Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Зовнішньоторговельні ризики: методи мінімізації та зниження

 1. Фактори виникнення зовнішньоторговельних ризиків
 2. Основні види зовнішньоторговельних ризиків
 3. Політичний і трансферний ризик, що знаходиться поза контролем імпортера
 4. Транспортні ризики
 5. Ризики в зовнішньоторговельному ціноутворенні
 6. Управління зовнішньоторговельними ризиками
 7. Як мінімізувати ризики зовнішньоекономічної діяльності у зовнішньоторговельних контрактах
 8. Методи зниження зовнішньоторговельних ризиків
 9. Методи зниження банківського ризику
 10. Методи зниження кредитних ризиків
 11. Методи зниження процентного ризику
 12. Методи зниження ринкового ризику
 13. Методи зниження валютного ризику

Робота всіх організацій передбачає різні складності і кризові ситуації. Вплинути на ведення бізнесу може все: катастрофи природного характеру, серйозні поломки обладнання, некомпетентність співробітників, недосвідченість управлінського складу, невиконання договірних зобов'язань, все нові і нові закони і положення і так далі. Всього й не перелічити. Ні для кого не секрет, що ці фактори особливо несприятливі при веденні компанією міжнародної діяльності, де на роботу підприємства сильно впливають зовнішньоекономічні ризики.

Фактори виникнення зовнішньоторговельних ризиків

ЗЕД являє собою сукупність організаційно-економічних, виробничо-господарських та оперативно-комерційних функцій підприємств, орієнтованих на світовий ринок.

Зовнішньою торгівлею називається реалізація продукції між державами, що підрозділяється на експортну та імпортну. Даний вид торгівлі має на увазі укладення договорів купівлі-продажу, тобто міжнародних контрактів.

У свою чергу міжнародний контракт - це угода (угода) між двома або більше сторонами, що знаходяться в різних країнах по реалізації продукції, ведення певної діяльності, транспортуванні товарів, здачі приміщень, кредитування, передачі будь-яких прав і обов'язків і так далі. Всі фінансові операції на базі міжнародних договорів проводяться або в російських, або в зарубіжних грошових одиницях.

Зовнішньоторговельні ризики є передбачувані непередбачені ситуації, що приносять зайві витрати або іншу шкоду підприємствам, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Зовнішньоторговельні ризики виникають сумніви з наступних причин:

 • втрата або пошкодження продукції при транспортуванні;

 • зловживання повноваженнями, корупція при грошових операціях;

 • непередбачені зміни курсу грошових одиниць;

 • зміна вартості продукції після підписання договору або її несплата.

Основні види зовнішньоторговельних ризиків

Валютні ризики в зовнішньоторговельних контрактах

В процесі укладання договорів на велику суму, а також при кредитуванні виникають валютні зовнішньоторговельні ризики, які змінюють розміри платежів сторін, що підписали документ. Подібні обставини нерідко тягнуть за собою матеріальні збитки для обох учасників угоди.

Наприклад, в ситуаціях, коли курс підвищується, втрати несе сторона, яка купує продукцію з-за кордону, а дохід зростає у підприємства, що реалізують розглянутий товар. І навпаки. Ось чому так важливо регулювати ризики зовнішньоекономічної діяльності у зовнішньоторговельних контрактах.

Політичний і трансферний ризик, що знаходиться поза контролем імпортера

Сюди входить безліч непередбачених ситуацій, пов'язаних з політичною і громадською сферами: фінансова неспроможність країни; відстрочка виконання договірних зобов'язань; зміни в законодавстві, що впливають на грошові перекази; закриття банківських рахунків і так далі. Щоб убезпечити себе від подібних зовнішньоторговельних ризиків, підприємства використовують кілька способів.

Найпоширеніші з них:

 • позики для оплати незастрахованих державою послуг, що надаються або перевезень продукції. Тут ризики лягають або на банківську організацію, що видала кошти під відсотки, або на компанію, що реалізує товар;

 • кредитування експорту банком або фінансовою установою шляхом придбання ними без обороту векселів та інших боргових вимог по зовнішньоторговельних операціях (форфетирование). Досить дієвий спосіб по виключенню зовнішньоторговельних ризиків;

 • поступка прав вимоги або іншого майна, права власності банківської організації, яка отримує можливість стягнути вимоги з споживача, видаючи кредит компанії, яка реалізує товар (цесія);

 • умовні грошові зобов'язання, прийняті банківською установою за дорученням платника здійснити платіж на користь одержувача коштів (акредитиви). Надійний спосіб убезпечити себе від зовнішньоторговельних ризиків;

 • оплата тратти банківською організацією ще до встановленого моменту розрахунку за неї;

 • зовнішньоекономічна угода, при якій вітчизняна лізингова компанія надає іноземному орендареві обладнання, куплене їй у інший вітчизняної фірми. Зовнішньоторговельні ризики тут лягають на лізингове підприємство;

 • держстрахування експортного позики, тобто покладання непередбачених обставин на державні страхові компанії;

 • кредитування клієнтів-експортерів з боку факторингових організацій під майбутню виручку від реалізації продукції при наданні клієнту гарантії від зовнішньоторговельних ризиків;

 • єврокредит по зовнішньоторговельних операціях - залучення коштів з міжнародного грошового ринку або ринку капіталу.

Робота всіх організацій передбачає різні складності і кризові ситуації

Транспортні ризики

Транспортні зовнішньоторговельні ризики більш чітко і об'ємно врегульовані міжнародним і російським законодавствами, ніж інші типи несприятливих ситуацій при веденні зовнішньоекономічної діяльності. Положення ІНКОТЕРМС з транспортування продукції, прийняті Міжнародною торговельною палатою, можна вважати основними з питань перевезень, адже вони дають можливість компаніям швидко і в повному обсязі вивчити права та обов'язки учасників зовнішньоекономічного контракту по транспортуванням, можливі зовнішньоторговельні ризики і свою міру відповідальності при непередбачених обставинах.

Однак застосування понять даного документа іноді породжує розбіжності між його положеннями і законами конкретних держав, а також їх підприємницькими традиціями.

Ризики в зовнішньоторговельному ціноутворенні

Вартість продукції - це один з найбільш значущих пунктів міжнародного контракту, в якому вона відображається максимально точно. Але за деякий час договірна вартість може знизитися або зрости через коливання курсу валют або рівня цін на ринку товарів і послуг, приносячи збитки учасникам угоди. Ось чому компанії так важливо вести облік фінансових ризиків в зовнішньоторговельному ціноутворенні.

Управління зовнішньоторговельними ризиками

Контроль зовнішньоторговельних ризиків являє собою проведення операцій по виконанню рішень керівного складу, пов'язаних зі скороченням передбачуваних збитків і негативних наслідків при виникненні форс-мажорних обставин. Скорочення збитків і мінімізація несприятливих наслідків - це різні способи, які мають певні відмінності один від одного. Останній означає або зниження передбачуваних витрат, або можливості появи негативних ситуацій. Однак є певні грошові операції, здатні убезпечити підприємства від зовнішньоторговельних ризиків, наприклад, звернення до страхових компаній, що гарантує відшкодування витрат, не зачіпаючи їх суму і передбачуване існування.

Контроль зовнішньоторговельних ризиків можна розділити на кілька стадій:

 1. визначення самої ситуації;

 2. вивчення обставин, що склалися;

 3. групування і вибірка ризиків;

 4. визначення способів мінімізації наслідків.

Визначення ситуації - це виявлення практичних і стратегічних завдань організації, а також управлінських рішень для планування контролю несприятливих подій.

Вивчення обставин, що склалися є первинною стадію, завдання якої - збір важливих даних про причини і характеристиках зовнішньоторговельних ризиків. За підсумками зібраних відомостей можна виявити ймовірність і масштаби передбачуваних збитків.

У процесі вивчення ситуації дуже важливо скласти список подальшого впливу негативних подій на діяльність організації, а також раціонально відобразити функції розформування можливості появи витрат.

Групування і відбір ризиків - це виявлення рівня значущості несприятливих подій для компанії і методів боротьби з ними. Показником тут, як правило, виступає зіставлення результатів зовнішньоторговельного ризику з активами і доходами організації.

Остання стадія - визначення способів боротьби з несприятливими ситуаціями - дає можливість знизити передбачувані витрати підприємства при подальшому веденні діяльності. Будь-який тип ризику передбачає кілька методів його мінімізації. Щоб виявити найоптимальніший з них, потрібно провести аналіз ймовірності настання негативних подій. Виходить, що дії компаній, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, щодо зовнішньоторговельних ризиків можуть проявлятися в:

 • ліквідації можливості виникнення негативних явищ (організації не проводять ніяких операцій, які могли б нести за собою ризики);

 • готовності до несприятливих подій;

 • мінімізації ризиків;

 • покладанні подібних ситуацій на контрагентів або сторонні фірми.

Як мінімізувати ризики зовнішньоекономічної діяльності у зовнішньоторговельних контрактах

Щоб мінімізувати зовнішньоторговельні ризики, які безпосередньо стосуються пунктів договору, компанія застосовує будь-які доступні способи, які залежать в першу чергу від неї самої, наприклад:

 • визначення ступеня надійності своїх контрагентів;

 • якісне складання договору;

 • аналіз і детальне планування роботи підприємства;

 • грамотна організація процесу найму співробітників.

Тепер варто привести типи зовнішньоторговельних ризиків, а також поради по їх мінімізації, розформовані по пунктам міжнародного договору.

розділ контракту

вид ризику

Рекомендації по оптимізації певного ризику

Тип контракту

Можливість неправильного виявлення типу контракту

Варто орієнтуватися на легальні і встановлені законом види угод при підписанні договорів (наприклад, щодо реалізації та придбання товарів і послуг, орендної здачі приміщень і так далі)

Партнер за договором

Зовнішньоторговельний ризик укладення договору з недобросовісним і ненадійним компаньйоном

Можна подати запит в ту державу, яка проводила реєстрацію передбачуваного контрагента (різні закордонні міністерства або союзи організацій). Тільки так можна упевнитися в надійності свого партнера

Виявлення об'єкта договору

Допустимість роздільної реєстрації елементів продукції на кордоні.

Можливість збільшення вартості, зазначеної в рахунок-фактурі, або прикордонної ціни товару

Найкраще відобразити в договорі вартість безпосередньо продукту, а також ціну обслуговування по його збірці, настройці або монтажу

Число одиниць продукції і її якісна складова

Зовнішньоторговельний ризик відображення в договорі невірного числа одиниць товару.

Можливість придбання продукції неналежного якості.

Імовірність відмови споживача від товару

У договорі слід висловити масу продукції в кг і встановлених для неї вимірювальних одиницях (в шт., Наборах, деталях і так далі). Крім того, варто виявити для товара кілька найбільш значущих критеріїв якості, які найкраще обговорити з передбачуваним контрагентом, а також відобразити їх в додаткові вимоги виконання угоди

упаковка продукції

Зовнішньоторговельний ризик псування товару.

Можливість невиконання умов з підготовки продукції до транспортування (тягне за собою значне збільшення її ціни)

Слід в договорі додатково відобразити вартість товару і ціну його упаковки або підготовки. Дуже важливо врахувати подальші дії з самої упаковкою (повернення, утилізація і так далі).

Необхідно уявити і обговорити в договорі окремі умови по упаковці продукції

Проставлення ідентифікаційних умовних позначень на продукції

Зовнішньоторговельний ризик відсутності ідентифікаційних позначень

Необхідно ретельно проаналізувати умови проставляння ідентифікаційних позначень в державі, яка є імпортером. На деяких типах продукції країни встановлюють конкретні позначення в обов'язковому порядку (наприклад, найменування товару, інформацію про виробника, терміни виробництва продукції, терміни зберігання, комплектуючі, вимоги по переробці і так далі)

Вартість, цілісна ціна договору

Зовнішньоторговельні ризики збільшення або зниження вартості одиниці продукції в договорі:

 • відсутність вказівки ціни одиниці виробленої продукції чи застережних пунктів в договорі щодо встановленої вартості;

 • відображення в договорі цілісної ціни угоди без фіксування числа одиниць товару.

Зовнішньоторговельні ризики, що стосуються коливання грошових одиниць, наприклад, підвищення або зниження цін на товари і послуги, зміна курсу валюти і так далі

Не зайвим буде відобразити тип вартості одиниці виробленої продукції чи схеми її обчислення, а також зафіксувати в договорі число одиниць товару із зазначенням ціни його одиниці.

Варто обрати єдину грошову одиницю для вартості і розрахунку або вказати порівняльні показники валютного курсу на момент виконання договірних зобов'язань (якщо використовується дві або більше грошових одиниць).

Відобразити в пунктах договору умова по переоцінці розрахунків через нестабільність курсу грошової одиниці

Вимоги до фінансових розрахунках

Зовнішньоторговельний ризик відсутності розрахунків за товари або послуги

Відображення періодів і вимог до розрахунків.

Якщо продукція транспортується двома або більше партіями, слід встановити загальну для всіх поставок грошову одиницю, так як порядок нагляду за валютними операціями регулюється прикордонними і податковими структурами, а також банками, що ведуть свою роботу на підставі умови про те, що розрахунок за одну операцію проводиться єдиної валютою

Види платежів за продукцію

Зовнішньоторговельний ризик втрати передоплати.

Зовнішньоторговельний ризик відсутності розрахунків за продукцію

Найкраще застосовувати максимально надійні способи оплати, а також вказувати в договорі особливі вимоги щодо проведення платежів.

Наприклад, при недоставку продукції можна вимагати відшкодування коштів на підставі страховки; вимоги за розрахунками в договорі будуть містити положення про перерахування передоплати банківською організацією компанії-експортера перевізнику виключно після передачі документації, яка доводить прикордонні операції і дозвіл на транспортування. Даний спосіб розрахунків може мінімізувати зовнішньоторговельні ризики учасників контракту

Вимоги до транспортування

Відсутність відображення в контракті положень, що стосуються відповідальності за продукцію при перевезенні

Варто ретельно виявити всі містяться в договорі вимоги до транспортування товару, а також вказати, хто (продавець чи покупець) відповідає за здійснення перевезень

непередбачені ситуації

Зовнішньоторговельні ризики різного характеру.

Відсутність повного списку ситуацій, які сприймаються сторонами договору в якості непередбачених

Необхідно вказати в контракті положення торгово-промислових органів, які доводять факт появи форс-мажорних обставин.

Потрібно відобразити в договорі шляхи вирішення з'явилися несприятливих подій

Арбітражний суд

Зовнішньоторговельний ризик втрати власності

Слід вказати ситуації, коли передбачається подача позову до судових органів для обох учасників договору.

Найкраще територіально вказати місце проведення судового розгляду в державі, права і зобов'язання якого зачіпаються в договорі

заходи відповідальності

Зовнішньоторговельний ризик невиконання зобов'язань учасником договору.

Зовнішньоторговельний ризик оформлення рекламацій

Слід ретельно скласти список вимог, невиконання яких тягне за собою санкційні заходи впливу.

Необхідно відобразити в договорі звернення до інших компаній для оформлення рекламацій.

Вкрай важливо вказати період передачі претензій

Методи зниження зовнішньоторговельних ризиків

Хеджування фінансових ризиків

Дане поняття вкрай поширене у фінансовій сфері для визначення різних видів страхових операцій.

Хеджування (від англ. Hedge - страховка, гарантія) - відкриття угод на одному ринку для компенсації впливу цінових ризиків рівною, але протилежної позиції на іншому ринку. Як правило, хеджування використовується для виключення зовнішньоторговельних ризиків і боротьби з негативними наслідками непередбачених обставин.

Це поняття також означає проведення страхових операцій від можливих коливань вартості виробничих і матеріальних цінностей при умовою продовження транспортування і реалізації продукції та інших ресурсів підприємства.

Є два види процедури хеджування. Вони являють собою базис планування і прогнозування дій учасників зовнішньоекономічної діяльності:

 • Хеджування на Підвищення, або хеджування купівлею, - це процедура з придбання терміновіх договорів. Даний тип хеджування використовується в ситуаціях, де потрібно оформити страховку, яка гарантує захист від зовнішньоторговельних ризиків, пов'язаних зі збільшенням вартості певних матеріальних цінностей компанії.

 • Хеджування на зниження, або хеджування продажем, - процедура, що стосується реалізації строкового договору на певні матеріальні цінності для захисту від передбачуваного зниження їх вартості.

Діюча біржа термінових контрактів дозволяє оформляти страховку від зовнішньоторговельних ризиків за допомогою хеджування різних угод. Головними представниками даної біржі виступають хеджери. Їх основне завдання - проведення страхових операцій за договорами. Біржа також не обходиться без трейдерів, які отримують дохід від підписання контрактів на ринку.

Для оцінки системи хеджування слід більш детально розглянути термінові договори.

Існує кілька типів подібних угод:

1) форвардний контракт - це договір, за яким одна сторона (продавець) зобов'язується у визначений контрактом термін передати товар (базовий актив) іншій стороні (покупцеві) або виконати альтернативне грошове зобов'язання, а покупець зобов'язується прийняти та оплатити цей базовий актив, за умовами якого у сторін виникають зустрічні грошові зобов'язання. Такий договір виключає зовнішньоторговельні ризики з транспортування та розрахунками за продукцію.

Економічна сутність даного контракту відбивається в зміні ціни реалізованого товару: покупець «робить ставку» на подальше збільшення вартості, а постачальник - на зниження.

Відмінною рисою форварда виступає той факт, що розрахунок платежів і списання витрат і доходів проводиться вже після завершення термінів договору.

Мінусами подібних угод вважаються їх низька здатність до реалізації і своєрідність.

2) ф'ючерсний контракт - це похідний фінансовий інструмент, стандартний строковий біржовий контракт купівлі-продажу базового активу, при укладанні якого сторони (продавець і покупець) домовляються тільки про рівень ціни і строк поставки. Інші параметри активу (кількість, якість, упаковка, маркування тощо) вказані заздалегідь в специфікації біржового контракту. Сторони несуть зобов'язання перед біржею аж до виконання ф'ючерсу. А це означає, що вони мають високу здатність до реалізації і широкі можливості укладення на вторинних біржах. Такий договір виключає зовнішньоторговельні ризики з транспортування, розрахунками за продукцію і виконання зобов'язань по її перевезення. Головна відмінність форвардного та ф'ючерсного контрактів полягає в тому, що форвардний контракт є разову позабіржову угоду між продавцем і покупцем, а ф'ючерсний контракт - повторюване пропозицію, яким торгують на біржі.

Важливо врахувати, що ф'ючерс не виступає договором щодо реалізації або придбання продукції. Його завдання полягає в тому, щоб хеджувати угоду, виключаючи зовнішньоторговельні ризики.

Ціна за ф'ючерсом порівнюється з ринковою вартістю. Це і є вартість виконання договірних зобов'язань учасників подібної угоди.

3) опціонний контракт - договір, за яким одна зі сторін, яку прийнято називати набувачем опціону, отримує право, а продавець опціону бере на себе зобов'язання купити або продати певний актив у майбутньому за заздалегідь обумовленою в контракті ціною. За це право покупець опціону виплачує іншій стороні - продавцю опціону - премію, названу опціонної. Подібна угода виключає зовнішньоторговельні ризики, пов'язані з відмовою продавців реалізувати товар, а покупців - купувати його.

Є три види опціонних договорів:

 • Call - операція з придбання, тобто можливість (не зобов'язання) споживача купити продукцію за встановленою вартістю, щоб убезпечити себе від передбачуваного збільшення її ціни (фінансового зовнішньоторговельного ризику).

 • Put - угода по реалізації, яка дозволяє продавцю реалізувати свої активи, убезпечивши себе від передбачуваного зниження їх вартості;

 • Stellage - подвійна угода, що дає можливість споживачеві або придбати, або реалізувати продукцію за встановленою ціною.

Існує дві варіації ведення торгів по опціонах:

 • договір реалізується за певний період (американська варіація);

 • контракт реалізується в конкретну дату (європейська варіація).

Сторонами такої угоди виступають надписателей і утримувач. Перший бере на себе зобов'язання по виконанню угоди, а другий - купує її. Головною відмінністю цих сторін є їх права: надписателей не може зняти з себе зобов'язання щодо виконання договору (вони закріплені власником), а власник - може (в залежності від змін, що відбуваються на біржі, і зовнішньоторговельних ризиків). А це означає, що у першого виникає відповідальність за виконання, за яку він має можливість отримати компенсаційну виплату, яка визначається при підписанні контракту. Коли власник знімає з себе зобов'язання, ця виплата йому не заповнюється.

Методи зниження банківського ризику

Сьогодні банківська сфера не обходиться без зовнішньоторговельних ризиків. Вони передбачаються при проведенні кожної процедури, однак можуть бути як незначними, так і великими. А значить, при здійсненні банківських операцій необхідно враховувати можливі несприятливі ситуації і планувати заходи по їх врегулюванню. Подібні зовнішньоторговельні ризики мають кілька підвидів (наприклад, ризики при кредитуванні, ризики, пов'язані зі зміною курсу валюти або положення на ринку товарів і послуг, і так далі). Отже, і способи їх усунення потрібно групувати за даними типам.

Методи зниження кредитних ризиків

Є п'ять найбільш поширених способів мінімізації подібного зовнішньоторговельного ризику:

 1. Оцінка кредитоспроможності позичальника. Співробітники банків, як правило, використовують саме цей спосіб захисту від збитків, так як він практично не несе за собою додаткових ризиків, що стосуються невиконання боргових зобов'язань. Виявити платіжну спроможність юридичної особи можна кількома шляхами і на державному рівні, і на рівні конкретної банківської організації. Вивчаючи проведення оцінки платіжної спроможності іноземних банківських установ, важливо взяти до уваги той факт, що на сьогоднішній день одним з найпопулярніших способів вважається бальна оцінка позичальника, яка представляє собою створення особливих вимірювальних графіків. Показники, що визначають кредитоспроможність одержувача, носять індивідуальний характер. Таким чином, банківська організація захищає себе від зовнішньоторговельних ризиків, визначаючи надійність своїх клієнтів.

 2. Зменшення розмірів кредитів, що видаються одному позичальнику. Цей спосіб схожий з встановленням кількісних обмежень на певні операції. Він використовується у випадках, якщо банківська організація не сумнівається в надійності позичальника. Таким чином, банк захищає себе від зовнішньоторговельних ризиків, скорочуючи суми позик.

 3. Страхування кредитів. Цей спосіб базується на покладанні зовнішньоторговельних ризиків по невиплаті кредитів на страхові компанії. Є безліч варіантів страхування позик, однак усі витрати, що йдуть на укладення подібних угод, переходять до позичальника.

 4. Залучення достатнього забезпечення. Даний спосіб гарантує банківської організації компенсацію грошових коштів, а також перерахування відсотків за введення її в обіг. Він вкрай результативним при виникненні подібних зовнішньоторговельних ризиків. Але в процесі застосування цього способу акцентувати увагу необхідно не на інвестуванні, що покриває матеріальні збитки, а на оцінці платіжної спроможності клієнта, яка забезпечує банківської організації мінімізацію витрат. Через це зміни зазнають пріоритети позик: вони видаються не з метою відшкодування за допомогою реалізації активів, а з метою отримання відсотків при виконанні угоди по кредитуванню.

 5. Видача дисконтних позик. Такий метод не особливо зменшує можливість виникнення зовнішньоторговельних ризиків. Він забезпечує лише незначні компенсації, але не повне відшкодування кредитної суми. Ось чому цей спосіб, як правило, комбінують з одним з перерахованих вище.

Методи зниження процентного ризику

Даний зовнішньоторговельний ризик усувається за допомогою таких способів:

 1. Страхування процентного ризику (як і операції по страхуванню від нього ж) має на увазі його покладання на страхові компанії.

 2. Видача кредитів із плаваючою процентною ставкою. Ці позики дають можливість банківської організації змінювати відсотки, що нараховуються по кредитуванню для мінімізації зовнішньоторговельного ризику, пов'язаного з підвищенням цін на товари і послуги.

 3. Термінові угоди. Такий спосіб має на увазі застосування форвардів. Виходить, дата, сума позики і процентна ставка встановлюються завчасно. Якщо відсотки збільшуються, то вигоду має позичальник, який оформив кредит за зниженою ставкою.

 4. Процентні ф'ючерсні контракти. Цей спосіб дає можливість комбінувати ставки по відсотках. Він застосовується при зовнішньоторговельних ризики, пов'язані з підвищенням або пониженням ставок на ринку.

 5. Процентні опціони. Договори, що дозволяють їх власникові придбати або реалізувати кредит за встановленою вартістю.

 6. Процентні свопи. Даний спосіб має на увазі обмінні операції з умовами кредитів, оформлених на однакові суми, але включають різні вимоги.

Методи зниження ринкового ризику

Подібні зовнішньоторговельні ризики пов'язані зі зменшенням кількості фінансових операцій. Тоді банківська організація реалізує комплекс дій, що захищають від збитків, що стосуються цінних паперів. Є три часто застосовуються способу мінімізації ринкових ризиків:

 • застосування опціонних контрактів;

 • стратегічна орієнтація на розширення діяльності банківської установи в сфері кредитування;

 • застосування ф'ючерсів по реалізації і придбання цінних паперів.

Методи зниження валютного ризику

Щоб мінімізувати подібні зовнішньоторговельні ризики, банківська організація може застосувати такі способи:

1. Видача позички в одній валюті з умовою її погашення в іншій з урахуванням форвардного курсу, зафіксованого в кредитному договорі. Це дає можливість банківської організації убезпечити себе від зниження курсів валют позик.

2. Форвардні валютні контракти. Являє собою найбільш поширений спосіб мінімізації валютних зовнішньоторговельних ризиків. Подібні процедури мають на увазі підписання термінових договорів про придбання або реалізації іноземної валюти за вартістю форварда.

3. Валютні ф'ючерсні контракти.

4. Валютні опціони.

5. Валютні свопи. Укладається договір між банківською організацією і клієнтом про можливий обмін виплатами в декількох грошових одиницях. Існує два типи подібних свопів:

 • обмін умов по виплаті процентної ставки і закриття боргового зобов'язання в одній грошовій одиниці на такі ж умови в іншій грошовій одиниці (свопи пасивами). Їх мета - скорочення витрат за допомогою фондових операцій;

 • обмін прибутку від яких-небудь програм в одній грошовій одиниці на такий же прибуток в іншій грошовій одиниці (свопи активами).

6. Прискорення або затримка платежів застосовується при проведенні процедур із зарубіжними грошовими одиницями. Банківська організація на підставі проведеного аналізу коливань курсу валюти має право скоротити або продовжити терміни погашення позичальниками кредитів. Даний метод застосовується для виключення валютного зовнішньоторговельного ризику і ризику вигоди від операцій, проведених в період зміни курсів грошових одиниць.

7. Диверсифікація коштів банку в іноземній валюті. Цей спосіб має на увазі безперервний контроль змін курсів грошових одиниць. Навмання визначити коливання нелегко, і тому банківські організації для зниження зовнішньоторговельних ризиків використовують диверсифікацію своїх матеріальних цінностей, які оцінюються в зарубіжних грошових одиницях.

Для застосування хоча б одного з вищевказаних способів мінімізації зовнішньоторговельних ризиків підприємству потрібно володіти повними даними про стан справ на ринку товарів, послуг і валюти. Однак організація не завжди ними має і тому часто звертається до фахівців. Наша інформаційно-аналітична компанія «VVS» надає найточніші дані про ринкову ситуацію на сьогоднішній день. Крім рейтингу зростаючих ринків ми готуємо глибинні дослідження по виявленню кращих товарів для імпортозаміщення за обраною Вами галузі.

дізнатись детальніше

Компанія "VVS" веде роботу з великою кількістю вітчизняних і зарубіжних клієнтів, кожен з яких отримує не тільки якісне обслуговування, а й індивідуальний підхід. Таким чином, фірма організовує оперативну діяльність, спрямовану на те, щоб замовник досяг максимальних успіхів у своєму бізнесі.

Замовити зворотній дзвінок

© ТОВ «ВладВнешСервіс» 2009-2019. Всі права захищені.