Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Газокомпресорна станція

Газокомпр е ссорная ст а нція, станція підвищення тиску природного газу при його видобутку, транспортуванні і зберіганні. За призначенням Г. с. підрозділяються на головні (дожимні) магістральних газопроводів, лінійні Г. с. магістральних газопроводів, Г. с. підземних газосховищ і Г. с. для зворотного закачування газу в пласт. Основні технологічні параметри Г. с .: продуктивність, потужність, ступінь стиснення газу і максимальний робочий тиск.

Головні Г. с. магістральних газопроводів підвищують тиск газу, що надходить з промислу, починаючи з моменту, коли пластовий тиск падає нижче рівня, що забезпечує на вході в газопровід розрахунковий робочий тиск. Потужність і ступінь стиснення головний Р. с. нарощуються поступово, у міру падіння пластового тиску, протягом всього періоду постійного відбору газу з родовища. У період зменшення видобутку відбір газу з родовища здійснюється в кількості, що визначається потужністю головний Р. с. Потужність головний Р. с. може досягати 100 Мвт (100 тис. квт) і більш. Ступінь стиснення станції (відношення вихідного тиску до вхідного) зростає від 1,2-1,5 до 5-10 до кінця експлуатації.

Лінійні Г. с. магістральних газопроводів компенсують зниження тиску в трубопроводі, підтримуючи його на розрахунковому рівні. Ступінь стиснення і потужність лінійних Р. с. залежать від продуктивності і техніко-економічних показників компресорних установок і загальностанційного обладнання. Відстань між лінійними Г. с. (75-150 км) і робочий тиск залежать від параметрів трубопроводу і визначаються техніко-економічним розрахунком магістрального газопроводу в цілому. Діапазон робочих параметрів лінійних Г. с .: ступінь стиснення 1,25-1,7; робочий тиск 5,5-8 Мн / м2 (55-80 кгс / см2), потужність 3-75 Мвт; добова продуктивність 5-100 млн. м3. Відкриття великих родовищ природного газу і висока ефективність магістральних газопроводів великої продуктивності обумовлюють тенденцію до подальшого збільшення потужності лінійних Р. с. до 150-200 Мвт з добовою продуктивністю 300 млн. м3.

Г. с. для підземного газосховища забезпечує закачування газу, що транспортується в період надлишкової продуктивності газопроводу. У період відбору газу з підземного сховища може бути передбачена робота Р. с. для забезпечення подачі газу споживачеві. Робочий діапазон тиску, в межах якого працює Р. с. підземного сховища, становить під час закачування газу 1,5-15 Мн / м2 (15-150 кгс / см2). Нижній рівень залежить від тиску газу, що надходить з газопроводу, верхній - від граничного тиску

газу в сховище. Потужність Г. с. підземного газосховища може досягати 50 Мвт.

Г. с. для зворотного закачування газу в пласт входить в комплекс переробки природного газу при експлуатації газоконденсатних родовищ, коли необхідно в ході видобувних робіт підтримувати пластовий тиск газу для попередження випадання конденсату (пов'язано з явищем зворотній конденсації). Потужність і тиск на прийомі Г. с. для зворотного закачування газу в пласт визначаються техніко-економічним розрахунком режиму розробки родовища. Тиск на прийомі зазвичай 14-15 Мн / м2, вихідний тиск досягає 40-50 Мн / м2 (400-500 кгс / см2).

Основне технологічне обладнання Г. с. - компресорні установки: відцентрові нагнітачі з приводом від газової турбіни або електродвигуна і газомотокомпресора. Потужність компресорних установок досягає 15 Мвт. Для лінійних Р. с. великої потужності проектується використання відцентрового нагнітача з приводом від газотурбінної установки потужністю 25 Мвт і більш. У технологічний комплекс Г. с. входять компресорний цех, установки для очищення, осушення і охолодження газу, електростанція власних потреб (знижувальних підстанція для Р. с. з електроприводом), вузол зв'язку і засоби ремонтно-експлуатаційного забезпечення. Г. с. має диспетчерський пункт управління. Управління агрегатами компресорного цеху здійснюється залежно від ступеня автоматизації з місцевих щитів або центрального пульта управління. Повністю автоматизована Р. с. управляється дистанційно з центрального диспетчерського пункту.

Літ .: Керівництво по видобутку, транспорту та переробки природного газу, пров. з англ., [М], 1965; Транспорт природного газу, [Зб. ст.], М., 1967; Бармин С. Ф., Васильєв П. Д., Магазаник Я. М., Компресорні станції з газотурбінним приводом, Л., 1968.

С. Н. Синіцин.

Синіцин

Газокомпресорна станція (на передньому плані - блок пиловловлювачів).