Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Курс Планування та прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства

 1. Короткий опис
 2. Дата і час проведення
 3. формат навчання
 4. Документ по закінченні навчання
 5. Мета семінару / курсу
 6. Для кого призначений
 7. Цей захід відноситься до тем

Спеціалізований курс, спрямований на вирішення питань формування планів компанії, планування діяльності компанії за основними виробничо-фінансовими показниками, використання планових і звітних документів для прийняття ключових рішень бізнесу та постановки завдань своїм фінансовим службам, а так само контролю їх виконання.

 • Короткий опис

 • повна програма

 • викладачі

Місце проведення

м.Санкт-Петербург, бізнес-центр «Маріїнський», набережна річки Мийки, д. 58А, офіс 507, 5-й поверх. Всім учасникам надсилається детальна схема проїзду на семінар.
Показати на мапі

Іногороднім клієнтам надається допомога у бронюванні готелю на період проходження навчання.

Дата і час проведення

27-30 Ноября 2018 з 10:00 до 17:00

формат навчання

Курс підвищення кваліфікації, очна форма.

Документ по закінченні навчання

Для учасників передбачено

Методичний матеріал, обіди, кава-паузи.

Екскурсійна програма по Санкт-Петербургу як необов'язкова частина.

Мета семінару / курсу

Здобути уміння та практичні навички: формування планів компанії, навички планування діяльності компанії за основними виробничо-фінансовими показниками, вміння використовувати планові і звітні документи для прийняття ключових рішень бізнесу та постановки завдань своїм фінансовим службам, а так само контролю їх виконання.

Для кого призначений

Директорів з розвитку і керуючих проектами, а також заступників фінансового та комерційного директорів, провідних фахівців планово-економічної та фінансово-економічної служб.

Цей захід відноситься до тем

Офіційні документи Навчального центру

1. Функціонування системи планування на підприємстві.

 • Роль і місце планування в управлінні підприємством
 • Процес планування та його фази. Форми планування і види планів
 • Принципи та напрямки планування
 • методи планування
 • Особливості балансового, нормативного, мережевого, графічного, програмно-цільового і економіко-математичного методів
 • Побудова мережевих моделей
 • Довгострокові, середньострокові, короткострокові плани
 • Стратегічні, тактичні та оперативні плани
 • Фактори, що впливають на вибір форми планування
 • Організація внутрішньофірмового планування
 • План підприємства, його розробка і оцінка
 • Структура планових органів
 • Функції планових служб на підприємстві

2. Стратегічне планування.

 • Призначення і функції стратегічного планування
 • Формування місії і стратегічних цілей підприємства
 • Розробка і прийняття плану як колективне дію і результат цієї дії
 • Реалізація стратегії підприємства в плануванні
 • Стратегічна концепція планування підприємства
 • Аналіз зовнішнього середовища підприємства
 • Дослідження сильних та слабких сторін підприємства
 • Стратегічні альтернативи розвитку підприємства
 • Методи доведення і вибір стратегії

3. Тактичне планування.

 • Зміст і функції тактичного планування, структура тактичного плану
 • Система планування на підприємстві: підсистема класифікуються за визначальним ознаками планів (структурно-виробничі плани, відтворювальні плани, предметні), підсистема обґрунтувань і аналізу планів і їх заходів (пошукові та аналітичні роботи; техніко економічні дослідження, розрахунки і обґрунтування; локальні і комплексні бізнес -план; локальні і комплексні інвестиційні проекти; оцінки економічної ефективності науково-технічних і організаційно-економічних заходів), підсистема інформацій нормативна і методичного забезпечення планування (статистична, аналітична та ділова інформація: прогнози, дані про діючі ціни і тарифи, податкові та інші ставки, норми і нормативи, результати НДДКР і проектів, аналітичні дані; законодавча, нормативно-методичну та адміністративно - розпорядча інформація ; нормативно - регулююча і стандартизована інформація та документація з планування)
 • Рекомендації щодо розробки тактичного плану
 • Зарубіжний досвід тактичного планування
 • Оперативно-виробниче планування на підприємстві

4. Планування виробництва і реалізації продукції.

 • Зміст плану виробництва підприємства
 • Основні показники виробничої програми підприємства
 • Розробка виробничої програми підприємства
 • Планування виробничої потужності підприємства
 • Баланс виробничої потужності
 • Види виробничої потужності
 • Резерв виробничої потужності
 • Коефіцієнт використання виробничої потужності
 • Показники екстенсивного і інтенсивного навантаження устаткування
 • Кількісні, якісні і натуральні показники
 • вартісні показники
 • Система планових показників: ціна (відпускна ціна, планово-заготівельна ціна, ціна реалізації), собівартість (цехова, заводська, комерційна, повна), вартість і собівартість товарної продукції (на складі, виробленої, відвантаженої, реалізованої), обсяг інвестицій, капітальні вкладення , основні виробничі фонди (основний капітал), дохід, чистий дохід, ліквідаційна вартість підприємства
 • Об'ємні і питомі показники
 • план виробництва
 • Поділ продукції за ступенем готовності: готова продукція, напівфабрикати, незавершене продукція
 • Виробництво продукції за обсягами і термінами: товарної, для власних потреб, для складських запасів і резерву в натуральному і вартісному вираженні
 • Обсяг і графік поставок продукції: виробленої, з складських запасів і резервів
 • Техніко-економічні норми і нормативи як вихідна передумова планування
 • Калькулювання планової собівартості продукції
 • Планові кошторису витрат підприємства і витрат на виробництво продукції
 • Планування цехових, загальновиробничих, загальногосподарських і комерційних витрат. Види калькуляційних одиниць: натуральні, умовно-натуральні, умовні, в трудовому вираженні, одиниці роботи, вартісні
 • Методи планування собівартості: нормативно - балансовий (метод прямого рахунку), розрахунково-аналітичний (по факторний), кошторисний (за видами продукції і зведений)
 • Типи калькуляцій: попередні, планові як завдання за рівнем собівартості для окремого виду продукції, кошторисні для визначення витрат на продукцію за разовими замовленнями з боку; нормативні, що виражають рівень собівартості одиниці продукції на певну дату; проектні для капітальних робіт; фактичні (звітні)
 • Об'єкти калькуляції: витрати на виробництво в цілому або по окремих цехах виробництва в розрахунку на один або кілька продуктів; витрати на певний вид робіт
 • Планування зниження собівартості яку можна товарної продукції
 • Необхідність норм і нормативів, їх взаємозв'язок. Трудові нормативи, режими роботи підприємства, технологічні норми, нормативи матеріальних витрат (витрат предметів праці, використання ресурсів, витрат коштів праці та виробництва, запасів (сировини, матеріалів, готової продукції, грошових коштів і ін.), Організації виробництва), норми амортизаційних відрахувань та ін.
 • Система діспетчерірованія в плануванні виробничих циклів

5. Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах.

 • Зміст, цілі та завдання планування потреби в матеріально-технічних ресурсах
 • Визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах
 • Вивчення ринку сировини і матеріалів
 • Планування закупівель матеріальних ресурсів
 • Потреба в матеріальних ресурсах і запасних частинах: запаси і резервний фонд ресурсів на початок періоду планування, обсяг і ритмічність поставок
 • Розрахунок потреби по номенклатурі, обсягам і вартості ресурсів
 • Норми і нормативи витрат і втрат, поточних запасів, страхових (гарантійних) запасів, сезонних запасів і резервного фонду
 • Планово-заготівельні ціни і їх структура: ціни постачальників, націнки постачальницько-збутових підприємств, посередницькі витрати, транспортні тарифи, оплата тари, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортні витрати (охорона, зберігання, ремонт вагонів та ін.), Інші заготівельні витрати

6. Планування якості продукції.

 • Практичні завдання планування якості продукції
 • Планування підвищення якості продукції на підприємстві
 • Внутріфірмове планування підвищення якості продукції
 • Планування впровадження системи управління якістю продукції на підприємстві
 • Планування якості продукції на малих підприємствах
 • Планування якості продукції в договорах і контрактах

7. Планування технічного розвитку підприємства.

 • Науково-технічний потенціал підприємства
 • Система показників технічного рівня виробництва і продукції
 • План технічного розвитку виробництва
 • Планування технічного переозброєння підприємства
 • Планування науково-технологічної підготовки виробництва
 • Нові методи проектування пілотної продукції підприємства
 • Планування внутрішньофірмового трансферту технологій
 • Аналіз технологічних еталонів (бенчмаркінг)
 • Технологічний портфель підприємства

8. Фінансове планування.

 • Зміст фінансового планування. Вплив фінансового планування на невизначеності ринкового середовища і трансакційні витрати. Фінансовий план: надходження і витрачання грошових коштів (баланс доходів і витрат)
 • Операційний, капітальний бюджети і прогноз фінансових ресурсів в складі фінансового плану
 • Форми фінансового плану (бюджету): поточний (оперативний) і капітальний
 • Система фінансових планів підприємства: графік беззбитковості, баланс, інвестиційний план, план розподілу прибутку (валовий і чистої); платіжний, кредитний, касовий і валютний плани; прогноз балансу активів і пасивів, план руху грошових коштів, податковий бюджет

Відповіді на запитання.

 • Спеціалізований курс, спрямований на вирішення питань формування планів компанії, планування діяльності компанії за основними виробничо-фінансовими показниками, використання планових і звітних документів для прийняття ключових рішень бізнесу та постановки завдань своїм фінансовим службам, а так само контролю їх виконання РАСТОВА Юлія Іванівна

  Доктор економічних наук, професор. Стаж роботи за фахом понад 20 років. Спеціаліст в області економіки організації та інвестиційного аналізу. Викладач СПбГЕУ.

  Дізнатися більше Сфера професійних інтересів:

  Розробник бізнес-планів для ряду підприємств сфери житлового будівництва, харчових виробництв, морського транспорту.

  Розробник авторських курсів: Економіка організації, Бізнес-планування, Інвестиційний аналіз, Менеджмент ризику.

  публікації:

  Автор навчальних посібників "Економіка організації (підприємства)" (КНОРУС, 2013), "Економіка організації (підприємства) в схемах" (ЕКСМО, 2009), "Інвестиційний аналіз" (Кнорус, 2014 року).

Види знижок Розмір знижки * При заповненні заявки на навчання на сайті 5% Одноразово участю двох і більше співробітників в одному заході 7% Програма для постійних клієнтів
У залік йде історія відвідувань починаючи з 01.01.2017 року і діє до 31.12.2018 року 2-5 відвідування будь-якого співробітника компанії
(1-й партнерський рівень) 7% 6-10 відвідування будь-якого співробітника компанії
(2-й партнерський рівень) 10% з 11 відвідування будь-якого співробітника компанії
(3-й партнерський рівень) 15%

* Знижки не підсумовуються.


 • Рудницька А.Е., Заступник начальника планово-економічного відділу, Норільський забезпечує комплекс ТОВ

 • Яндатунова О.В., Заступник генерального директора з економічних питань, ТОВ «Енком»

Додати відгук

Додати відгук

Артикул: СП05766

Вартість участі:

29 800 .-

ПДВ не обкладається

Пн-Пт з 9 до 19 Мск

зараз працюємо