Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Прямі витрати на виробництво

 1. Статті витрат прямих виробничих витрат
 2. Зарплата виробничникам
 3. Податки у позабюджетні фонди
 4. Амортизаційні нарахування ОС
 5. Витратна стаття інших витрат
 6. Різниця між прямими і непрямими витратами
 7. Бухоблік прямих витрат на виробництво
 8. Первинні документи
 9. Розрахунок собівартості прямих витрат

Формування фінансового результату підприємства безпосередньо залежить від витрат на виробництво. Аналіз витратних статей дозволяє прорахувати собівартість товару, тим самим зробити оцінку обґрунтованості витрат. До виробничих витратним статтям ставляться прямі і непрямі витрати. У статті ми розглянемо докладніше про прямих витратах на виробництво.

Статті витрат прямих виробничих витрат

Витратні статті за прямими витратами формуються на рахунку 20 «Основне виробництво». У зв'язку з різними видами комерційної діяльності, організації самостійно формують прямі витрати на виробництво, прописуючи в обліковій політиці підприємства.

Виробничі прямі витрати - це витратні витрати організації на виготовлення товарів, продуктів, які були використані безпосередньо на виробництво цієї продукції.

Загальноприйнята класифікація витратних статей на прямі витрати включає в себе:

 1. Витрати на сировину і матеріали;
 2. Заробітна плата працівникам;
 3. Нарахування податків у позабюджетні фонди;
 4. Амортизація основних засобів;
 5. Витрати на інші витрати.

Витрати на сировину і матеріали

Матеріальні витрати є головним компонентом виробництва продукції, що випускається. До них відносяться витрати на придбання:

 • Матеріалів, сировини і пакувальних матеріалів;
 • Покупних матеріалів та інструментів;
 • Спецодягу та іншої сировини, необхідного для безпосереднього циклу виробництва;
 • Запчастин для поточного ремонту обладнання.

Зарплата виробничникам

У витратну статтю - заробітна плата співробітникам включаються всі види нарахування:

 • Заробітна плата в грошовому або в натуральному вигляді;
 • Нарахування-компенсації;
 • Премії і надбавки;
 • Інші витрати, спрямовані на утримання працівників виробництва.

У прямі виробничі витрати потрібно включити дохід тих співробітників, які безпосередньо працюють на виробництві продукції.

Податки у позабюджетні фонди

Одночасно з сум заробітної плати працівників роботодавець нараховує податки у позабюджетні фонди:

 • ПФ (22%);
 • ФОМС (5,1%);
 • ФСС (2,9%);
 • ФСС (0,2 - 0,4%).

Перераховує роботодавець за рахунок власних коштів підприємства.

Амортизаційні нарахування ОС

До прямих витрат на виробничі потреби відноситься і амортизація основних засобів, за допомогою якої відбувається виробнича робота з випуску продукції.

Рада керівників-виробничникам: при складанні облікової політики підприємства визначте склад основних засобів, які будуть спрямовані на виробництво виготовлення продукції. Інакше при перевірці податківцями можуть виникнути проблеми з правильним нарахуванням податку на прибуток.

Витратна стаття інших витрат

Оплату стороннім організаціям для виконання виробничих послуг (випробування на якість продукції, ремонт основних засобів, проведення видаткових замірів води, тепла, транспортні послуги всередині підприємства з перевезення вантажів між складами);

 • Комунальні послуги: електрична, теплова енергія та ін;
 • Втрати від шлюбу.

Різниця між прямими і непрямими витратами

У підприємницької діяльності існує дві великі групи витрат: прямі і непрямі витрати. Ці витрати по-різному впливають на собівартість продукції, з аналізу витрат можна судити про результативність виконаних дій.

Від прямих витрат на виробництво залежить повністю собівартість кінцевої продукції. Їх не переносять на майбутні періоди і не розбивають на частини. Всі складові включені в калькуляцію на одну одиницю продукції.

Непрямі витрати включаються в собівартість певними частинами, вони теж включені в собівартість. Вони можуть бути постійними або змінними. Наприклад: витрати на оплату заробітної плати адміністративному відділу (постійні), відвантаження товару більшої партією, ніж очікувалося - витрати на бензин, транспорт і т.д. (Змінні).

Бухоблік прямих витрат на виробництво

На дебеті рахунку 20 «Основне виробництво», проводками, збираються прямі виробничі витрати, пов'язані з випуском товару і наданням послуг.

Кредитове сальдо рахунку 20 відображає підсумкову собівартість продукції, яка списується в дебет рахунків 40,43,90.

Первинні документи

На підставі первинних документів ведеться повний облік комерційної діяльності підприємства. При передачі матеріалів або сировини для виробництва матеріально-відповідальна особа (призначається за наказом керівника) заповнює первинні документи. До них відносяться:

 • Лімітно-забірні картки (форми № М-8 і №М-9) - відпуск запасів при встановлених на підприємстві значно менші ліміти, а також контроль за правильним використанням ТМЦ;
 • Акт вимога на додаткову відпустку (форма №М-10) - відпуск запасів понад ліміт або при заміні;
 • Вимога-накладна (форма №М11) - переміщення матеріалів всередині підприємства;
 • Картка обліку на складі (форма М-12) - для контролю руху кожного виду ТМЦ.

Це корисно знати: податкові органи дають право виробничникам, крім перерахованих вище первинних документів, для кращого контролю виробничого процесу, можна використовувати самостійно розроблені додаткові регістри бухгалтерського і складського обліку.

Розрахунок собівартості прямих витрат

Наведемо приклад розрахунку собівартості в швейному ательє «Модистка» одного плаття.

Для пошиття однієї сукні необхідні наступні витрати:

 1. матеріали:
 • Тканина 1,2х160 = 192;
 • Блискавка 1х28 = 28;
 • Нитки 2х20 = 40.
 1. Заробітна плата працівника становить 30% від вартості роботи (800х30%) = 240 руб .;
 2. Податки, для перерахування в ПФ22% - 240х22% = 52,80 руб., ФОМС5,1% - 240х5,1% = 12,24 руб., ФСС 0,4% - 0,96руб., ФСС2,9% - 240х2 , 9% = 6,96 руб.

Разом нараховано податків: 72,96 руб.

 1. Амортизація обладнання - 50 руб.
 2. Витрати на електрику, воду та теплоенергію - 23 руб.

РАЗОМ собівартість прямих витрат на одну одиницю пошиття текстильного вироби (сукні) становить 645,96 руб.

Продажна ціна пошитого сукні включає в себе: матеріали 260 + 20% = 312 руб. і вартість роботи 800 руб. Разом вартість для продажу сукні становить 1 112 руб.

Прибуток підприємства по прямих витратах становить 466,04 руб. з одного плаття.

Виробничі витрати, пов'язані з виготовленням будь-якої продукції включені в собівартість. У облікову політику підприємства обраний спосіб розподілу витрат класифікується на прямі виробничі витрати і непрямі витрати. На малих підприємствах розділити розподіл витрат не складно, у великих компаніях доцільно формувати калькуляцію по виробничим циклам.