Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Галілея принцип відносності

Галіл е я пр і нціп відносять і ності, принцип фізичного рівноправ'я інерційних систем відліку в класичній механіці, який проявляється в тому, що закони механіки у всіх таких системах однакові. Звідси випливає, що ніякими механічними дослідами, що вживаються в будь-якої інерціальній системі, не можна визначити, спочиває чи ця система або рухається рівномірно і прямолінійно. Це положення було вперше встановлено Г. Галілеєм в 1636. Подібність законів механіки для інерціальних систем Галілей ілюстрував на прикладі явищ, що відбуваються під палубою корабля, покоїться або рухається рівномірно і прямолінійно (щодо Землі, яку можна з достатнім ступенем точності вважати інерціальній системою відліку): «Примусьте тепер корабель рухатися з будь-якою швидкістю і тоді (якщо тільки рух буде рівномірним і без качки в ту і іншу сторону) у всіх названих явищах ви не знайдете ні найменшого зміни і по жодному з них не зможете встановити, чи рухається корабель або стоїть нерухомо ... Кидаючи яку-небудь річ товаришеві, ви не повинні будете кидати її з більшою силою, коли він буде перебувати на носі, а ви на кормі, ніж коли ваше взаємне положення буде зворотним; краплі, як і раніше, будуть падати в нижній посудину, і жодна з них не впаде ближче до корми, хоча, поки крапля знаходиться в повітрі, корабель пройде багато п'ядей »(« Діалог про дві найголовніші системи світу птоломєєвой і коперниковой », М. - Л., 1948, с. 147).

Рух матеріальної точки відносно: її положення, швидкість, вид траєкторії залежать від того, по відношенню до якої системи відліку (тілу відліку) цей рух розглядається. У той же час закони класичної механіки (див. Ньютона закони механіки ), Т. Е. Співвідношення, які пов'язують величини, що описують рух матеріальних точок і взаємодія між ними, однакові у всіх інерціальних системах відліку. Відносність механічного руху і однаковість (безвідносність) законів механіки в різних інерціальних системах відліку і складають зміст Г. п. О.

Математично Г. п. О. висловлює інваріантність (незмінність) рівнянь механіки відносно перетворень координат рухомих точок (і часу) при переході від однієї інерціальної системи до іншої - перетворень Галілея.

Нехай є дві інерціальні системи відліку, одну з яких, S, домовимося вважати спочиває; друга система, S ', рухається по відношенню до S з постійною швидкістю u так, як показано на малюнку. Тоді перетворення Галілея для координат матеріальної точки в системах S і S 'матимуть вигляд:

x '= x - ut, у' = у, z '= z, t' = t (1)

(Штриховані величини відносяться до системи S ', нештріхованние - до S). Т. о., Час у класичній механіці, як і відстань між будь-якими фіксованими точками, вважається однаковим у всіх системах відліку.

З перетворень Галілея можна отримати співвідношення між швидкостями руху точки і її прискореннями в обох системах:

v '= v - u, (2)

a '= a.

У класичній механіці рух матеріальної точки визначається другим законом Ньютона:

F = ma, (3)

де m - маса точки, a F - рівнодіюча всіх доданих до неї сил. При цьому сили (і маси) є в класичній механіці інваріантами, т. Е. Величинами, які не змінюються при переході від однієї системи відліку до іншої. Тому при перетвореннях Галілея рівняння (3) не змінюється. Це і є математичний вираз Г. п. О.

Г. п. О. справедливий лише в класичній механіці, в якій розглядаються руху зі швидкостями, багато меншими швидкості світла. При швидкостях, близьких до швидкості світла, рух тіл підкоряється законам релятивістської механіки Ейнштейна (див. відносності теорія ), Які інваріантні по відношенню до інших перетворень координат і часу - Лоренца перетворенням (При малих швидкостях вони переходять в перетворення Галілея).

В. І. Григор'єв.

Григор'єв

Інерціальна система відліку S '(з координатними осями x', y ', z') рухається відносно іншої інерціальної системи S (з осями х, у, z) в напрямку осі х з постійною швидкістю u. Координатні осі обрані так, що в початковий момент часу (t = 0) відповідні осі координат збігаються в обох системах.