Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Списання та ліквідація основних засобів

 1. Ліквідація необоротних активів
 2. Бухгалтерські проводки при ліквідації основних засобів
 3. Податковий облік при ліквідації основних засобів
 4. Реалізація необоротних активів (основних засобів)

Розгорнути структуру навчання Розгорнути структуру навчання  Згорнути структуру навчання  Відповідно до П (С) БО 7, необоротні матеріальні активи списуються з балансу у випадках:  їх вибуття внаслідок продажу,  безкоштовної передачі  неможливості отримання в подальшому економічних вигод від їх використання (знищення, ліквідації) Згорнути структуру навчання Відповідно до П (С) БО 7, необоротні матеріальні активи списуються з балансу у випадках:

 • їх вибуття внаслідок продажу,
 • безкоштовної передачі
 • неможливості отримання в подальшому економічних вигод від їх використання (знищення, ліквідації).

Ліквідація необоротних активів

Ліквідація необоротних активів (основних засобів) проводиться виключно з документальним оформленням даної події. Зверніть увагу, що дана операція проводиться на основі:

 • відповідного первинного документа - акта на списання (про технічний стан), складеного комісією
 • акта знищення (ліквідації) об'єкта

При цьому податкова інспекція обов'язково поцікавиться наявністю актів. В іншому випадку така ліквідація буде класифікуватися як поставка за звичайними цінами, а з такої операції стягується ПДВ. Для основних засобів первинний документ, яким оформляється списання основних засобів, - це Акт на списання основних засобів (форма №ОЗ-3) , Типова форма якого затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р №352. Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства, будівництва, організації, затверджується керівником підприємства (організації) або особою, на те уповноваженою. Перший примірник акта передається в бухгалтерію, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад запчастин, що залишилися в результаті їх списання, а також матеріалів, металобрухту і т. П. Витрати від списання, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від зносу та розборки будинків, споруд, демонтажу обладнання і т. п., відображаються в акті в розділі "Розрахунок результатів списання об'єктів". У цьому документі фази списання-ліквідація суміщені. Однак, звертаю Вашу увагу, що дані операції (списання - визнання об'єкта ОЗ непридатним для використання і ліквідація - розбирання, знищення) можуть бути серйозно рознесені в часі. Тому іноді доцільно спочатку оформити списання об'єкта, а потім, окремим документом, зафіксувати оприбуткування на баланс матеріалів, запасних частин і т.д. Відповідно до Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні "Стаття 8 дає нам право самостійно вибирати форму ведення бухгалтерського обліку і правила документообігу. Тому, якщо нам не подобається типова форма, про яку йшлося вище, то можна використовувати і власні форми документів. Якщо ми вирішили скласти документи за власною, зручною нам формі , необхідно звернути увагу на наступні моменти, які повинні бути відображені в документах (див. статті 9 Закону ):

 • Назва кожного документа
 • Дата кожного документа
 • Місце складання
 • Назва підприємства, від імені якого складено кожен документ
 • Посади осіб, відповідальних за здійснення операції ліквідації (списання) і правильність її оформлення
 • Список членів комісії, які зробили висновок про стан об'єкта і необхідності його ліквідації
 • Особистий підпис (підписи) осіб, або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь в її оформленні
 • Причина ліквідації об'єкта основних засобів (з ініціативи підприємства або з причин, від нього не залежать)
 • Опис стану об'єкта, причини, через які він не може далі використовуватися або не може бути відновлений
 • Перелік осіб (якщо такі встановлені), які винні в тому, що об'єкт не може далі експлуатуватися
 • Відомості про стихійне лихо або правопорушення (якщо вони мали місце)

Зверніть увагу, що в переліку мова йде не про один документ, а про комплект документації, яка є підставою для ліквідації об'єкта основних засобів.

Бухгалтерські проводки при ліквідації основних засобів


№ ппДКЗміст операції

1 13 10 (11,12) Списуємо нарахований знос, зменшуючи при цьому суму первісної вартості. Якщо знос склав 100%, то таке проведення, природно, робити немає необхідності. 2 976 10 (11,12) Списуємо витрати на суму, що залишилася (якщо амортизація нарахована не повністю)

приклад:

Ліквідуємо верстат, що став непридатним до експлуатації в наслідок пожежі, первісною вартістю 500 000 гривень, на який на момент ліквідації була нарахована амортизація в сумі 450 000 гривен. Для демонтажу верстата була залучена підрядна організація, яка є платником ПДВ, яка демонтувала верстат за 12 000 гривень, в тому числі 2 000 гривень ПДВ. Податкова накладна отримана. В процесі демонтажу з верстата були витягнуті придатні до використання запасні частини оціночної вартістю 70 000 гривен, які були передані на зберігання на склад запасних частин.


Дт Кт Сума Зміст операції 131 104 450 000 Списано нарахований знос 976 104 50 000 Відображено збитки, що виникли в наслідок ліквідації об'єкта ОЗ 793 976 50 000 Збитки, понесені від ліквідації об'єкта ОЗ віднесені в зменшення прибутку поточного періоду

В підсумку:

 • рахунок 131 по об'єкту обліку "верстат" - закрився
 • рахунок 104 по об'єкту обліку "верстат" - закрився
 • рахунок 976 закритий, але по ньому відображена сума витрат (як оборот за рахунком) на ліквідацію основних засобів
 • на рахунку 793 враховані понесені підприємством втрати

А як же витрати на демонтаж? Про них - нижче.

В результаті ліквідації необоротних активів, можуть утворюватися інші активи у вигляді матеріалів, запасних частин і т.д. Вони повинні бути оприбутковані на баланс підприємства з відповідними наслідками за податковим обліком. Також, підприємство може залучати підрядні організації для ліквідації необоротних активів. В цьому випадку у нас виникають додаткові проводки.

Бухгалтерські проводки при оприбуткуванні матеріалів і запасних частин, які виникають в результаті ліквідації основних засобів:
№ пп Д К Зміст операції 1 20 719 Оприбутковано матеріали, отримані при ліквідації необоротних активів 2 976 631 Надано послуги підрядною організацією по ліквідації (розбирання, демонтажу) об'єкта (не забуваємо виділити ПДВ, якщо підрядник є його платником, см. Приклад нижче)
Всі витрати, понесені у зв'язку з ліквідацією основних засобів відносяться по рахунку 976.

Продовження прикладу.

Дт Кт Сума Зміст операції 976 631 10 000 Понесено витрати на ліквідацію об'єкта ОЗ 641 / ПДВ 631 2 000 Отриманий податковий кредит відображено в зменшення зобов'язань зі сплати ПДВ 207 719 70 000 Запасні частини, демонтовані з верстата передані на склад. (Проводка робиться по кожній номенклатурній одиниці окремо)


Податковий облік при ліквідації основних засобів

Зверніть увагу, що для цілей оподаткування, законодавець чітко розрізняє ситуацію, коли основні засоби ліквідуються за рішенням платника податку та коли ця ліквідація є вимушеною, тобто наслідком пожежі, стихійного лиха, розкрадання і т.д. Тому причина ліквідації обов'язково повинна бути вказана у відповідних документах.

Наслідки, що виникають при ліквідації основних засобів в податковому обліку з ПДВ (податку на додану вартість):


189.9. У разі, если основні виробничі або невіробнічі засоби ліквідуються за самостійнім рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невіробнічіх ЗАСОБІВ за звичайний ценам, но НЕ нижчих балансової вартості на момент ліквідації.
Норма цього пункту немає пошірюється на випадки, коли основні виробничі або невіробнічі засоби ліквідуються у зв'язку з їх Знищення або зруйнування внаслідок Дії обставинні непереборної сили, в других випадка, коли така ліквідація здійснюється без Згоди платника податку, у тому чіслі в разі Викрадення основних виробничих або невіробнічіх ЗАСОБІВ, что підтверджується відповідно до законодавства або коли платник податку подає Контролюючим органу відповідній документ про знищення, розібрання або превращение основних виробничих або Невір ничих ЗАСОБІВ у Інший способ, внаслідок чого смороду НЕ могут використовуват за первіснім призначення.
189.10. У разі если внаслідок ліквідації необоротних активів отримуються комплектувальні вироби, СКЛАДОВІ частині, компоненти або інші відходи, Які оприбутковуються на матеріальніх рахунки з метою їх использование в господарській ДІЯЛЬНОСТІ платника, на Такі операции НЕ нараховуються податкові зобов'язання.

189.9.

У разі, якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.
Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, в тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства або коли платник податку подає до контролюючого органу відповідний документ визнач нт про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів іншим способом, в результаті чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.
189.10. У разі якщо в результаті ліквідації необоротних активів отримуються комплектувальні вироби, складові частини, компоненти або інші відходи, які оприбутковуються на матеріальних рахунках з метою їх використання в господарській діяльності платника, на такі операції не нараховуються податкові зобов'язання.

Наслідки, що виникають при ліквідації основних засобів у податковому обліку з Податку на прибуток:

146.16.

У разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податку або в разі если з незалежних від платника податку обставинних основні засоби (їх частина) зруйновані, вікрадені чи підлягають ліквідації, або платник податку змушеній відмовітіся від использование таких основних засобів внаслідок Загрози чи немінучості їх заміні, руйнування або ліквідації, платник податку у звітному періоді, в якому вінікають Такі обставинні, збільшує витрати на суму вартості, яка амортізується, за Вирахування сум накопіченої амортізації окремий об'єкта основ них ЗАСОБІВ. 146.16. У разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податку або в разі якщо з незалежних від платника податку обставин основні засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації, або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних засобів внаслідок загрози чи неминучості їх заміни, руйнування або ліквідації, платник податку в звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об'єкта основних засобів.

Що робити з витратами, понесеними на ліквідацію основних засобів:

144.2. Чи не підлягають амортізації та Повністю відносяться до складу витрат за звітний период витрати платника податку на:

утримання основних засобів, що знаходяться на консервації;
ліквідацію основних засобів;

144.2.

Не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат за звітний період витрати платника податку на:
утримання основних засобів, що знаходяться на консервації;
ліквідацію основних засобів;

Зверніть увагу, що в наведеному вище прикладі вартість запасних частин, отриманих в результаті ліквідації об'єкта основних засобів, потрапила під оподаткування як інший дохід, і це правильно. Однак, вартість цих запасних частин підприємство оцінює самостійно. Таким чином, визначайте справедливу вартість отриманих в результаті ліквідації об'єкта ОФ активів "без зайвого фанатизму".

Реалізація необоротних активів (основних засобів)


№ ппДКЗміст операції

1 13 10 (11,12) На суму нарахованого зносу
2 972 10 (11,12) На залишилося не списаної суму (якщо об'єкт недоамортизовану)
3 377 742 На суму реалізації об'єкта. Відображається дохід, отриманий у зв'язку з реалізацією
4 742 641 (якщо "друга подія", то 644) На суму ПДВ
Податкові наслідки продажу основних засобів мають особливості тільки в частині податку на прибуток
146.13. Сума перевіщення доходів від продажу або Іншого відчуження над балансовою вартістю окремий об'єктів основних засобів та нематеріальніх актівів включається до доходів платника податку, а сума перевіщення балансової вартості над доходами від такого продажу або Іншого відчуження включається до витрат платника податку.
Сума перевіщення доходів від продажу або Іншого відчуження над первісною вартістю придбання невіробнічіх основних засобів та витрат на ремонт, что здійснюються для Підтримання об'єкта в робочому стані, включається до доходів платника податку, а сума перевіщення первісної вартості над доходами від такого продажу або Іншого відчуження включається до витрат платника податку.
Сума перевіщення доходів від продажу або Іншого відчуження безоплатно отриманий основних засобів або нематеріальніх актівів над вартістю таких основних засобів або нематеріальніх актівів, что булу включена до складу доходів у зв'язку з отриманий, включається до доходів платника податку, а сума перевіщення вартості, что булу включена до складу доходів у зв'язку з безоплатним отриманий над доходами від такого продажу або Іншого відчуження включається до витрат платника податку.
146.14. Дохід від продажу або Іншого відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальніх актівів для цілей! Застосування цієї статті візначається согласно з договором про продаж або інше відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальніх актівів, но НЕ нижчих звічайної ціни такого об'єкта (активу). 146.13. Сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над балансовою вартістю окремих об'єктів основних засобів та нематеріальних активів включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.
Сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над первісною вартістю придбання невиробничих основних засобів та витрат на ремонт, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані, включається до доходів платника податку, а сума перевищення первісної вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрати платника податку.
Сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження безоплатно отриманих основних засобів або нематеріальних активів над вартістю таких основних засобів або нематеріальних активів, яка була включена до складу доходів у зв'язку з отриманням, включається до доходів платника податку, а сума перевищення вартості, яка була включена в складу доходів у зв'язку з безоплатним отриманням над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.
146.14. Дохід від продажу або іншого відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів для цілей застосування цієї статті визначається згідно з договором про продаж або інше відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів, але не нижче звичайної ціни такого об'єкта (активу).
Операції з продажу необоротних активів до операційної діяльності не належать.

Створення основних засобів | опис курсу | Переоцінка основних засобів