Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Види архітектурної графіки

Відмінність характеру графіки стадій графічного вираження проекту і дозволяє проектувальнику відчувати себе на певному етапі архітектурного проектування.

Види архітектурної графіки при проектуванні можна представити таким чином:

 • аналітичні креслення (малюнки, схеми, пояснювальний текст);
 • обмірне креслення;
 • фотоаналізу;
 • пошукові ескізи;
 • графічні функціональні схеми;
 • узагальнені схеми пошуку архітектурної композиції;
 • лінійний креслення;
 • лінійно-тональний креслення;
 • світлотіньовий креслення;
 • поліхромний креслення;
 • фотомонтаж;
 • колаж;
 • аплікація;
Відмінність характеру графіки стадій графічного вираження проекту і дозволяє проектувальнику відчувати себе на певному етапі архітектурного проектування

Види архітектурної графіки

Характер архітектурної графіки в залежності від етапів проектування і стоять перед автором завдань визначається наступними формами її подання аналітичної або інформаційної - у вигляді текстів, схем, замальовок при проведенні аналізу досліджуваного проектного матеріалу, монографій, періодичних видань на підготовчо-інформаційному періоді.

Пояснювальній - у вигляді коментарів до ескізів, малюнків, попутному вираженні асоціативних думок в момент малюнка з натури з питань композиції, архітектурного образу, функцій будівлі, містобудівного рішення, постановки проблем або шляхів їх вирішення. Пояснювальний характер графіки може супроводжувати початкових етапах проектування або абстрактним пленерною зарисовкам;

Пошукової - у вигляді схем, начерків, архітектурних креслень, обмірних матеріалів або фотоаналізу на етапі творчого пошуку архітектурно-планувальної структури, способу, композиції споруди, а також на етапі творчої розробки;

Акцентує - ескіз, матеріалізується у вигляді більш чіткої опрацювання і виявляє завершення пошуку загального структурного рішення об'єкта або одного з його компонентів (композиції, функціонального зонування, тектоніки, елементів будівлі, конструктивного рішення і т. Д.) Властивий етапах творчої розробки і творчого пошуку;

Фіксує - остаточне графічне завершення проекту на етапі фіксування ідеї з можливим використанням різних видів архітектурної графіки, в тому числі і використання фотограмметрії. Чітке уявлення про характер архітектурної графіки, широкому діапазоні її можливостей цілеспрямованого використання дасть проектантові додатковий арсенал засобів і дозволить краще відчувати етапність методики архітектурного проектування. Засобами графічного зображення проекту на різних етапах архітектурного проектування є лінія, топ, світлотінь, колір.

Лінія є найбільш простим і головним засобом зображення і має два різних значення: допоміжний елемент при побудові креслень і самостійного художнього мови графіки. По можливостях вираження лінія володіє майже необмеженим діапазоном засобів (нюанс, контраст, глибинність простору, ажурність, масивність, ліричність, монументальність, документальність і т. Д.). Вона є найбільш улюбленим засобом графічного зображення в творчості зодчих всіх епох.

Вона є найбільш улюбленим засобом графічного зображення в творчості зодчих всіх епох

Види архітектурної графіки