Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Методика розрахунку вартості будівельно-монтажних робіт Сибур

Методика розрахунку вартості будівельно-монтажних робіт   Порядок визначення вартості будівельно-монтажних робіт   на основі базисно-індексного методу

Методика розрахунку вартості будівельно-монтажних робіт

Порядок визначення вартості будівельно-монтажних робіт
на основі базисно-індексного методу.

Ці вимоги розроблені для єдиного підходу до оформлення і складання кошторисної документації на будівельно-монтажні роботи, роботи з реконструкції.
Версія програмного комплексу «Гранд-Кошторис» (далі - ПК «Гранд-кошторис») повинна бути не нижче 7,0.
При визначенні кошторисної вартості будівництва керуватися МДС 81-35.2004 «Методика визначення вартості будівельної продукції на території Російської Федерації».
Кошторисна вартість будівництва визначається на основі базисно-індексного методу з перерахунком в поточний рівень цін індексом зміни вартості будівельно-монтажних робіт. Перевірка кошторисної вартості на предмет достовірності полягає у визначенні відповідності кошторисної документації нормативно-правовим актам Російської Федерації, методичних рекомендацій, вказівок і директивним листів Міністерство з будівництва та житлово-комунального господарства, і іншим правовим актам, що регулюють будівельну діяльність.
Кошторисна документація надається Замовником в повному обсязі в базисному рівні цін кошторисно-нормативної бази 2001 року по Збірникам Територіальних одиничних розцінок на будівельно-монтажні роботи в Самарській області ТЕР 81-02-2001, Територіальним збірникам середніх кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються в Самарській області ТСЦ 81-01-2001, Територіальному збірки кошторисних норм і розцінок на експлуатацію будівельних машин і транспортних засобів ТСЦ 81-01-2001.
Використання нормативів бази ціноутворення в будівництві 2001 року (база Держбуду), які не зареєстровані і не увійшли в Федеральний реєстр кошторисних нормативів, не допускається.
Підставою для визначення кошторисної вартості будівництва є:
- проектно-кошторисна документація, включаючи креслення, специфікації і відомості потреби устаткування і матеріалів;
- технічне завдання на конкурс;
- конкурсна документація.
Вартість, що визначається локальними кошторисними розрахунками, включає в себе прямі витрати, накладні витрати і кошторисну прибуток у базисному рівні цін кошторисно-нормативної бази 2001 року.
Прямі витрати враховують вартість ресурсів, необхідних для виконання робіт:
- матеріальних (матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання, меблів, інвентарю). Вартість матеріально-технічних ресурсів (далі - МТР) (не врахованих в розцінках) визначати за збірником «кошторисних цін на матеріали» затвердженого в установленому порядку і внесеного в Територіальний реєстр кошторисних нормативів. При відсутності необхідної номенклатури МТР за збірником, допускається вартість визначати на підставі прайс-листів в поточному рівні з перекладом в базові ціни (в кошторисах в графі «обгрунтування» вказувати дату / період дії і виробника / постачальника), при цьому ціни не повинні перевищувати середніх цін по регіону;
- технічних (експлуатації будівельних машин і механізмів);
- трудових (кошти на оплату праці робітників, а також машиністів, що враховуються у вартості експлуатації будівельних машин і механізмів).

Накладні витрати приймають у відсотках від фонду оплати праці робітників (будівельників і машиністів) і враховують витрати будівельно-монтажних організацій, пов'язані зі створенням загальних умов виробництва, його обслуговуванням, організацією і управлінням згідно з додатком 4 Методичних вказівок по визначенню величини накладних витрат у будівництві МДС 81-33.2004.

Кошторисна прибуток приймають у відсотках від фонду оплати праці робітників (будівельників і машиністів) і включають витрати для покриття окремих загальних витрат будівельно-монтажних організацій на розвиток виробництва, соціальної сфери та матеріальне стимулювання відповідно до Методичних вказівок по визначенню величини кошторисного прибутку в будівництві МДС 81 -25.2001 і додаток 1 Листи Федерального агентства по будівництву і житлово комунальному господарству від 18.11.2004г. №АП-5536/06 «Про порядок застосування нормативів кошторисного прибутку».

Ціна Договору визначає загальний розмір капітальних вкладень на будівництво. Ціна Договору підрозділяється на наступні групи витрат:
- на будівельні роботи;
- на роботи по монтажу обладнання;
- на придбання обладнання, пристосувань, інструменту та виробничого інвентарю;
- інші витрати, пов'язані із здійсненням будівництва.
- додаткові витрати за виконання робіт у важких, особливо важких, шкідливих і особливо шкідливих умовах праці згідно з переліком робіт МДС 83-1.99 «Методичні рекомендації щодо визначення розміру коштів на оплату праці в договірних цінах і кошторисах на будівництво та оплаті праці працівників будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних організацій »підтверджуються обгрунтовують документами. У разі відсутності підтвердних документів доплата за виконання робіт у важких, особливо важких, шкідливих і особливо шкідливих умовах праці в кошторисних розрахунках не нараховується.

Інші витрати включають себе всі інші витрати, що не включаються у вартість будівельних і монтажних робіт, а також обладнання, меблів, інвентарю.
Кошти на покриття інших витрат визначаються по Збірникам кошторисних норм і додаткових витрат на будівництво:
- ДБН 81-05-01-2001, додаток 1 витрати на будівництво тимчасових будівель і споруд;
- ДБН 81-05-02-2007, таблиця 4 і додаток 1, таблиця 3, додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий час;
- Перевезення робітників понад 3 км - визначаються при наявності обгрунтування по ПОС, але не більше __% від вартості будівельно-монтажних робіт;
- Перебазування будівельно-монтажних організацій з одного будівництва на іншу, визначаються на підставі даних з проекту організації будівництва (ПОС), але не більше __% від вартості будівельно-монтажних робіт;
-% від ТЗВ - транспортно-заготовітельскіе витрати на матеріали і обладнання Підрядника
- ПДВ - податок на додану вартість в розмірі 18%. Федеральний закон РФ від 07.07.2003г. № 117-ФЗ з 01.01.2004р. встановлено ставку податку на додану вартість.

Формування кошторисної вартості будівництва в поточному рівні цін
Порядок орієнтовних витрат підрядника формується з кошторисних розрахунків із застосуванням параметрів пропозиції:

ПРЯМІ ВИТРАТИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ПО ФОРМУЛУ:

ПЗ = ФОП + ЕМІБ + Матеріали:

ФОП = (ЗП раб + ЗП хутро) в ц. 2000р. * Індекс на зарплату

ЕМІБ = (ЕМІБ) в ц. 2000р. * Індекс на експлуатацію машин

Вартість матеріалів = МАТ в ц. 2000р. * Індекс на матеріали

де:

- До кошторисної вартості матеріалів входять витрати не тільки на придбання, але і на витрати, пов'язані із заготівлею і доставкою матеріалів на будівельний майданчик.
- Вартість експлуатації машин включає витрати, передбачені кошторисними нормами (амортизаційні відрахування, вартість паливно-мастильних матеріалів та ін., А також заробітна плата робітників, керуючих будівельними машинами).
- Індекс - Індекс призначений для визначення вартості будівництва в поточних цінах і розрахунків за виконані будівельно-монтажні роботи.

КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ:
КОШТОРИСНА вартість = ПЗ + НР + СП:
НР = (ЗП раб + ЗП хутро) * норматив накладних витрат (з урахуванням понижуючого коеф. 0,85 - зниження ставки ЄСП. Лист Міністерство регіонального розвитку РФ від 27.11.2012г № 2536-ІП / 12 / ГС «Про порядок застосування нормативів накладних витрат і кошторисного прибутку в будівництві ».
СП = (ЗП раб + ЗП хутро) * норматив кошторисного прибутку (з урахуванням понижуючого коеф. 0,8 - зниження ставки ЄСП. Лист Міністерство регіонального розвитку РФ від 27.11.2012г № 2536-ІП / 12 / ГС «Про порядок застосування нормативів накладних витрат і кошторисного прибутку в будівництві ».

ІНШІ РОБОТИ і ВИТРАТИ:
ВЗіС = кошторисна вартість * на норматив певний з додатка 1 до ДБН 81-05-01-2001, п.п .___%, підтверджуються фактичними витратами на підставі даних ПОС або ППР і оформляються у вигляді локальних кошторисних розрахунків
Кошторисні норми, наведені в додатку 1 до ДБН 81-05-01-2001, розроблені для умов нового будівництва, за нормами збірника ___% застосувати по п. 2.1 коефіцієнт 0,8 (реконструкція)
ЗУ = (Кошторисна вартість + ВЗіС) * на норматив певний з додатка 1 до ДБН 81-05-02-2007, таб .__, п.п .___%
Кошторисні норми призначені для визначення витрат при виробництві будівельних і монтажних робіт в зимовий час. Норми цього Збірника ДБН 81-05-02-2007 є усередненими.

Перевезення робітників понад 3 км = Кошторисна вартість * на норматив певний в параметрах програми.
Витрати на перебазування будівельної техніки = Кошторисна вартість * на норматив певний в параметрах програми.
Перебазування будівельно-монтажних організацій = Оплачується фактична перебазування понад 30 км тільки до об'єкта Замовника вагон-будиночків для проживання, перебазування будівельної техніки включена до складу в одиничних розцінках ТЕР по Самарській області і компенсується різницею між фактичними витратами та витратами врахованими в розцінках перевищує 10%, але не більше 0,5% вартості СМР. Необхідна кількість підтверджується на підставі даних ПОС.

ЦІНА ДОГОВОРУ:
ЦД = (С вартість + ВЗіС + приз) * Ксн,
де К сн - коефіцієнт зниження початкової ціни договору

Для визначення ПДВ:
ПДВ = ЦД * 18% = ________ руб.
ВСЬОГО ВИТРАТ з ПДВ:
ВСЬОГО = ЦД + ПДВ = __________ руб.