Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Усна частина ЄДІ з англійської мови 2015 - формат завдань, критерії оцінки, навчальні посібники


Update. Зверніть увагу, що ця стаття була написана в 2015 р, і з тих пір не оновлювалася і не доповнювалася.

Я хотіла б зібрати в одній статті все, що мені відомо на сьогоднішній день про формат усної частини ЄДІ з англійської мови, а також про критерії оцінювання іспиту. Все викладене нижче засноване на інформації, викладеної на сайті Федерального інституту педагогічних вимірювань, а також презентаціях і доповідях, проведених компанією Macmillan, особливо тих, що були зроблені Марією Валеріївною Вербицької, автором численних посібників з англійської мови , Одним з провідних експертів з ЄДІ. Я постаралася бути максимально точною і уважною при викладі фактів. Якщо Ви вважаєте, що якась інформація в даній статті є неточною або застарілою, будь ласка, напишіть про це в коментарях.

Усну частину ЄДІ з іноземної мови хотіли повернути досить давно. Проблема полягала лише в тому, як це зробити в доступній і методично обґрунтованої формі. На стадії експерименту, в 2004-2008 роках, усна частина була, але потім прийняли рішення її виключити. Головним чином через організаційні складнощі, таких як обмеження за часом (іспит тривалий, учні сильно втомлюються), погане технічне оснащення і недостатню кількість експертів.

При впровадженні говоріння в навчальному 2014-2015 році вирішили піти по шляху комп'ютеризації, тобто відмовилися від участі «живого» екзаменатора (в аудиторії буде тільки технічний фахівець), учні «спілкуються» з комп'ютером, ведеться цифровий запис відповідей, яка буде оцінюватися експертами після закінчення іспиту. Згодом хочуть комп'ютеризувати весь іспит цілком.

Усна частина проводиться в окремий день, після декількох днів перерви.

Максимальна кількість балів за усну частину - 20. За письмову - 80 балів.

Усна частина не (!) Є обов'язковою, але її необхідно буде здавати тим, хто хоче отримати за іспит більше 80 балів.

Мінімальний бал в даний час - 22, раніше було 20. Поріг дуже низький, 99% учнів його долають.

При розробці іспиту укладачі зіткнулися з величезною кількістю науково-методичних складнощів, що стосуються формату іспиту, рівнів складності і критеріїв оценкі.В цьому році усна частина ЄДІ з англійської мови складатиметься з наступних завдань.

1. Виразне читання фрагмента інформаційного або науково-популярного тексту вголос.

Приклад.

«С3. Imagine that you are preparing a project with your friend.You have found some interesting material for the presentation and you want to read this text to your friend. You have one minute to read the text silently, then be ready to read it out aloud.

You do not see many birds in winter. Most have left your area. Those that stay are not as active. Activity uses energy that is needed to keep warm. The worst problems for birds in winter are getting enough heat and holding on to the heat once it is made. These are problems for all birds. »

Завдання базового рівня, оцінка - 1 бал.

Від учнів вимагається чітке і виразне читання, яке легко, без збоїв в комунікації сприймається на слух.

Основні критерії оцінювання:

  • мова сприймається легко,
  • необгрунтовані паузи відсутні,
  • фразовий наголос, інтонаційний контур і вимова слів без порушення норми,
  • наголос в словах розставлено правильно.

Допускається не більше 5-ти фонетичних помилок (в тому числі 1-2 помилок, що спотворюють зміст), тобто навіть якщо учень допустить 5 фонетичних помилок, то все одно отримає 1 бал. Оцінка 0 балів виставляється, якщо мова сприймається важко (велика кількість неприродних пауз, запинок, невірне наголос, більше 5-ти фонетичних помилок, більше 3-х помилок, що спотворюють зміст).

2. Умовний діалог-розпитування з вербальної і візуальної опорою.

«C4. Study the advertisement.

You decided to visit the place and now you are calling to make some clarifications. In a minute you are to ask five questions to find out the following:
1) dates for departures
2) hotel facilities
3) if breakfast is included
4) number of city tours
5) availability of party reductions »

Необхідно поставити 5 прямих запитань (будь-якого типу) по опорним ключовими словами, які є в завданні.

Завдання базового рівня. За кожне питання - 1 бал. Всього максимум 5 балів.

Питання за змістом повинен відповідати поставленому завданню, тобто запитувати необхідно про те, про що потрібно запитати, і мати правильну граматичну форму прямого запитання. Оцінюється мовне і інтонаційне оформлення. Інтонація повинна відповідати типу задається прямого питання, можливі фонетичні та лексичні похибки не повинні ускладнювати сприйняття.

Оцінка 0 балів виставляється, якщо питання не заданий, якщо змістовно питання невірний, якщо питання граматично не оформлений, чи є помилки лексичного і фонетичного характеру, що перешкоджають комунікації.

Тут можливі суперечки щодо типів питань. Поки укладачі вирішили так. Розділовий питання можливий, прохання з серії What about ...? Could you tell me about ...? не зараховуються в якості питань, так як по суті це прохання. Запитання на кшталт Could you tell me what the price is? не рахується неправильним, якщо порядок слів вірний.

Одна з найпоширеніших помилок - замість того, щоб ставити питання, учні починають розповідь по картинці. В цьому випадку виставляється оцінка 0 балів, так як комунікативна задача не вирішена.

3. Монологічне тематичне висловлювання з опорою на вербальну ситуацію і візуальну інформацію.

Приклад.

"C5. Imagine that while travelling during your holidays you took some photos.
Choose one photo to present to your friend. You have one minute to think it over.
When presenting the picture remember to mention:
• when you took the photo
• what / who is in the photo
• what is happening
• why you took the photo
• why you decided to show the picture to your friend

Завдання базового рівня. Необхідно описати тільки одне фото. На апробації з цим виникла проблема. Діти не читали завдання, або читали неуважно, і починали описувати всі три фотографії. За ідеєю, на іспиті такої проблеми бути не повинно, так як учню необхідно буде натиснути одну з трьох кнопок, і на екрані залишиться тільки одна картинка.

Далі я виділю ціле речення жирним шрифтом, так як для мене цей пункт був не очевидний. Для отримання високої оцінки необхідний зв'язний розповідь, що складається з 12-15 пропозицій, в середньому по 3 пропозиції на пункт. Якщо учень скаже по кожному пункту лише одну пропозицію, то високого бала за дане завдання він не отримає.

Оцінюються три критерії:

  • рішення комунікативної задачі (3 бали).

3 бали виставляється, якщо комунікативна задача виконані повністю, зміст повно, точно і розгорнуто відображає всі аспекти, зазначені в завданні. 2 бали - якщо один аспект (пункт плану, то, що в відточити) не розкритий, 1 балл- якщо не розкриті два аспекти (або розкриті всі аспекти, але сказано дуже мало). 0 балів - якщо завдання було проігноровано, або не розкриті три або більше аспекту.

  • Організація усного висловлювання (максимум 2 бали).

Ось тут я не дуже згодна з вимогами, а саме необхідністю говорити вступну і заключну фрази, наприклад, I'd like to show this photo / That's one of the most beautiful photos ... або That's all I wanted to say ... Але ... вимоги є вимоги.

  • Мовне оформлення висловлювання (максимум 2 бали).

Мовне оформлення - складний і досить суб'єктивний критерій, тут має велике значення різниця в підходах експертів. Так як мова спонтанна (1 хвилина на підготовку - це дуже мало), то похибки і застереження допускаються. Головне, щоб не було мовних помилок, що перешкоджають комунікації. Всього максимум 7 балів.

Виділю ще одну пропозицію, так як це важливо. Часта помилка учнів - діти говорять, що це вони відображені на фото, хоча в завданні моделюється ситуація, коли на фото їх бути не може, так як вони це фото зробили. У разі такої помилки за завдання виставляється 0 балів, так як учень не виконав комунікативну задачу, не зрозумів завдання.

4. Монологічне тематичне завдання.

"С6. Study the two photographs. In a minute be ready to ...

1) give a brief description of the photos (action, location)
2) say in what way the pictures are different
3) say which of the pastimes presented in the pictures you prefer
4) explain your choice

Дане завдання принципово відрізняється від завдання 3, так як є завданням високого рівня. Тут потрібні аналітика і досить високий інший рівень мовної підготовки, так як базового рівня лексики і граматики буде недостатньо. Критерії оцінювання - дивись пункт 3. Всього максимум 7 балів.

Ще кілька моментів. Час підготовки до кожного завдання - близько 1.5 хвилин. Час відповіді на 2 перших завдання - 1.5 хвилини, на 2 других питання - 2 хвилини. Разом на виконання усної частини екзамена- 15 хвилин. НЕ передбачається, що протягом іспиту учні будуть робити якісь замітки в чернетці, так як на підготовку дається дуже мало часу. У січні у Macmillan вийде новий збірник тестів з підготовки до ЄДІ.

В якості основних посібників для підготовки до ЄДІ укладачі іспиту рекомендують наступне:

поділіться записомЗапитання на кшталт Could you tell me what the price is?