Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

ВВП (ВНП): поняття, особливості та методи розрахунку

Найважливішими вимірювачами сукупної економічної діяльності держави є валовий внутрішній і валовий національний продукт.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - вимірює вартість поточного виробництва кінцевих товарів і послуг на території даної країни за певний період, незалежно від того, знаходяться фактори виробництва у власності резидентів даної країни або належать іноземцям (нерезидентам). Показник ВВП охоплює поточне виробництво кінцевих товарів. Кінцевими товарами і послугами вважаються ті з них, які купуються протягом року для кінцевого споживання і не використовуються з метою проміжного споживання (тобто у виробництві інших товарів і послуг). ВВП охоплює результати діяльності на території даної країни всіх економічних суб'єктів, незалежно від їх національної приналежності, тобто використовується територіальний принцип.

У національній статистиці деяких держав основним макроекономічним показником може вважатися валовий національний продукт.

Валовий національний продукт (ВНП) - ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених в економіці за певний період часу. ВНП вимірює вартість, вироблену факторами виробництва, що знаходяться у власності громадян даної країни (резидентів), в тому числі і на території інших країн. ВНП вимірюється за національним принципом.

Розмір ВВП можна виміряти трьома способами:

При підрахунку ВНП виробничим методом підсумовується вартість, додана на кожній стадії виробництва кінцевого продукту (включаючи чисті податки на товари та імпорт):

ВВП = Валовий випуск - Проміжне споживання + ПДВ + Чисті податки на імпорт

Додана вартість - це різниця між вартістю продукції, виробленої фірмою, і сумою, сплаченою іншим фірмам за придбану сировину, матеріали і т.д. (Тобто за проміжну продукцію) .Сумма доданої вартості всіх фірм, що працюють країни утворює валовий національний продукт (ВНП).

Відповідно до розподільним способом (по доходах) ВВП є загальна сума доходів всіх господарських одиниць і населення від усіх видів економічної діяльності, а також від амортизаційних відрахувань. Більш детальний розгляд ВВП як потоку доходів дозволяє виділити наступні компоненти:

1.) зарплата працівників (W);

2.) прибутку фірм і корпорацій (P);

3.) доходи власників власності (рента) (R);

4.)% на позичковий капітал, використаний при виробництві ВВП (r);

5.) амортизаційні відрахування (А);

6.) непрямі податки: на додану вартість, з продажу товарів, акцизи, мита (Т)

ВВП = W + R + P + F + r + T

З використанням методу кінцевого використання (за витратами) ВВП постає як кінцеве споживання матеріальних благ і послуг, капвкладення, приріст матеріальних оборотних коштів і сальдо зовнішньоторговельних операцій і, відповідно, буде включати чотири потоки витрат:

1) споживчі витрати (C) - це витрати домашніх господарств на предмети споживання тривалого користування, витрати на послуги;

2) валові приватні внутрішні інвестиції (I) - витрати приватного підприємницького сектора держави на приріст інвестицій в даному році (чисті інвестиції), а також на інвестиційні товари, призначені для відшкодування спожитих машин, обладнання, приладів і т.д., тобто на амортизацію;

3) державні витрати (G) - здійснюються в формі закупівель товарів і послуг на утримання армії, державного апарату, охорони здоров'я, освіти і т.д. Державні витрати виключають всі державні трансфертні платежі (допомога по безробіттю, пенсії, стипендії тощо), оскільки ця категорія витрат не відображає збільшення поточного виробництва і є просто передачею частини державних доходів певним категоріям осіб;

4) чистий експорт, тобто різниця між експортом та імпортом (Xп). При розрахунку ВВП за витратами необхідно враховувати суму, на яку закордонні витрати на вітчизняні товари і послуги перевищують витрати економічних агентів даної країни на покупку іноземних товарів і послуг.

ВВП за способом кінцевого використання дорівнює:

ВВП = C + I + G + Xп

При розрахунку ВВП не враховуються невиробничі угоди - фінансові і старих речей. До фінансових операцій відносяться: трансфертні платежі, приватні трансферти (переклади дітям від батьків), операції з цінними паперами.

При підрахунку ВВП враховується виробництво товарів і послуг, дозволених законом. Однак в даний час виникла проблема включення до складу ВВП тіньовий і неформальної економіки. Її розмір підраховують як різницю між фактичним (присутні невраховані недекларірованних доходи) і врахованим (доходи домашніх господарств і фірм) ВВП.

ВВП - це вартісний показник, він залежить від рівня цін. Тому в економічній теорії і на практиці виділяють номінальний і реальний ВВП.

Номінальний ВВП - це показник в поточних цінах, тобто в цінах, що склалися на момент його розрахунку.

Реальний ВВП - це ВВП в незмінних цінах базового року, тобто скоригований з урахуванням інфляції.

Номінальний ВВП може збільшуватися як за рахунок зростання фізичного обсягу всієї продукції, так і за рахунок зростання рівня цін. На реальний ВВП рівень цін не впливає. Тому реальний ВВП виступає основним показником фізичного обсягу товарів і послуг.

Ставлення номінального ВВП до реального ВВП називається дефлятором ВВП. Він визначається за формулою:

Дефлятор ВВП = Дефлятор ВВП =

Він дозволяє виміряти зміна середнього рівня цін в порівнянні з базовим роком, тобто величину інфляції в країні за той чи інший період, і показує, наскільки ВВП зріс за рахунок зростання рівня цін.


Тема 8: Макроекономічна нестабільність

Дата додавання: 2015-04-21; переглядів: 110; Порушення авторських прав