Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Що таке пасив балансу

 1. Визначення пасиву бухгалтерського балансу
 2. Статті в пасиві та активі балансу
 3. структур
 4. Пасиви бухгалтерського балансу і їх аналіз
 5. Аналіз власного капіталу підприємства
 6. Аналіз позикового капіталу підприємства

У бухгалтерському балансі активи і пасиви це сукупність взаємопов'язаних елементів. Ліва сторона - актив, права сторона - пасив.

З одного боку це майно організації, з іншого - є взаємозв'язок зобов'язань і джерел фінансування. У тексті розкриємо поняття структура пасиву балансу і що в ньому фіксується.

Визначення пасиву бухгалтерського балансу

Наведемо визначення. Е то окрема частина бух.баланса фірми. Пасив розташований з правого боку. Власний капітал (СК), короткострокові і довгострокові зобов'язання - складові частини пасиву. Розглянемо далі їх більш детально.

Джерела утворення прибутку організація відображаються в пасиві балансу - розділені по групах, відповідно до цілей використання. Вони підрозділяються (по виду капіталу):

 • Власний (наприклад, акціонерні кошти, резерви);
 • Залучений (наприклад, кредиторська заборгованість, заборгованість перед співробітниками по зарплаті, цінні папери).

На підставі правого боку бух.баланса, підприємство отримує дохід, з чого вони складаються і їх походження.

Статті в пасиві та активі балансу

Розглянувши бухгалтерський баланс можна скласти наступне рівність:

активи підприємства = Кошти підприємства + Зобов'язання підприємства

активи підприємства  = Кошти підприємства + Зобов'язання підприємства

Всі показники, які в пасиві балансу відображаються, вимірюються в вартісних показниках. Окремі розділи отримали найменування - статті бух.баланса. Все балансу пасиви групуються по економ.однородності і джерела освіти. (Далі розглянемо більш докладно.)

структур

Пасив балансу складається з 3-х розділів, як було сказано вище. Це власний капітал і позиковий, що підрозділяється на короткострокові та довгострокові зобов'язання.

Структура пасиву балансу:

 • Власні кошти або «засоби і резерви» - включає в себе майно підприємства. Р аздели пасиву балансу: статутний, фонди, нерозподілений прибуток, доп.средства.
 • Довгострокові зобов'язання - включає в себе борги підприємства, термін повернення за якими понад 12 місяців.
 • Короткострокові зобов'язання - включає в себе борги підприємства, термін повернення за якими менше 12 місяців.

Пасиви бухгалтерського балансу і їх аналіз

Всі зміни пов'язані з власними і позиковими засобами відображаються в пасиві балансу. Проаналізувавши пасиви в балансі, бухгалтер зможе отримати відомості:

 • Модифікації в структурі власних і позикових коштів;
 • Відсоток залучення позикових коштів в тривалому і короткостроковому періоді.

Порада: Для оцінки фінансового стану організації слід провести розрахунок і в якій залежності перебуває підприємство від позикових коштів.

Пасив фінансового балансу поділяється:

 • I розділ балансу - власні кошти;
 • II і III розділи пасиву балансу - позикові кошти.

Аналіз власного капіталу підприємства

Стійкість підприємства та його незалежність (економічна самостійність) безпосередньо залежить від пасиву балансу - власних коштів. При наявності позитивної тенденції зростання, протягом короткого або тривалого проміжку часу, характеризує фірму як надійного кредитора для інших інвесторів, акціонерів, кредиторів.

Увага: для організації пасив бухгалтерський баланс - власний капітал (далі СК) є джерелом для покриття заборгованості, збитків, розширення діяльності, придбання нових об'єктів майна і т.д.

Аналіз власних коштів, що відбивається в пасиві бухгалтерського балансу:

 • Оцінка структури СК;
 • Зміна протягом окремого проміжку часу розміру СК;
 • Оцінка використання СК для розвитку компанії;
 • Визначення способів збільшення СК.

Отже, особисті кошти підприємства відіграють важливу роль. Надалі він йде на нарощування потужностей фірми. Розглянемо, з яких статей складається такий пасив бухгалтерський баланс.

Розділи пасиву того ж балансу:

 • Статутний - в ВАТ або ЗАТ розмір дорівнює сумі вартості випущених акцій;
 • Нерозподілений прибуток (за звітний період і минулих років);
 • Запасний капітал - утворюється шляхом підсумовування відрахувань від нерозподіленого прибутку.

Статутний - в ВАТ або ЗАТ розмір дорівнює сумі вартості випущених акцій;  Нерозподілений прибуток (за звітний період і минулих років);  Запасний капітал - утворюється шляхом підсумовування відрахувань від нерозподіленого прибутку

Увага: деякі бухгалтера, нарахувавши амортизацію по позаоборотних активів, відносять її на власний капітал.

В цьому випадку, можуть бути віднесені лише акумульовані кошти для реорганізації, зміни або покупки вдосконалених необоротних засобів.

Порада: при формуванні запасних фінансових коштів керуйтеся організацією груп на відрахування в резерви, згідно із законодавством (в акціонерних товариствах), і в резерви підприємства, згідно з внутрішніми документами.

Аналіз позикового капіталу підприємства

Позикові кошти відображаються в пасиві балансу. Він заносяться на 2 і 3 частини пасиву - відповідно зобов'язання по яким необхідно розрахуватися в короткостроковому і довгостроковому періоді.

Зобов'язання підприємства перед іншими кредиторами включають в себе (в довгостроковій перспективі):

 • Борги підприємства по кредитах і позиках в тривалому періоді (дорівнює або понад 12 місяців);
 • Платежі по податках, оплата яких відкладена на певний період (зменшує витрати за податком на прибуток документально);
 • Інша заборгованість терміном понад або рівною періоду 12 місяців.

Перед іншими кредиторами зобов'язання підприємства включають в себе (в короткостроковій перспективі):

 • Заборгованість перед власниками і співробітниками фірми за відпрацьований час;
 • Доходи від майбутніх операцій;
 • Борги по кредитах і позиках (термін до 1 календарного року);
 • Резерви майбутніх витрат;
 • Інші короткострокові зобов'язання.

Підіб'ємо підсумки всього вищесказаного. Бухгалтерський баланс це сукупність активів і пасивів. Пасив розташовується в ньому в правій частині. Являє собою сукупність джерел фінансування і зобов'язання організації в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Пасиви поділяються на 3 розділу: СК, зобов'язання в довгостроковому і короткостроковому періоді. Чим вище показник власного капіталу, тим більше підприємство фін.устойчіво. Аналогічно, чим вище показник позикових коштів і зростання його в динаміці, тим більше воно залежить від кредиторів і інших контрагентів.