Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Мотивація і стимулювання трудової діяльності персоналу

 1. Що таке стимулювання і мотивація трудової діяльності персоналу
 2. Стимулювання відноситься до матеріальної основі мотивації
 3. Які методи мотивації і стимулювання трудової діяльності персоналу застосовуються
 4. Основні вимоги до організації стимулювання і мотивації трудової діяльності персоналу

Мотивація і стимулювання трудової діяльності персоналу допомагають підвищити ефективність продуктивності праці, вирішити стратегічно важливі завдання з розвитку підприємства. Поліпшити систему управління, добитися поставлених цілей можна протягом короткого періоду часу, застосовуючи різні методики.

З цієї статті ви дізнаєтеся:

 • що таке стимулювання і мотивація трудової діяльності персоналу;
 • які методи застосовуються для мотивації і стимулювання трудової діяльності;
 • як проводиться управління мотивацією і стимулюванням трудової діяльності.

Що таке стимулювання і мотивація трудової діяльності персоналу

Мотивація і стимулювання трудової діяльності допомагає активізувати зовнішні і внутрішні важелі управління. Це дозволяє створити сприятливі умови для вирішення стратегічних завдань компанії. Ефективність трудової діяльності персоналу залежить від застосування методів матеріальної та нематеріальної мотивації.

Стимулювання відноситься до матеріальної основі мотивації

 • Комплекс заходів застосовується суб'єктом управління для підвищення продуктивності праці.
 • Зростає якість виробленої продукції.
 • Адміністрація здійснює зовнішній вплив на персонал.

Стимул характеризується з двох позицій. Співробітники мають можливість отримати додаткові блага при позитивному стимулі. При негативній формі з'являється загроза втрати: виплата штрафів, пені, втрата роботи.

Мотивація трудової діяльності персоналу, як і стимулювання, відносяться до двох систем, що спонукає виконувати роботу швидко і якісно. Мотиваційна політика підприємства вважається стратегічним впливом. Працівникові допомагають зробити кар'єру, розширити рівень професійних знань, оплачують навчання. Це сприяє тому, що отримані співробітником знання і навички в подальшому допомагають успішному розвитку компанії.

стимулювання відноситься до тактики вирішення питань, що задовольняють потреби персоналу. Найчастіше в якості стимулу розглядаються заохочення матеріального характеру. Обидва процеси входять в ефективну систему управління. Мотив допомагає змінити існуючий стан.

Стимул сприяє закріпленню отриманих результатів!

При організації процесів стратегічних рішень важливо враховувати особливості роботи організації. Необхідно знати, які методики допоможуть впоратися з поставленими завданнями. Надалі раціонально провести роз'яснювальну роботу, щоб персонал був в курсі, за які результати праці покладено матеріальне або нематеріальне винагороду, заохочення.

З самого початку, з приходом в певну організацію, працівник ставить перед собою певні цілі. Швидко адаптуватися в колективі, піднятися по професійною або службовою драбиною, отримати повагу з боку оточуючих допомагає мотивація . Основним завданням керівництва є вибір стимулюючих і мотивуючих методів, які дозволять отримати високу віддачу і продуктивність від всіх співробітників.

Які методи мотивації і стимулювання трудової діяльності персоналу застосовуються

Мотивація і стимулювання трудової діяльності персоналу проводиться за допомогою різних методик, розроблених з урахуванням специфіки певної організації.

До заохочувальних способів стимулювання відносяться:

 • виплати бонусів, розрахованих в залежності від індивідуального вкладу кожного співробітника.
 • нарахування додаткових премій за відсутність прогулів або запізнень.
 • видача талонів на пільгове харчування.
 • додавання днів до оплачуваної відпустки.

Найдієвішим способом стимулювання продуктивності праці є заробітна плата. При фіксованій сумі окладу рідко вдається домогтися високих результатів. Якщо зарплата залежить від кількості виробленої продукції, рівня продажів або інших факторів, що впливають на результат, кожен працівник докладає максимальну кількість зусиль при виконанні своїх обов'язків.

Складіть опис кожного психотипу і роздайте управлінцям. Вкажіть характерні риси кожного типу, за якими можна зрозуміти, до якого з них людина ставиться. І, звичайно ж, вкажіть, яка форма контролю для кожного типу найбільш оптимальна.

Читати докладніше

Багато організацій використовують змішану систему оплати праці. До фіксованої заробітної плати нараховують преміальні виплати за умови виконання встановленої норми. Положення про преміювання закріплюється у внутрішніх нормативних актах компанії. Мотивація і стимулювання трудової діяльності персоналу є найдоступнішим способам, що допомагає досягти поставлених цілей.

Мотивація дозволяє сформувати внутрішні спонукають фактори. визначальні мотиви для кожного співробітника можуть відрізнятися. Зовнішніми факторами мотивації служить необхідність самореалізації, самоствердження, потреба в спілкуванні, переконаність. До внутрішніх причин відносяться матеріальні блага, можливості просунутися по кар'єрних сходах, заслужити визнання і зайняти певне положення в суспільстві. Все це сприяє збільшенню продуктивності праці.

Основні вимоги до організації стимулювання і мотивації трудової діяльності персоналу

Методика стимулювання

 • Комплексність. Єдність моральних і матеріальних цінностей. Значення індивідуальних чи колективних стимулів залежить від методів управління, досвіду, традицій організації.
 • Дифференцированность. Індивідуальний підхід до визначення методів стимулювання для різних груп співробітників. Основний підрозділ проводиться за стажем, досвіду, ступеня кваліфікації, особистого внеску в розбудову підприємства.
 • Гнучкість і оперативність. Це необхідність систематично переглядати систему стимулювання, величину матеріальних винагород.

принципи стимулювання

 • Доступність. Стимули можуть отримати всі співробітники. Умови системи мають відбутися у демократичний, зрозумілими.
 • Відчутність. Верхній і нижній поріг системи стимулювання відрізняється в різних колективах. При зарплаті в 20-30 тисяч рублів бонус становить 10-20 відсотків. Виплата невеликої суми не відчувається, не сприймається персоналом як заохочення.
 • Поступовість. Сума матеріальної винагороди постійно збільшується. Якщо перша премія виплачена в розмірі окладу, подальше винагороду не може бути знижений. Це допомагає стабілізувати мотиваційний вплив.
 • Мінімізація розриву. Принцип передбачає проводити виплату премій або бонусів з мінімальним розривом між досягнутим результатом і отриманням заохочення. Це дозволяє створити чітку безпосередній зв'язок з результатами праці і служить сильним фактором мотивації .
 • Поєднання моральних і матеріальних стимулів. Виплата бонусів і премій повинна поєднуватися з заохоченнями нематеріального характеру. На загальних зборах відзначають досягнення відзначилися співробітників, видають грамоти.

Матеріальне стимулювання за підсумками місяця, кварталу, року створює позитивну динаміку, спрямовану на поліпшення продуктивності праці. Відстаючі співробітники намагаються досягти високих результатів, щоб їх досягнення відзначили. Додаткова винагорода за вислугу років сприяє зниженню плинності кадрів.

Нематеріальні стимули вважаються елементами соціальної політики підприємства. Персонал працює більш ефективно, якщо заслуги відзначилися співробітників відзначають. Подяки та грамоти, публічне визнання заслуг дозволяє організувати управління, що сприяє досягненню економічного благополуччя.

Читайте також:

 • для внесення коригувальних поправок в разі потреби.
 • аналізу. Якщо заохочувальні методики перестали діяти, раціонально проаналізувати ситуацію, що виникла.
 • дієвої допомоги в розкритті потенціалу всіх співробітників. Процес лежить через ефективну систему матеріальної і нематеріальної мотивації.
 • установки чітких цілей і завдань, ознайомлення з потребами працівників, врахування індивідуальних очікувань. Це допомагає створити систему мотивації, яка реально працює.

Статті по темі: