Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

2.4 СКЛАД ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Слід відрізняти витрати, що включаються до фонду заробітної плати підприємства, і витрати на оплату праці, що відносяться на витрати виробництва та обігу. Джерелами фінансування витрат на оплату праці є:

 • собівартість продукції (робіт, послуг);
 • засоби спеціального призначення, власні кошти роботодавця;
 • цільові фінансування і надходження.

Під витратами на оплату праці мається на увазі сукупність виплат, вироблених підприємством на користь фізичних осіб і включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) і витрати обігу.

Фонд заробітної плати в статистиці праці - це сума винагород, наданих найманим працівникам відповідно до кількості і якості їх праці, а також компенсацій, пов'язаних з умовами праці.

До складу фонду заробітної плати включаються нараховані підприємствами (рис. 2.8.):

 • суми оплати праці в грошовій і натуральній формах за відпрацьоване і невідпрацьований час;
 • компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці;
 • стимулюючі доплати і надбавки;
 • премії, одноразові заохочувальні виплати;
 • оплата харчування, житла, палива, що має систематичний характер.

Заробітну плату поділяють на основну і додаткову.
Під основною заробітною платою прийнято розуміти:

 • виплати за відпрацьований час, за кількість і якість виконаних робіт при погодинній, відрядній і прогресивної оплати;
 • доплати у зв'язку з відхиленнями від нормальних умов роботи, за понаднормові роботи, за роботу в нічний час та у святкові дні та ін .;
 • оплата простоїв не з вини працівника; премії, преміальні надбавки та ін.

Додаткова заробітна плата включає:

 • виплати за опрацьованим час, передбачені законодавством про працю та колективними договорами;
 • оплата часу відпусток;
 • плату за виконання державних і громадських обов'язків;
 • оплату перерв у роботі матерів-годувальниць;
 • оплату підліткам пільгових годин;
 • вихідна допомога при звільненні та ін.

Мал
Мал. 2.8. Фонд заробітної платні

Суми, нараховані за щорічні та додаткові відпустки, включаються до фонду заробітної плати звітного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки в звітному місяці. Суми, що належать за дні відпустки в наступному місяці, включаються до фонду заробітної плати наступного місяця.

Виплати у натуральній формі у вигляді товарів (робіт, послуг) враховуються за вартістю цих товарів (робіт, послуг) виходячи з їх ринкових цін (тарифів) на дату нарахування, а при державному регулюванні цін (тарифів) на ці товари (роботи, послуги) - виходячи з державних регульованих роздрібних цін.

У разі, якщо товари, продукти, харчування, послуги надавалися за цінами (тарифами), нижчими від ринкових, то у фонді заробітної плати або виплати соціального характеру враховується додаткова матеріальна вигода, отримана працівниками у вигляді різниці між ринковою вартістю товарів, продуктів, харчування, послуг і сумою, фактично сплаченою працівниками. До складу виплат соціального характеру включаються виплати, пов'язані з наданими працівникам соціальними пільгами, зокрема на лікування, відпочинок, проїзд, працевлаштування (без допомоги з державних соціальних позабюджетних фондів).

До початку глави
далі
назад
Air Force 1 Low Upstep BR