Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Безнадійна заборгованість керуючих організацій

  1. Першою і часто основною причиною утворення безнадійної заборгованості є закінчення строку позовної...
  2. Необхідно звернути увагу на той факт, що термін позовної давності може перериватися і починати текти...
  3. Таким чином, у випадках, коли підходить термін позовної давності керуючої організації потрібно спробувати...

«Повинен - ​​не сперечаюся;  віддам не скоро;  коли захочу, тоді й заплачу »- говорить прислів'я

«Повинен - ​​не сперечаюся; віддам не скоро; коли захочу, тоді й заплачу »- говорить прислів'я.

Стягнення заборгованості з власників приміщень є рутинною роботою юристів керуючих організацій. При цьому, не рідко виникають ситуації, коли заборгованість по тим чи іншим причинам стає безнадійною. Що робити з такою заборгованістю і як не допустити її виникнення спробуємо розібратися в даній статті.

Відповідно до частини 2 ст.266 НК РФ, заборгованість визнається безнадійною в наступних випадках:

  • закінчення терміну позовної давності;

  • ліквідації організації-боржника;

  • винесення судовим приставом-виконавцем постанови про закінчення виконавчого провадження та повернення виконавчого листа в зв'язку з неможливістю стягнення (Лист Мінфіну Росії від 05.10.2015 № 03-03-06 / 2/56751);

  • звільнення від подальшого виконання вимог кредиторів боржника-фізичної особи, визнаної банкрутом.

Першою і часто основною причиною утворення безнадійної заборгованості є закінчення строку позовної давності для її стягнення в судовому порядку.

Як встановлено статтею 195 ЦК РФ, позовною давністю визнається строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено.

Загальний строк позовної давності становить три роки (ст.196ГК РФ). Максимальний термін позовної давності - 10 років.

Його відлік починають з моменту, коли право організації було порушено боржником, тобто коли власник не вніс платіж в строк (з 10-го числа місяця, наступного за розрахунковим).

Згідно ч.2 ст.199 ЦК України, позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення судом рішення. Закінчення строку позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою до винесення судом рішення про відмову в позові.

Оскільки в рамках частини 14 статті 155 ЖК РФ керуючі організації нараховують боржникам пені, то слід врахувати, що згідно зі статтею 207 ЦК РФ із закінченням терміну позовної давності по головній вимозі вважається закінченим термін позовної давності і по додатковій вимозі (пені), в тому числі що виникли після закінчення терміну позовної давності по головній вимозі.

У разі пропуску строку пред'явлення до виконання виконавчого документа по головній вимозі термін позовної давності по додатковій вимозі так само вважається закінченим.

Як зазначено в п.26 Постанови Пленуму Верховного суду РФ від 29.09.2015 № 43, пред'явлення в суд головного вимоги не впливає на перебіг строку позовної давності по додатковій вимозі (стаття 207 ЦК України). Наприклад, в разі пред'явлення позову про стягнення лише суми основного боргу, термін позовної давності на вимогу про стягнення неустойки продовжує текти.

Згідно з позицією ВАС, (Постанова Президії ВАС РФ від 15.01.2013 № 10690/12 у справі № А73-15149 / 2011) якщо основне зобов'язання було виконано з простроченням, але в межах строку позовної давності, вимога про стягнення неустойки підлягає задоволенню в частині, яка входить в трирічний період, що передує даті пред'явлення позову про стягнення неустойки.

Необхідно звернути увагу на той факт, що термін позовної давності може перериватися і починати текти заново.

Перебіг строку позовної давності переривається у зв'язку з вчиненням боржником дій, які свідчать про визнання боргу.

Як випливає з п.20 п.26 Постанови Пленуму Верховного суду РФ від 29.09.2015 № 43, до дій, що свідчить про визнання боргу з метою перерви перебігу строку позовної давності, зокрема, можуть належати: визнання претензії; зміна договору уповноваженою особою, з якого випливає, що боржник визнає наявність боргу, так само як і прохання боржника про таку зміну договору (наприклад, про відстрочку або про розстрочку платежу); акт звірки взаємних розрахунків, підписаний уповноваженою особою. Відповідь на претензію, що не містить вказівки на визнання боргу, сам по собі не свідчить про визнання боргу.

У тих випадках, коли зобов'язання передбачало виконання частинами або у вигляді періодичних платежів і боржник здійснив дії, які свідчать про визнання лише частини боргу (періодичного платежу), такі дії не можуть бути підставою для перерви перебігу строку позовної давності по іншим частинам (платежам).

Таким чином, у випадках, коли підходить термін позовної давності керуючої організації потрібно спробувати підписати з боржником акт звірки або угоду про розстрочення.

Після перерви протягом терміну позовної давності починається заново; час, що минув до перерви, не зараховується у новий термін (ст. 203 ЦК України).

Всі інші випадки визнання заборгованості безнадійною, передбачені ст.266 НК РФ умовно можна об'єднати в одну групу. На жаль, повернути організації таку заборгованість вже не вийде, і її доведеться списати.

Порядок списання безнадійної заборгованості

Згідно п.77 Наказу Мінфіну Росії від 29.07.1998 № 34н "Про затвердження Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації", дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, інші борги, нереальні для стягнення, списуються по кожному зобов'язанню на підставі даних проведеної інвентаризації, письмового обгрунтування та наказу (розпорядження) керівника організації і відносяться відповідно на рахунок коштів резерву сумнівних боргів або на фінансові результати у комерцій ської організації, якщо в період, що передує звітному, суми цих боргів не резервувалися в порядку, передбаченому пунктом 70 цього Положення, або на збільшення витрат у некомерційної організації. Списання боргу на збиток внаслідок неплатоспроможності боржника перестав бути анулюванням заборгованості. Ця заборгованість повинна відображатися за бухгалтерським балансом протягом п'яти років з моменту списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі зміни майнового стану боржника.

Відповідно до п.78 зазначеного Наказу, суми кредиторської і депонентської заборгованості, щодо яких термін позовної давності минув, списуються по кожному зобов'язанню на підставі даних проведеної інвентаризації, письмового обгрунтування та наказу (розпорядження) керівника організації і відносяться на фінансові результати в комерційної організації або збільшення доходів у некомерційної організації. Безнадійну до стягнення заборгованість списують повністю - включаючи суму ПДВ. Які застосовують УСН керуючі організації списану дебіторську заборгованість у витратах не враховують. Аналогічну думку висловив Мінфін у листі від 20.02.2016 № 03-11-06 / 2/9909.

Як бути з ПДФО

Оскільки більшість боржників у керуючих організацій є фізичними особами, часто виникає питання, чи є керуюча організація податковим агентом з ПДФО по відношенню до боржників, у яких списана заборгованість. Згідно зі змінами, внесеними до пп.5 ч.1 ст.223 НК РФ, датою фактичного отримання доходу з метою оподаткування вважається дата списання в установленому порядку безнадійного боргу з балансу організації, що є взаємозалежним особою по відношенню до платника податків. Оскільки керуюча організація не є взаємозалежним особою по відношенню до боржників-фізичних осіб, вона не повинна представляти в податкову інспекцію довідки про доходи за формою 2-ПДФО.

Обговорити статтю і задати питання можна тут .