Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Експертиза промислової безпеки газопроводу

  1. На які газопроводи потрібно експертиза промбезпеки
  2. Там, де необхідно експертиза промислової безпеки газопроводу
  3. Що потрібно від організації що експлуатує газопровід
  4. Етапи проведення ЕПБ газопроводу

Експертиза промислової безпеки газопроводу - визначення відповідності технічного стану та умов експлуатації газопроводу вимогам ФНіП, керівними документами, конструкторської документації і т.д .. Проведення експертизи промислової безпеки (далі - ЕПБ) газопроводу зовнішнього і (або) внутрішнього газопроводу виконується спеціалізованою організацією (згідно п .2, ст.13, ФЗ №116 від 21.07.1997 р ).

Газопровід - конструкція, що складається з з'єднаних між собою труб, призначена для транспортування природного газу (Примітка: Газопровід це конструкція, а не технічний пристрій, на технічні пристрої мережі газоспоживання або газорозподілу діють інші нормативи. Але згідно з інформацією з різних джерел, Ростехнагляд відносить газопровід повністю до технічних пристроїв і вимагає проведення експертизи по закінченню 20 років експлуатації згідно ФЗ №116-ФЗ).

Проведення експертизи газопроводу: від 7 днів

Реєстрація експертизи газопроводу: до 8 днів

Ліцензія: ДЕ-00-015471 від 03.07.2015


Наша організація на даний момент часу має переоформлену ліцензію на діяльність з проведення експертизи промислової безпеки (ЕПБ), а також активно займається питанням переатестації експертів. Якщо у Вас з'явилися питання або хочете проконсультуватися, зателефонуйте.

На які газопроводи потрібно експертиза промбезпеки

Відповідно до ФНіП ПБ "Правила безпеки мереж газорозподілу і газоспоживання" Наказ Ростехнагляду №542 від 15.11.2013 р і Федеральним законом №116 від 21.07.1997 р необхідно проводити експертизу промислової безпеки мереж газоспоживання і газорозподілу. Всі підприємства використовують газ мають дані небезпечні виробничі об'єкти, які включають в себе наступні газопроводи:

1. Газопровід високого тиску;

2. Газопровід середнього тиску;

3. Газопровід низького тиску.

Слід зазначити, що експертиза газопроводу нерозривно пов'язана з експертизою промислової безпеки газового (газовикористовуючого) обладнання .

Там, де необхідно експертиза промислової безпеки газопроводу

до прийняття ФНіП ПБ "Правила безпеки мереж газорозподілу і газоспоживання" діяли ПБ 12-529-03 "Правила безпеки систем газорозподілу і газоспоживання" в якому було визначено терміни експлуатації газопроводів. На сьогоднішній день для визначення необхідності проведення експертизи промислової безпеки необхідно керуватися наступними нормами і термінами:

1. у разі закінчення терміну експлуатації газопроводу, встановленого проектною документацією (п.7);

2. в разі відсутності проектної документації, або відсутності в проектній документації даних про термін експлуатації газопроводу (п. 7 Наказ Ростехнагляду № 538 від 14.11.2013г.);

3. після аварії на небезпечному виробничому об'єкті, в результаті якої був пошкоджений газопровід (п.7);

4. після закінчення термінів безпечної експлуатації газопроводу, встановлених висновками експертизи (п.7);

5. при зміні категорії газопроводів по тиску газу (при перекладі на більш високий тиск) (п. 6.2.12 ГОСТ Р 54983-2012.);

6. після аварій, які пов'язані з механічними руйнуваннями газопроводів (п. 6.2.12 ГОСТ Р 54983-2012.);

7. після впливу на газопроводи деформацій грунту (осідань, зсувних явищ, розмивів) (п. 6.2.12 ГОСТ Р 54983-2012.);

8. після землетрусу силою понад 6 балів (п. 6.2.12 ГОСТ Р 54983-2012.);

9. за рішенням власника мережі газорозподілу (п. 6.2.12 ГОСТ Р 54983-2012.).

У випадках коли в проектній документації не зазначено термін експлуатації газопроводу, можна керуватися пунктом 6.2.11 ГОСТ Р 54983-2012. "Системи газорозподільні. Мережі газорозподілу природного газу. Загальні вимоги до експлуатації.". У ГОСТ Р 54983-2012. встановлюються такі строки експлуатації газопроводів:

1. сталеві підземні газопроводи - 30 років після введення в експлуатацію;

2. сталеві надземних газопроводи - 40 років після введення їх в експлуатацію;

3. поліетиленові газопроводи - 40 років після введення їх в експлуатацію.

Далі згідно ГОСТ Р 54983-2012. експертиза промислової безпеки повинна проводитися не рідше одного разу на 5 років - для сталевих підземних газопроводів, не рідше одного разу в 10 років - для поліетиленових і сталевих надземних газопроводів.

Що потрібно від організації що експлуатує газопровід

На попередньому етапі співробітники небезпечного виробничого об'єкта повинен надати в експертну організацію паспорт газопроводу або його характеристики (тиск, призначення, місце розташування і інше). На основі цих даних буде встановлена ​​вартість надання послуги і терміни її проведення.

В процесі проведення ЕПБ розглядається така документація, що надається власником газопроводу (склад документації може відрізнятися від наведеного списку):

1. Акт розмежування балансової належності газопроводу;

2. Свідоцтво про реєстрацію газопроводу в державному реєстрі ОПО;

3. Ліцензія Ростехандзора по експлуатації вибухопожежонебезпечного виробничого об'єкта;

4. Договір з Професійним аварійно-рятувальним формуванням;

5. Положення з організації та здійснення виробничого контролю за станом промислової безпеки ОПН;

6. Договір з технічного обслуговування газопроводів і газового обладнання котельні;

7. Договір з технічного обслуговування автоматики безпеки котлів;

8. Акт приймання газопроводу в експлуатацію;

9. Технічний паспорт на газопровід;

10. Кадастровий паспорт на газопровід;

11. Графік проведення обслуговування і ремонту устаткування ГРУ;

12. Виробничі інструкції з обслуговування та ремонту обладнання;

13. Журнал технічного обслуговування газового обладнання;

14. Виконавча схема газопроводів.

Етапи проведення ЕПБ газопроводу

1. Підготовка до проведення ЕПБ - експертна організація запитує документацію про об'єкт експертизи, - відповідно до чинного законодавства, а саме:

- дані про об'єкт експертизи;
- проектну, конструкторську, експлуатаційну, ремонтну документацію;
- декларацію промислової безпеки ОПН (в разі якщо проводиться експертиза декларації);
- паспорта, сертифікати, технологічні регламенти, акти випробувань і іншу документацію на технічні пристрої.
Проводити експертизу промислової безпеки можна тільки після отримання експертної організацією необхідних документів і матеріалів. Дане зауваження не відноситься до тих пристроїв, на які експлуатаційна документація загублена або знищена.
2. Проведення ЕПБ - на даному етапі визначається повнота і достовірність інформації про об'єкт представленої замовником, а так же відповідності її федеральним нормам і правилам промислової безпеки.
Експертиза промислової безпеки в разі потреби огляду обладнання і будівель проводиться з виїздом на місце знаходження об'єкта. В процесі виїзду на об'єкт експерти проводять спостереження за процесом роботи об'єкта експертизи; проводять технічне діагностування методом неруйнівного або руйнівного контролю.
3. Видача висновку ЕПБ - експертна організація складає проект висновку експертизи промислової безпеки, що містить висновки про об'єкт експертизи, в яких вказується термін подальшої безпечної експлуатації об'єкта експертизи і відповідає чи не відповідає об'єкт експертизи вимогам промислової безпеки. Копія проекту висновку ЕПБ передається замовнику, який протягом 14 днів з моменту отримання проекту, може направити експертної організації зауваження.
Після внесення змін (якщо це необхідно) висновок експертизи друкується в двох примірниках, підписується керівником експертної організації, ставиться дата і печатка експертної організації. Далі експертиза прошивається із зазначенням кількості зшитих сторінок і один екземпляр експертизи передається замовнику.
4. Внесення відомостей до реєстру висновків ЕПБ Ростехнагляду - експертний центр готує заяву про внесення відомостей до реєстру від імені підприємства і записує експертизу промислової безпеки на CD диск. Потім висновок експертизи промислової безпеки на об'єкт разом із заявою та CD диском передається в Територіальний орган Ростехнагляд (за місцем здійснення діяльності підприємства) не пізніше 3 місяців з дати підписання наказу про початок проведення експертизи промислової безпеки. Територіальний орган Ростехнагляду реєструє висновок ЕПБ за індивідуальним номером і видає лист про те, що дана експертиза промислової безпеки зареєстрована в реєстрі висновків експертизи промислової безпеки. Після реєстрації позитивного висновку експертизи промбезпеки, можна далі експлуатувати об'єкт.

5. ГОСТ Р 54983-2012. Системи газорозподільні. Мережі газорозподілу природного газу. Загальні вимоги до експлуатації. Експлуатаційна документація.

Наші експерти проведуть експертизу промислової безпеки газопроводу і зареєструють її в Ростехнагляд е.