Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Інші оборотні активи рядок 1260

  1. Поняття оборотних активів
  2. Склад інших оборотних активів і використовуються рахунки
  3. Приклад включення господарських операцій в рядок №1260
  4. Значення збільшення показників рядка №2160

Всі організації по завершенні року заповнюють форму бухгалтерського балансу, для того щоб надати відомості про матеріальне становище підприємства. Баланс являє собою сгруппированную інформацію про наявність майна і зобов'язань в грошовому вираженні на дату звіту. Форма включає в себе дві рівні частини: актив і пасив, перший включає в себе два розділи, а другий три.

Рядок 1260 бухгалтерського балансу «Інші оборотні активи» входить до другого розділу активної частини і збирає в собі інформацію про майно у вартісному вираженні, що не включеному в інші рядки.

Поняття оборотних активів

Оборотні активи збирають в своєму понятті всі засоби, що використовуються в різних проміжках часу: рік або цикл виробництва. Протягом такого періоду вони списують свою вартість на готову продукцію або на грошові кошти.

Оборотні активи відображаються в другому розділі активної частини балансу, їх формування відбувається за рахунок власних коштів організації або позикових ресурсів.

Інформацію по оборотних активів можна побачити в другому розділі звітної форми. Для засобів, що не знайшли застосування в цьому понятті, існує окрема 1 260 рядок балансу «Інші оборотні активи».

Склад інших оборотних активів і використовуються рахунки

До складу інших оборотних активів включаються:

  • Виручка, отримана від реалізації і отримане право на власність, якщо реєстрація на покупця ще не здійснена. Додатком може бути пояснення до бухгалтерського балансу;
  • Нарахований податок на додану вартість з виручки за реалізацію продукції, яка ще не визнана;
  • Вартісне вираження бракованих матеріалів, а також недостачі, при якій винна особа ще не визначено;
  • Нарахована, але ще не пред'явлена ​​сума оплати на підставі договору будівельних робіт;
  • Вартісне вираження акцій, які придбані для подальшого продажу.

При формуванні рядка інші оборотні активи в балансі може бути використано дебетове сальдо наступних рахунків: 45, 46, 62, 68, 69, 81, 94.

Приклад включення господарських операцій в рядок №1260

Для наочності теоретичних аспектів слід навести приклад з конкретними даними:

В організації при проведенні перевірки наявності майна була виявлена ​​недостача на суму 16000 руб.

24 березня отримано передоплату за продукцію в сумі 236000 крб., В тому числі ПДВ.

29 березня відвантажено продукцію згідно з договором. Вартість продажу склала 354000 крб., В тому числі ПДВ.

Собівартість продукції склала 180000 крб.

Відображення в обліку:

Відображення в обліку:

У рядку №1260 будуть відображені такі суми: 16000 + 36000 + 54000 = 106000 руб.

Значення збільшення показників рядка №2160

На підприємстві рекомендується проведення спеціального аналізу оборотності активів бухгалтерського балансу, який допомагає простежити динаміку зростання коштів підприємства.

Одним з результатів проведеного аналізу може стати збільшення показників, що входять в рядок 1260, це говорить про те, що організація розумно користується коштами і веде діяльність стабільно.

Підводячи підсумки, можна відзначити, що інші оборотні активи рядок 1260 - це економічні можливості підприємства, які не підходять для відображення в ключових рядках другого розділу активної частини бухгалтерського балансу.