Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Одиниці виміру швидкості.

 1. Переклад фізичних величин
 2. Калькулятори з фізики
 3. Фізика. Одиниці виміру.
 4. Одиниці виміру швидкості
 5. Фізика 7,8,9,10,11 клас, ЄДІ, ДПА
 6. Відносна швидкість.

Щоб знайти координати рухомого тіла в будь-який момент часу, потрібно знати проекції вектора переміщення на осі координат.

Найпростішим видом руху є прямолінійний рівномірний рух , При якому тіло за будь-які рівні проміжки часу здійснює однакові переміщення.

швидкістю рівномірного прямолінійного руху називають величину, рівну відношенню переміщення тіла за будь-який проміжок часу швидкістю рівномірного  прямолінійного руху  називають величину, рівну відношенню  переміщення тіла  за будь-який проміжок часу  до значення цього проміжку (Δ t) до значення цього проміжку t). Так як - величина векторна, а Δt - скалярна, то швидкість теж величина векторна:

, ,

швидкість ( швидкість (  від англ від англ. velosity) - векторна фізична величина , Що характеризує швидкість переміщення і напрямок руху матеріальної точки щодо обраної системи відліку.

За формулами, написаним у векторній формі, обчислення вести не можна. Адже векторна величина має не тільки чисельне значення, а й напрямок. При обчисленнях користуються формулами, в які входять не вектори, а їх проекції на осі координат, щоб можна було виробляти алгебраїчні дії.

Коли мають справу з нерівномірним рухом, користуються так званої середньої швидкістю. Якщо тіло вчинила деяке переміщення Коли мають справу з нерівномірним рухом, користуються так званої середньої швидкістю за проміжок часу t, то розділивши на t, ми отримаємо середню швидкість:

Якщо тіло вчинила деяке переміщення  за проміжок часу t, то розділивши  на t, ми отримаємо середню швидкість:

Середня швидкість показує, чому дорівнює переміщення, яке тіло в середньому здійснює за одиницю часу.

При русі тіла по колу користуються вектором переміщення, як і при прямолінійній русі. Але часто більш зручним виявляється характеризувати зміна положення тіла (матеріальної точки) при русі по колу іншою величиною - кутом повороту (j). При рівномірному русі точки по колу кути повороту радіуса за будь-які рівні проміжки часу будуть однакові. Розділивши кут повороту на час, протягом якого здійснено поворот, ми отримаємо так звану кутову швидкість обертання цього радіусу (w):

На відміну від кутової швидкості w швидкість υ, яка визначається відношенням довжини пройденого шляху l (скалярна величина) до відповідного проміжку часу t, називають лінійною швидкістю:

Для швидкості не треба вибирати спеціальну одиницю.

За одиницю швидкості беруть швидкість такого рівномірного прямолінійного руху , При якому тіло за 1 з здійснює переміщення в 1м ( 1 м / с - похідна одиниця системи СІ).

У морехідної практиці поширена спеціальна одиниця швидкості, що носить назву вузол. вузол - це швидкість такого руху, при якому тіло проходить за одну годину одну морську милю. 1 вузол = 0,514 м / с.

Отже, під терміном «швидкість» розуміють швидкість зміни будь-якої величини в залежності від іншої (в основному - зміни в часі, а також в просторі та ін.).

Крім перерахованих вище існують також кутова швидкість ( радий / С), швидкість зміни температури, швидкість хімічної реакції і т. Д.

Переклад фізичних величин

Переклад всіх видів фізичних величин: довжина, площа, об'єм, температура, швидкість, тиск, сила. Переклад фізичних величин

Калькулятори з фізики

Рішення задач з фізики, підготовка до Еге і ДПА, механіка термодинаміка та ін. Калькулятори з фізики

Фізика. Одиниці виміру.

Одиниці виміру довжини, маси, об'єму, щільності, швидкості, прискорення, малих довжин Фізика. Одиниці виміру.

Одиниці виміру швидкості

Одиниці виміру швидкості з таблицями перекладу всіх одиниць вимірювання швидкості один в одного Одиниці виміру швидкості

Фізика 7,8,9,10,11 клас, ЄДІ, ДПА

Основна інформація за курсом фізики для навчання і підготовки в іспитів, ГВЕ, ЄДІ, ОГЕ, ДПА Фізика 7,8,9,10,11 клас, ЄДІ, ДПА

Відносна швидкість.

Відносна швидкість - це фізична величина, яка дорівнює векторній різниці швидкостей, заданих відносно нерухомої системи відліку. Відносна швидкість.