Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Простий бланк акту прийому передачі матеріальних цінностей: завантажити зразок

 1. Навіщо потрібен акт передачі ТМЦ?
 2. Правила складання акту ТМЦ
 3. Навіщо потрібні такі акти?
 4. Що можна змінювати і інші деякі нюанси

ТМЦ, акт прийому-передачі матеріальних цінностей - це документ (довідка), який підтверджує передачу (перехід) будь-якого цінного майна складеного описом за фактом іншій особі (фірмі, підприємству і т.п.). Цей документ може бути доповнений іншими довідками і документами, які будуть закріплювати права сторін або визначати умови учасників угоди.

Навіщо потрібен акт передачі ТМЦ?

Цей правовий документ є необхідним і складається для точної фіксації переходу переданого майна і цінностей, прав і обов'язків участніков.Его складають при повній або частковій здачі і переході матеріальних (товарно-матеріальних) цінностей від однієї особи до іншого.

Робиться це в зв'язку зі зміною відповідальної особи, з обов'язковим роз'ясненням його кількості, вартості та найменування. Він може бути необхідним у випадку продажу, оренди, залога.Каждая організація може змінювати порядок, форму та характер бланка відповідно до необхідними умовами.

Його складають при повній або частковій здачі і переході матеріальних (товарно-матеріальних) цінностей від однієї особи до іншого. Робиться це в зв'язку зі зміною відповідальної особи, з обов'язковим роз'ясненням його кількості, вартості та найменування.

Він може бути необхідним у випадку продажу, оренди, застави.

Кожна організація може змінювати порядок, форму та характер бланка відповідно до необхідними умовами.

Основні пункти, які повинен містити документ про прийом-передачу матеріальних цінностей:

 • назва - заголовок;
 • повна дата складання, зберігання, затвердження;
 • порядковий номер документа;
 • місце його оформлення;
 • докладні повні реквізити сторін з найменуваннями;
 • ПІБ відповідального за складання та одержувача якому передається МЦ (матеріальна цінність), а також відомості про які здають особі;
 • повний ідентифікаційний перелік з повними даними, одиницями вимірювання, найменуваннями, кількістю та вартістю переданих на зберігання МЦ;
 • список додаткової документації;
 • умови зберігання матеріальних цінностей;
 • підписи всіх сторін-учасниць.

Складений акт повинен бути підписаний мінімум в двох примірниках, завірений печаткою. Один примірник передається для того хто приймає, а другий залишається у здає. Щоб уникнути різних проблем непорозумінь рекомендується робити копії всіх документів.

Правила складання акту ТМЦ

В основному акт прийому передачі матеріальних цінностей проводиться всередині підприємства або компанії при зміні відповідальних осіб або передачі товару.

Документ повинен бути складений за всіма правилами на бланку обліку розробленого Держкомстатом. Ця форма може змінюватися і редагуватися з урахуванням потреб кожної особи і компанії. Найчастіше використовується стандартний бланк.

Заповнювати графи необхідно послідовно, детально і чітко вписуючи все необхідне позиції.

Порядок заповнення: Порядок заповнення:

 • в верхньому лівому кутку прописується місто в якому було складено акт;
 • в правому верхньому кутку ставиться дата складання. Вона складається з числа, місяця і року;
 • ставиться порядковий номер;
 • далі в шапку документа вписується найменування передавальної організації та вся повна інформація про те хто приймає;
 • заповнюється відповідна таблиця, яка складається з декількох граф (1-порядковий номер, 2 повне найменування, 3-код товару, 4 загальне передане кількість товару, 5 ціна за одну штуку, 6-загальна сума щодо кількості переданих цінностей);
 • далі, необхідно детально заповнити реквізити учасників. Зазвичай, з лівого боку - всі дані про те хто здав, а з правого про те хто отримав. Вся інформація прописується чітко і розбірливо, бажано, ставиться печатка;
 • внизу ставиться печатка і розпис відповідальної особи (це може бути підприємство, на якому відбувається передача цінностей).

Деякі нюанси, які необхідно врахувати при заповненні

 1. Будь-яка зі сторін може внести в спеціальні графи зауваження щодо переданого матеріального майна.
 2. Слід врахувати, що при зміні форми акта прийому-передачі матеріальних цінностей не можна змінювати реквізити і правила, встановлені Держкомстатом.
 3. У документі обов'язково повинні стояти два підписи приймаючої і передавальної сторони.
 4. Всі наявні недоліки повинні бути вказані і точно сформульовані.
 5. При передачі матеріальних цінностей в несправному стан, або з дефектами необхідна наявність рядка, в якій прописується, що одержувач не має претензій.
 6. Цінні товари або речі повинні мати чіткий і докладний опис із зазначенням коду.

Тут ви можете завантажити  акт інвентаризації основних засобів Тут ви можете завантажити акт інвентаризації основних засобів .

Які документи необхідні при проведенні податкового аудиту? вивчіть ці поради для проходження аудиту.

тут покроково описаний процес складання актів інвентаризації каси.

Навіщо потрібні такі акти?

 1. Акт прийому передачі матеріальних цінностей знижує ризики при виникненні судових суперечок.
 2. Чітко формулює, в якому стані необхідно повернути товар якщо це договір оренди.
 3. Підтверджує і уточнює право власності.
 4. Спрощує процес обліку.
 5. Дає компанії впевненість у надійній збереження матеріальних цінностей.
 6. Складання таких документів на великих підприємствах структурує його роботу і допомагає встановити момент використання матеріальних цінностей, відповідальна особа.
 7. Страхує підприємство від несанкціонованого використання матеріальних цінностей.

Даний акт не є обов'язковою формою, і будь-яке підприємство може змінити його відповідно до внутрішніх правил, не змінюються тільки основні пункти.

Що можна змінювати і інші деякі нюанси

Якщо відбувається передача цінних речей або паперів на зберігання, то використовується акт форми МХ-1.

Що можна змінити в формі МХ - 1:

 • ширину рядка;
 • внести додаткові роз'яснювальні стовпці;
 • доповнити необхідними рядками;
 • підшити додаткові сторінки.

Акт прийому передачі МЦ - це своєрідне угоду і в ньому можна прописувати, що матеріальні цінність передаються за певну плату. Якщо найменування одне, то таблиця не обов'язкова. Номер документа проставляється в обов'язковому порядку і може бути вставлений в договір. Грамотне складання та оформлення даного документа - довідки може стати основним доказом шкоди. Даний акт не дає права на присвоєння та особисте користування переданими цінностями.

Приймаюча сторона бере на себе відповідальність за їх збереження і несе матеріальну відповідальність. У деяких випадках укладається додаткова угода, де вказується термін дії акта прийому передачі МЦ і після закінчення його терміну дії повинно здійснюватися переоформлення.

Навіщо потрібен акт передачі ТМЦ?
Навіщо потрібен акт передачі ТМЦ?
Які документи необхідні при проведенні податкового аудиту?
Навіщо потрібні такі акти?