Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Факультет ветеринарної медицини

 1. Факультет ветеринарної медицини Ветеринарія або ветеринарна медицина (від лат. Слова veterinarus...

Факультет ветеринарної медицини

Ветеринарія або ветеринарна медицина (від лат. Слова veterinarus - доглядає за тваринами, лікуючий тварин) - це область наукових знань і практичної діяльності, спрямованих на боротьбу з хворобами тварин, охорону людей від хвороб спільних для тварин і людини, забезпечення контролю якості та безпеки продукції тваринництва, а також рішення ветеринарно-санітарних проблем захисту навколишнього середовища.

Слова veterinarus - доглядає за тваринами, лікуючий тварин) - це область наукових знань і практичної діяльності, спрямованих на боротьбу з хворобами тварин, охорону людей від хвороб спільних для тварин і людини, забезпечення контролю якості та безпеки продукції тваринництва, а також рішення ветеринарно-санітарних проблем захисту навколишнього середовища

Логотип факультету ветеринарної медицини

Біографія факультету ветеринарної медицини почалася з 8 листопада 1924 року з моменту урочистого відкриття інституту.

Факультет ветеринарної медицини є структурним підрозділом УО «Вітебська ордена« Знак Пошани »державна академія ветеринарної медицини», до складу якого входять 16 кафедр предклініческіх і клінічного профілю.

7 кафедр мають власні клініки для стаціонарного лікування хворих тварин і навчання студентів.

Клінічна підготовка майбутніх лікарів ветеринарної медицини ведеться на практичних заняттях в клініках академії, де проводиться стаціонарне та амбулаторне лікування більше 3000 тварин в рік, а також у філіях кафедр в базових господарствах Республіки.

Крім цього, для проведення навчальної практики та забезпечення навчального процесу клінічних кафедр використовуються передові базові господарства, м'ясокомбінат, обласна ветеринарна лабораторія, зоопарк м.Вітебськ.

В даний час на факультеті ветеринарної медицини на базі спеціальності «Лікар ветеринарної медицини» загального профілю ведеться підготовка за спеціалізаціями: ветеринарна бактеріологія і вірусологія, гінекологія та біотехнологія розмноження тварин, хвороби дрібних тварин, ветеринарна біохімія, хвороби птахів, хвороби свиней, ветеринарна токсикологія, хвороби риб і бджіл.

Випускники академії можуть продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі. Випускники академії - це ветеринарні лікарі господарств, тваринницьких комплексів, станцій по боротьбі з хворобами тварин, діагностичних і контрольних лабораторій, м'ясокомбінатів, молокозаводів та інших переробних підприємств, а також викладачі в вузах і коледжах, керівні працівники.

У період з 1924 року по теперішній час на факультеті підготовлено і розподілено в сфери народного господарства республіки понад 22 тисяч лікарів ветеринарної медицини. В даний час на факультеті навчається близько 2000 студентів. Щорічно на виробництво їде більше 400 лікарів ветеринарної медицини.

Майже 99% ветеринарних фахівців вищої кваліфікації в республіці - це випускники ФВМ УО ВГАВМ.

Всього на факультеті ветеринарної медицини працює близько 220 викладачів. Кількість викладачів з вченими ступенями і званнями складає 56%.

Навчальний процес на факультеті організовано відповідно до Кодексу про освіту Республіки Білорусь, нормативними та методичними документами Міністерства освіти, Міністерства сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь, Статутом академії і внутрівузівських документами.

На факультеті багато уваги приділяється науково-дослідній роботі. Практично при всіх кафедрах ФВМ підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації ведеться через магістратуру, аспірантуру, докторантуру та соіскательство.

Підготовка фахівців з повним курсом навчання здійснюється протягом 5 років.

Крім того, на факультеті ведеться підготовка студентів за скороченим терміном отримання вищої освіти (ССПВО) з періодом отримання освіти 3 роки і 5 місяців по спеціальності «Ветеринарна медицина».

Кожен навчальний рік на базі академії проводяться міжнародні або республіканські наукові та науково-практичні конференції, присвячені найгострішим проблемам ветеринарії та біології.

Щорічно команди ФВМ виступають на Міжнародних та Республіканських олімпіадах з ветеринарії, біології та хімії, де займають призові місця.

В ході навчання добре успішні студенти можуть одночасно отримати на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів другу спеціальність «Управління організаціями та підрозділами АПК». Крім цього, мають можливість вивчити курс «Автосправа» з отриманням посвідчення водія категорії В.

В даний час деканат факультету ветеринарної медицини очолює кандидат ветеринарних наук, доцент Юшковська Євген Олександрович, працюють 5 заступників декана та 3 секретаря.

Наша адреса: м Вітебськ, вул. 1-я Доватора, 7/11, деканат факультету ветеринарної медицини, кабінет 29, тел. (0212) 53-80-68 та кабінет 42, тел. (0212) 53-80-89.

Юшковська Євген Олександрович

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Юшковська Євген Олександрович, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри фізіології та патологічної фізіології тварин

Кабінет 39, тел .: 8-0212-51-73-42

Криворучко Олена Борисівна

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФВМ

Криворучко Олена Борисівна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри паразитології та інвазійних хвороб

Криворучко Олена Борисівна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри паразитології та інвазійних хвороб

Комаровський Валентин Олександрович

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФВМ

Комаровський Валентин Олександрович, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри загальної, приватної і оперативної хірургії

Комаровський Валентин Олександрович, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри загальної, приватної і оперативної хірургії

Якименко Лілія Леонідівна

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФВМ

Якименко Лілія Леонідівна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри анатомії тварин

Якименко Лілія Леонідівна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри анатомії тварин

Мирончик Світлана Валеріївна

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФВМ

Мирончик Світлана Валеріївна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології розмноження тварин

Мирончик Світлана Валеріївна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології розмноження тварин

Лозівському Наталія Олегівна

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФВМ

Лозівському Наталія Олегівна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри патологічної анатомії і гістології

Лозівському Наталія Олегівна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри патологічної анатомії і гістології

Барбачёва Ірина Юріївна

СЕКРЕТАР НАВЧАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ деканату ФВМ

Барбачёва Ірина Юріївна.

Faculty of veterinary medicine

The faculty of veterinary medicine is a subdivision of EE "Vitebsk order" Badge of Honor "State Academy of Veterinary Medicine" and consists of 16 departments of theoretical and clinical profile:

 1. Animal anatomy
 2. Zoology
 3. Normal and pathological physiology
 4. Microbiology and Virology
 5. Animal Hygiene
 6. Pathological anatomy and histology
 7. Clinical diagnostics
 8. Pharmacology and toxicology
 9. Obstetrics, gynecology and biotechnics of animal reproduction
 10. Internal non-infectious diseases
 11. General, particular and operational surgery
 12. Parasitology and invasive diseases of animals
 13. Epizootology and infectious diseases of animals
 14. Diseases of small animals and birds
 15. Philosophy and political science
 16. Physical training and sport

7 departments of the Faculty have their own clinics for inpatient treatment of animals and training of students.
Moreover in order to improve the practical training of students and support the learning process at the clinical departments the farms, slaughterhouses, regional veterinary laboratory and JSC "VitUnifarm" are also widely used.

Currently, at the faculty of veterinary medicine the students are trained to obtain the degree of the doctor of veterinary medicine of general profile or with specializations:

Veterinary bacteriology and virology;
Gynecology, biotechnology of animals 'reproduction;
Diseases of small animals;
Veterinary biochemistry;
Avian diseases;
Swine diseases;
Diseases of fish and bees

Initial clinical training of the future doctors of veterinary medicine is conducted at the clinics of the Academy, where more than 3000 animals per year are treated on inpatient and outpatient basis.

All students are accommodated at the comfortable dormitories located in the Academy's campus with the access to the Internet.

The training programme to get the doctor of veterinary medicine degree (DVM) lasts 5 years.

For graduates there is possibility to get the Master's Degree in veterinary medicine that requires completing of 1 additional year on a full time training and 1.5 years on a distance learning basis and PhD programme that lasts 3 years on full time tuition and 4 years on a distance learning basis.

Our address: 1st Dovatora street, 7/11, Vitebsk, 210026, the Dean of the faculty of veterinary medicine, office 29, tel. +375 (212) 53-80-68 and office 42, tel. +375 (212) 53-80-89. "