгожитель: на нього як і раніше посилаються статті в журналах та презентації виробників.

Як не дивно, але це дослідження - довгожитель: на нього як і раніше посилаються статті в журналах та презентації виробників

Згідно з цим дослідженням, 31,1% подібних проектів закривається за повною безперспективністю, 52,7% стоять в середньому на 89% дорожче, ніж планувалося на початку роботи. За оцінками Standish Group, тільки 16,2% проектів було виконано в строк і в межах виділеного бюджету. Крім того, багато закінчені проекти не реалізовували тієї функціональності, яка була запланована на етапі проектування. На малюнку наведені результати виконання проектів розробки.

У 2002 році, на конференції по eXtreme Programming Джим Джонсон, президент Standish Group, навів приклад двох абсолютно ідентичних проектів. Проект створення системи розподілу допомоги нужденним дітям в штаті Флорида був початий в 1990 році, мав бюджет в 30 млн дол. І над ним працювало 100 розробників. Очікувалося, що проект буде закінчений в 1998 році. На сьогоднішній день на проект витрачено вже 170 млн і його закінчення не планується раніше 2005 року. Абсолютно аналогічний проект в штаті Міннесота було розпочато в 1999 році, закінчено у 2000, над ним працювало 8 розробників і коштував він 1,1 млн дол.

Більшість сьогоднішніх проектів з розробки програмного забезпечення спирається на сучасні індустріальні системи розробки, системи групової роботи, методики управління проектами. У вже згаданому дослідженні Consynity використання Borland Together і JBuilder дозволило не тільки скоротити вартість проектів і час його виконання, а й домогтися гнучкого управління розробниками, перекладів їх з проекту в проект і скорочення часу входження нових членів команди. За рахунок такої гнучкості кумулятивний показник ROI склав 597%, а час повернення інвестицій - 4 місяці.

Слід визнати, використовуючи промислові методи програмування та відповідні системи групової роботи і управління програмними проектами, можна істотно знизити ризики розробки власного програмного забезпечення і повернути ROI функції оцінки ефективності проектів. Незважаючи на деякі проблеми, розробники в усьому світі не мають наміру відмовлятися від цієї методики. Ситуація в Росії сильно відрізняється - отримання вихідних даних для розрахунків часто стає непереборною проблемою. У цій ситуації можуть допомогти прості методики порівняльної оцінки ефективності проектів без розрахунку чисельних даних.

У цій ситуації можуть допомогти прості методики порівняльної оцінки ефективності проектів без розрахунку чисельних даних

Які ж основні фактори сприяють високому ROI програмних проектів? В першу чергу - це широта використання. Чим більше людей будуть використовувати вашу систему, тим потенційно вище ROI. Аналогічно, чим частіше використовується додаток, тим вище ROI. Крім того, чим вище сьогоднішні витрати на виконання автоматизованих операцій, тим вище повернення від автоматизації та впровадження ІТ. На відміну від інших областей діяльності, комп'ютерні технології мають властивості синергії: чим частіше використовуються введені в системи знання, тим більше віддача. Ще одна сторона інформаційної синергетики - групова робота. Комунікації між співробітниками - вузьке місце більшості бізнес-процесів. Чим вище рівень обміну інформацією, тим більше віддача.

Визначившись з областю автоматизації бізнес-процесів можна аналогічно, на якісному рівні визначити пріоритетні властивості розроблюваного програмного забезпечення, що забезпечують високі значення ROI [8].

1. Простота використання. Основна економія виходить за рахунок скорочення часу виконання операцій користувачами, тому, чим простіше система, тим вище прибуток, і чим простіше додаток у використанні, тим менше помилок.

2. Простота управління і адміністрування. Багато нехтують цим фактором, але якщо поглянути на будь-який розрахунок TCO або ROI, то можна переконатися, що на ці операції припадає дуже істотна частина вартості володіння.

3. Простота обслуговування користувачів. Пам'ятайте, що користувачів багато і вартість будь-яких операцій установки нового програмного забезпечення, оновлення версій і відновлення після помилок множиться на їх число. Але ж ці операції виконуються багаторазово протягом життя додатки.

4. Вартість початкової установки. Ці витрати багато в чому схожі з пунктом 3, але виконуються одноразово.

Здавалося б, будь-який програміст будує свою програму по аналогічним принципам - оптимізує вкладені цикли, виділяє найбільш часто використовувані шматки в підпрограми і т.п., але варто такому програмісту зайнятися управлінням проектами, як він часто забуває елементарні правила.

Чому ж при такій простоті застосування класичних розрахунків TCO, ROI та можливості використання квазіколічественних методів ці методики так мало поширені в Росії? Найкраще позиція багатьох керівників виражається фразою: «Ви мені желе пропонуєте, а у мене люди ще яєчню готувати не навчилися!» За визнанням більшості учасників ІТ-ринку, ми відстаємо від Заходу на термін від одного до трьох років. Завдяки західній аналітиці можна уявити собі більшу частину проблем, які очікують нас в найближчі кілька років. Здавалося б, можна обійти ті граблі, розташування яких вже відомо, але в багатьох проектах ми спостерігаємо завидну завзятість в осягненні проблем на своїй шкурі. І це при тому, що сама методика розрахунку і застосування ROI настільки проста, що її можна почати застосовувати прямо з сьогоднішнього дня - потрібна лише політична воля.

література
 1. « ROI: How Well Do You Work with the Business? », By Editors of CIO Insight, CIO Insight, Research, April 1, 2004,
 2. « ROI Case Study: Microsoft Business Solutions Matrix Packaging Machinery », Nucleus Research, RESEARCH NOTE D79.
 3. «The Real ROI from SAP» Nucleus Research, RESEARCH NOTE E36, April 2004 http://www.nucleusresearch.com/research/d23.pdf
 4. « What? S Wrong With Application Software? Businesses Really Are Unique - One Size Can Never Fit All », Olin Thompson, February 10, 2003 TechnologyEvaluation.Com.
 5. « A Guide to Maximizing the ROI of Web Applications », M7 Corporation, July 2003.
 6. Terry Theisen « Proven Business Value of the Borland Application Lifecycle Management Solution »A Consynity white paper Principal.
 7. « The CHAOS Report », The Standish Group.
 8. Philip Brittan « Software projects-ROI balancing acts », ZDNet, November 13, 2003.

Михайло Елашкін ([email protected]).

* Тут і далі автор наводить приклади маловідомих в Росії продуктів, що пов'язано, зокрема, з відсутністю у нас досліджень по ROI. - Прим. ред.

Розрахунок ROI. Деякі терміни і поняття:

NPV - чиста поточна вартість. Проблема адекватної оцінки привабливості проекту, пов'язаного з вкладенням капіталу, полягає у визначенні того, наскільки майбутні надходження виправдають сьогоднішні витрати. Оскільки приймати рішення доводиться «сьогодні», все показники майбутньої діяльності інвестиційного проекту повинні бути відкориговані з урахуванням зниження цінності (значущості) грошових ресурсів у міру віддалення операцій, пов'язаних з їх витрачанням чи отриманням. Практично коригування залежить від приведення всіх величин, що характеризують фінансову сторону здійснення проекту, в масштаб цін, який можна порівняти з наявними «сьогодні». Операція такого перерахунку називається «дисконтуванням» (уцінкою). NPV говорить про те, чи слід взагалі займатися проектом. Якщо NPV0, то використовувати цю величину слід тільки для порівняння з однотипними за вартістю і часу виконання проектами. З математичної точки зору ставка дисконтування - це дільник, що використовується для перетворення грошової суми, яка виплачується або надається у майбутньому, в поточну вартість.

IRR - внутрішня дохідність (норма рентабельності). Значення коефіцієнта дисконтування, при якому NPV проекту дорівнює нулю:

IRR = r, при якому NPV = f (r) = 0.

IRR показує максимально допустимий відносний рівень витрат, які можуть бути асоційовані з даним проектом. Наприклад, якщо проект повністю фінансується за рахунок позички комерційного банку, то значення IRR показує верхню межу допустимого рівня банківської процентної ставки, перевищення якого робить проект збитковим. По суті IRR характеризує очікувану прибутковість проекту. Якщо IRR перевищує ціну капіталу, використовуваного для фінансування проекту, це означає, що після розрахунків за користування капіталом з'явиться надлишок, який дістається акціонерам фірми. В ІТ-проектах зазвичай вважається, що весь прибуток реінвестується в цей же проект.

TCO - загальна вартість володіння. Хороша метрика для бюджетування. Головний недолік - розрахунок тільки витрат, без повернення коштів.

VCO - видима вартість володіння. Аналог TCO, але вважаються тільки прямі витрати (вартість обладнання, софта і підтримки).

ROI - найбільш відома метрика, яка використовується в процесі прийняття рішень і встановлення пріоритету проектів в процесі виділення бюджету. ROI = середній прибуток / вартість.

Час повернення інвестицій - час, за яке прибуток зрівняється з початковою вартістю проекту. Цей параметр ключовий для оцінки ризиків і не залежить від розміру інвестицій. Чим швидше повертаються вкладені гроші, тим вигідніше проект.

CROI - кумулятивний ROI за трирічний період. Зазвичай через високу похибки цей параметр вважається не самим коректним. Тим не менш, багато калькулятори в тій чи іншій мірі базуються на цьому параметрі.

Чому ж тоді певна частина західних компаній і велика частина росіян не використовують такий зручний механізм?
У своїй статті «Що трапилося з додатками?
Які ж основні фактори сприяють високому ROI програмних проектів?
Чому ж при такій простоті застосування класичних розрахунків TCO, ROI та можливості використання квазіколічественних методів ці методики так мало поширені в Росії?
S Wrong With Application Software?