Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

реферат - Абсолютні і відносні величини.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


реферат Абсолютні і відносні величини

інформація:

Тип роботи: реферат. Доданий: 30.04.2012. Рік: 2011. Сторінок: 4. Унікальність по antiplagiat.ru:

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word

Міністерство освіти і науки Російської Федерації
Федеральне агентство з освіти Державна освітня установа вищої професійної освіти
«Алтайський державний технічний університет ім. І.І. Ползунова »
Інститут економіки і управління регіональним розвитком Кафедра "Економіка і організація виробництва"
Реферат з дисципліни «статистика» На тему «Абсолютні і відносні величини»


Студент групи М-81 А.А.Казанцева підпис в.о., прізвище

Керівник проекту Ю.Н.Плотнікова підпис в.о., прізвищеБАРНАУЛ 2011р
зміст
Абсолютні і відносні величини ...................................................... ..3
Абсолютні величини, їх значення в статистичному дослідженні ................ ... 3
Відносні величини в статистиці ................................. .. ..................... ..5
Взаємозв'язок абсолютних і відносних величин, необхідність їх комплексного застосування ................................................... ... ................................. .10


Абсолютні і відносні величини
Абсолютні величини, їх значення в статистичному дослідженні
Статистичне вивчення масових явищ починається перш за все з характеристики їх за допомогою абсолютних величин.
Абсолютні величини як утворюють статистичні показники є сумарними величинами. У їх складі слід розрізняти такі показники:
1) чисельність або обсяг сукупності (число підприємств, працівників);
2) обсяг ознаки (продукція, заробітна палата).
Деякі статистичні показники можуть виступати як показники чисельної сукупності, і як показники обсягу ознаки, в залежності від природи явища і статистичного дослідження. Наприклад, число працівників - важлива ознака підприємства, але при самостійному вивченні (за рівнем продуктивності праці, кваліфікації і т.д.) чисельність працівників виступає як чисельність сукупності.
Отже, абсолютними (об'ємними) величинами в статистиці називаються показники, які виражають чисельність одиниць сукупності і суми досліджуваних ознак у відповідних одиницях міри (довжини, маси, площі) за ознаками і в цілому по сукупності.
Всі відомості, зібрані в процесі статистичних спостережень, виражаються абсолютними одиницями. Абсолютні статистичні величини є безпосередніми результатами угруповання і зведення первинних даних.
З огляду на це нерідко абсолютні величини діляться на індивідуальні і загальні.
Індивідуальні абсолютні величини виражають розміри кількісних ознак окремих одиниць досліджуваної масових явищ. Ці величини записуються в первинні облікові документи (форми статистичної звітності), в переписні листи, і ін. Бланки обстеження. На основі індивідуальних абсолютних величин групуються і зводяться первинні матеріали статистичних спостережень і сроятся варіаційні ряди.
Загальні абсолютні величини виходять в результаті підсумовування значень індивідуальних абсолютних величин і є статистичними показниками.
А) абсолютні статистичні величини, таким чином висловлюють тільки рівні, що характеризують стан явища на певний момент, або результати процесів за певний період. До першої групи належать показнику чисельності працівників, підприємств, вартості основних фондів і т.д. До другої групи - показники обсягу продукції, витрат праці, зміни чисельності населення (приріст, зменшення і т.д.)
Б) За своїм змістом абсолютні статистичні величини можуть характеризувати порівняно прості сукупності (чисельність працівників) і дуже складні (вартість продукції, національний дохід)
У всіх випадках абсолютні статистичні величини певні ознаки масових явищ.
Всі статистичні показники при статистичному дослідженні повинні бути ретельно обгрунтовані з використанням теоретичних положень тієї науки, об'єктом вивчення якої є.
Абсолютні величини - найменувати числа. Вивчення масового явища може проводиться з різних сторін його появи. Відповідно воно варіюється поруч різних абсолютних величин. Кожна з яких має свої одиниці виміру. Ці одиниці виміру можуть бути:
А) натуральними (чисельність, вага, міра і т.д.)
Б) грошовими (вартісними)
Натуральні одиниці виміру можуть бути простими і складеними. Прості одиниці виміру відображають зміну сукупності під впливом тільки одного фактора (ознаки). Так, потужність електромоторів вимірюється в кіловат, обсяг перевезених вантажів - в тоннах і т.д. Складові натуральні одиниці виміру характеризують сукупність за двома чинниками (якість споживаної електроенергії - в кіловатгодини, обсяг роботи транспорту - в тонно-кілометрах і т.д.) Для характеристики якісно однорідних процесів, але мають різні натуральні одиниці (наприклад трактори рівній потужності), в рівні періоди часу в статистиці застосовують умовні натуральні одиниці виміру (так потужності тракторів прийнято виражати в умовних одиницях -в перекладі на 15 сильні). Для продукції консервних заводів прийнята цінова одиниця - тисяча умовних банок, за умовну банку приймається банку ємністю 353,4см?)
При використанні даних вимірів потрібно враховувати їх універсальність (дозволяють давати узагальнену характеристику різного виду ознак) і що заходи (ціни) в ціннісних показниках можуть зміняться в часі. У статистиці застосовують оцінку в незмінних цінах.
Хоча абсолютні статистичні величини як вказувалося вище, є результатом угруповання і зведення (шляхом підсумовування), нерідко абсолютна величина того чи іншого статистичного показника розраховується за певними правилами. На підставі інших абсолютних величин (інших показників). Наприклад, національний дохід розраховується на основі даних валової продукції галузей матеріального виробництва і даних про матеріальне споживання цих галузей.
Окремі абсолютні статистичні величини представляються для обліку і контролю в балансовій формі. Статистична балансова форма передбачає підрахунок будь-якого показника в двох розмірах:
1. за джерелами його формування (прибуткова частина балансу);
2. за напрямками його використання (видаткова частина балансу).
У цьому випадку розрахунок відсутнього показника здійснюється балансовими шляхом, з урахуванням взаємозв'язків їх межу собою.
Балансова форма розрахунку дуже зручна і широко застосовується на практиці (матеріальні баланси, баланси трудових ресурсів і т.д.).
Можливо уявлення абсолютних показників і в динамічної балансової формі (на початок і кінець року і т.д.). Наприклад, вартість основних виробничих фондів.
При розрахунку деяких абсолютних статистичних величин застосовують перерахунок в інші одиниці виміру (Наприклад, в умовно-натуральні, вартісні). Застосовують такий розрахунок обсягу ознаки за даними про його середнє значення і чисельності сукупності (середня вага або кількість привезених на базар мішків картоплі дозволяє оцінити обсяг привезеного картоплі на продаж).
Відносні величини в статистиці
Для узагальнюючої характеристики масових явищ поряд з абсолютними величинами широко застосовуються відносні величини. Наведені в статистичній таблиці поряд з абсолютними величинами, вони полегшують читання і аналіз статистичних даних, дозволяють більш чітко уявити досліджуване явище. У ряді випадків абсолютних величин недостатньо для з'ясування характерних рис, особливостей досліджуваних явищ. Тоді їх доповнюють відносними величинами та іншими статистичними показниками. Більш того, при аналізі статистичного матеріалу на перше місце висуваються похідні узагальнюючі показники: відносні і середні величини.
Відносні величини часто виходять в результаті порівняння (ділення) двох абсолютних величин. У цій дробу чисельник є величина, яку хочуть порівняти, а знаменником - величина, з якої проводиться порівняння. Знаменник відносної величини називають базою порівняння або підставою.
Якщо основа прийняти за одиницю, то відносна величина виразиться у формі коефіцієнта. Вона покаже у скільки разів порівнювана величина більше або менше бази порівняння (підстави).
Відносна величина може бути виражена у відсотках, якщо підстава прийняти за 100. Вона може бути виражена і в проміле, якщо підстава прийняти за 100, а також в продецімілле - при підставі в 1000. Вибір розмірності порівнюваних величин визначається зручністю форми вираження відносної величини. Якщо порівнювана величина набагато перевершує підстава, то відносну величину краще висловлювати коефіцієнтом. Наприклад, зміна обсягу продукції в розвинених країнах за 20 і більше років краще висловлювати коефіцієнтом. Цей же процес за більш короткий термін краще висловити у відсотках. У відсотках відносні величини виражають тоді, коли величина порівняння не надто сильно відрізняється від підстави. Якщо ж вона дуже мала (результат ділення буде набагато менше одиниці), то відносну величину часто висловлюють в проміле або продецімілле. Тим самим відносної величиною надають більш зручний для сприйняття вигляд, звільнивши її від дробів. Наприклад, виконання плану виражається у відсотках, народжуваність і смертність в демографічній статистиці обчислюють в промиллях.
При обчисленні відносних величин найбільш часто порівнюють дві абсолютні одиниці, але можна порівнювати середні величини і навіть відносні величини, приростні величини.
Отже, відносна величина в статистиці - це узагальнюючий статистичний показник, який дає числову міру співвідношення двох порівнянних статистичних величин.
Основною умовою правильного розрахунку відносних величин є забезпечення порівнянності порівнюваних показників. До непорівнянності показників наводять різні причини:
А) Відмінності в програмі і методології статистичного спостереження (наприклад, використовувати треба однаковий ценз при визначенні сукупності і її одиниць однакові методології розрахунку показників);
Б) Дані отримані за різні по довжині періоди або різні моменти спостереження та ін.
У всіх випадках перш, ніж порівнювати і обчислювати на цій основі відносні величини, потрібно привести порівнювані показники до порівнянної увазі.
У статистичних дослідженнях застосовуються різноманітні відносні величини, які можна в залежності від їх пізнавальної сутності класифікувати (розрізняти) наступним чином:
1) Відносні величини структури;
2) Відносні величини виконання плану;
3) Відносні величини динаміки;
і т.д.................* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.

Для продукції консервних заводів прийнята цінова одиниця - тисяча умовних банок, за умовну банку приймається банку ємністю 353,4см?