Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Дебет-Кредит № 11 :: Хто тут тимчасові?

 1. Що таке титул в будівництві
 2. Титульні і нетитульні споруди: в чому різниця?
 3. Облік тимчасових (титульних) об'єктів на рахунку 15
 4. Надходження тимчасових об'єктів на підприємство
 5. Господарський спосіб будівництва тимчасових (титульних) об'єктів
 6. Бухгалтерський облік операцій зі зведення тимчасових будівель господарським способом
 7. Підрядний спосіб будівництва тимчасових (титульних) об'єктів
 8. Бухгалтерський облік операцій зі зведення тимчасових будівель підрядним способом
 9. Облік тимчасових об'єктів: крок за кроком
 10. Що відноситься до тимчасових титульних об'єктів

Дебет-Кредит № 11 (18.3.2002)
Суть справи :: Практика

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Господарський і підрядний способи створення тимчасових (титульних) об'єктів на підприємствах будівництва

Специфічною рисою організації будівництва є створення, переміщення, ремонт і ліквідація тимчасових допоміжних об'єктів (підсобних приміщень, складів, майстерень, настилів, містків, драбин і т. П.). Експлуатація та відображення таких об'єктів в обліку має певні особливості.

Їх ми і розглянемо - на прикладі підприємства - виконавця будівельних робіт, підрядної будівельної організації або генерального підрядника.

Зразок 1 Форма №КБ-2В
АКТ приймання виконаних підрядних робіт PDF - 47Kb

Зразок 2Тіповая форма №03-1 АКТ прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів PDF - 63Kb

Зразок 3 Типова форма №ОЗ-6
Інвентарна картка обліку основних засобів PDF - 48Kb

Квременним будівель і споруд відносяться виробничі, складські, допоміжні, побутові і громадські будівлі і споруди, необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт (далі - БМР) і обслуговування робітників будівництва. Такі об'єкти спеціально будуються (створюються) на період будівництва. По завершенні будівельно-монтажних робіт тимчасові об'єкти підлягають або списанню з обліку в якості інвентарного об'єкта (що супроводжується його ліквідацією з виконанням робіт по демонтажу, розбирання і подальшим оприбуткуванням цінностей, які можуть бути використані на підприємстві), або переміщенню на нову будівельний майданчик для використання за призначенням.

Що таке титул в будівництві

До основних розділів плану капітальних вкладень будівництва належать так звані титули будов (об'єктів). Титул в будівництві - коротка характеристика будови (об'єкта), що містить розкриття основних його показників: найменування, джерела фінансування, технічні показники і т. П .; як правило, вказується на одному аркуші. Титули будов входять в так звані титульні списки - поіменні переліки будуються (реконструюються) об'єктів і в відповідні інвестиційні програми.

Таке призначення будівельного титулу близько до відомого всім титульного (початкового) листу документа.

Титулодержатель (забудовник) - юридична особа, яка освоює капітальні вкладення, виділені на будівництво, здійснює його підрядним або господарським способом; найменування організації Титулодержатель передбачено в титулі будови.

Титульні і нетитульні споруди: в чому різниця?

За ознакою включення до титулу будови тимчасові об'єкти діляться на титульні та нетитульні. Перелік титульних тимчасових об'єктів передбачений в титулі будови. До нетитульних належать об'єкти, не передбачені в титулі будови.

Тимчасові об'єкти, якщо вони відповідають вимогам належності до активів підприємства, відображаються в його бухгалтерському обліку таким чином: титульні об'єкти - як об'єкти основних засобів (далі - ОЗ), нетитульні - як інші необоротні матеріальні активи (далі - НМА) або малоцінні і швидкозношувані предмети (далі - МБП). Причому відповідно до П (С) БО 7 підприємства можуть самостійно встановлювати вартісні ознаки предметів, що включаються до складу НМА. Тому для одних підприємств той чи інший предмет може бути об'єктом основних засобів, а для інших - малоцінних необоротних матеріальних активом.

Облік тимчасових (титульних) об'єктів на рахунку 15

Для обліку витрат на зведення або придбання об'єктів як необоротних активів передбачено рахунок 15 "Капітальні інвестиції". Такий порядок в повній мірі стосується тимчасових (титульних) об'єктів, що відносяться до необоротних активів. На цьому рахунку підприємство відкриває окремі субрахунки для обліку витрат для тимчасових об'єктів, які можуть ставитися як до ОС, так і до НМА. За відповідними записами по субрахунках до рахунку 15 визначається фактична собівартість закінчених об'єктів будівництва або вартість придбаних об'єктів.

Рахунок 15 не застосовується для обліку тимчасових об'єктів, що відносяться до МБП; найчастіше це - не титульні об'єкти. Особливості бухобліку цієї групи тимчасових об'єктів розглянемо в подальших публікаціях.

Надходження тимчасових об'єктів на підприємство

Тимчасові об'єкти надходять на підприємство шляхом будівництва або придбання.

Будівництво може здійснюватися як господарським способом (залучаються власні працівники, списуються матеріали та інші витрати; підприємство враховує власні витрати на створення об'єкта і визначає його вартість), так і підрядним способом (залучається спеціалізована організація, видається завдання, укладається угода на виконання робіт, узгоджуються технічні умови, вартість та інші характеристики; здійснюються розрахунки за виконані роботи). Можливий також змішаний спосіб виконання робіт, при якому частина їх виконуються господарським способом, а частина - підрядним.

При придбанні передбачено отримання готового об'єкта у власність користувачем (покупцем) від іншої особи (продавця) за відповідним договором - купівлі-продажу, міни, дарування і т. П.

У будь-якому випадку слід визначити технічну характеристику об'єкта, його вартість, порядок і строк корисного використання, оформити (отримати) відповідні документи по новому об'єкту - паспорт, акт приймання-передачі, документи по введенню в дію і т. П.

Господарський спосіб будівництва тимчасових (титульних) об'єктів

При господарському способі будівництва витрати на створення об'єктів підприємство-виконавець відображає за дебетом одного з субрахунків рахунку 152, наприклад 1521 "Виготовлення основних засобів - тимчасових об'єктів господарським способом" в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків витрат. Відповідно до П (С) БО 7 придбані (створені) ОЗ зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Створення тимчасових об'єктів відноситься до операційної діяльності підприємства, тому витрати на їх створення групуються за вимогами П (С) БО "Витрати".

Розглянемо відображення в бухгалтерському обліку операцій на прикладі зведення тимчасового титульного будівлі господарським способом.

приклад 1

Підприємство "А" будує тимчасову виробничу майстерню (ремонтно-механічну) господарським способом. Для цього були використані власні машини і механізми. Об'єкт буде зарахований до складу основних засобів.

За звітний період підприємство понесло наступні витрати (див. Табл. 1).

Таблиця 1

Бухгалтерський облік операцій зі зведення тимчасових будівель господарським способом

№ п / п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн Д-т К-т 1. Списання вартості будівельних матеріалів на створення майстерні тисячі п'ятсот двадцять одна 205 2000,00 2. Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим на будівництві майстерні тисячі п'ятсот двадцять одна 661 3000,00 3. Нараховано відрахування на соціальні потреби, на заробітну плату (32 + 2,5 + 2,5 +2,77 = 39,77%) * 1521 65 1193,10 4. Нараховано амортизацію власних машин і механізмів, використаних для осущест- тичних будівництва 1521 131 420,00 5. витрати на відрядження, пов'язану з будівництвом об'єкта, списані як інші витрати на буді тво 1 521 94 120,00 Введено об'єкт в експлуатацію, вартість об'єкта формується відповідно до понесених витрат по записах за рахунком 1 521 6. Введено майстерня в експлуатацію, складений акт приймання-передачі майстерні після будівництва, акт приймання-передачі основних засобів (форма ОС- 1 "Акт приймання-пере-дачі (внутрішнього переміщення) основних засобів"), об'єкт прийнятий до складу власних ОС, заповнена інвентарна картка обліку основних засобів за формою ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів", зроблені початкові записи про рух про 'екта в картці ОС-8 "Картка обліку руху основних засобів" **. 103 1521 6733,10

* Зрозуміло, що на кожен вид страхування передбачено вводити окремий субрахунок, але щоб розрахунки в таблицях не займали багато місця, використовується єдиний запис за рахунком 65.

** У податковому обліку з податку на прибуток, згідно з відповідним Законом, збільшення балансової вартості основних фондів відбивається величиною, яка відповідає вартості об'єкта, по табл. 1 - 6733,10 грн. Особливості відображення надходження об'єктів в податковому обліку розглянемо в наступній публікації.

Для приймання робіт, виконаних протягом будівництва об'єкта господарським способом, складається акт за формою № КБ-2В (див. зразок 1 ). Він складається при виконанні робіт як господарським, так і підрядним способом (про це - див. Нижче).

Закінчені будівництвом тимчасові (титульні) об'єкти приймаються за актом приймання-передачі основних засобів типової форми №ОЗ-1 (див. зразок 2 , Складений за наприклад 1 ). У ньому вказуються первісна вартість об'єкта, коротка технічна характеристика, місце експлуатації та інша необхідна інформація. До акта додається відповідна технічна документація.

Кожному закінченому і прийнятого об'єкту на підприємстві присвоюється інвентарний номер і на такий об'єкт відкривається інвентарна картка типової форми № ОЗ-6 (див. зразок 3 , Складений за Наприклад 1 і зразком 2 ). Остання є регістром аналітичного бухгалтерського обліку.

Підрядний спосіб будівництва тимчасових (титульних) об'єктів

При підрядному способі будівництва необхідні будівельно-монтажні роботи виконуються згідно з підрядним договором (контрактом), що укладається між підприємством, для якого виконуються роботи (замовником) і спеціалізованої підрядної (субпідрядної) організацією (підрядником). Розрахунки між замовником і підрядником здійснюються за узгодженими договірними цінами за будову, об'єкт в цілому або шляхом проміжних платежів (за етапи, види робіт і т. П.).

Підприємство-замовник після укладення угоди (контракту) згідно з установленим порядком веде розрахунки з підрядниками за виконані і прийняті за актами роботи. Для цього використовуються Акт приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) ( зразок 1 ) І Довідка про вартість виконаних робіт і витрат (Форма № КБ-3) 1.

Акт приймання виконаних підрядних робіт складається для визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт і проведення розрахунків за виконані роботи. Він складається підрядником (субпідрядником для генпідрядника) та надається замовнику (забудовнику). Акт складається щомісячно, якщо підприємство в звітному періоді виконувало будівельні, монтажні роботи і т. П.

Витрати на будівництво визначаються за елементами витрат згідно з діючими нормами України (див. Норми в нормативній базі).

Розглянемо відображення в обліку операцій зі зведення тимчасових титульних об'єктів підрядним способом.

приклад 2

Підприємство-замовник "Б" уклало договір підряду зі спеціалізованою підрядною організацією на будівництво архітектурно оформленого огорожі для здійснюваного в місті об'єкта будівництва.

Для відображення витрат на спорудження об'єкта в обліку замовник відкриває субрахунок 1522 "Виготовлення основних засобів - тимчасових об'єктів підрядним способом". Відображення в обліку замовника операцій зі зведення об'єкта наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Бухгалтерський облік операцій зі зведення тимчасових будівель підрядним способом

№ п / п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн Д-т К-т 1 Відображаються витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо будівництва огорожі. 1522 631 4000,00 2 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за виготовлення документації 641 631 800,00 3 Відображено використання коштів з рахунків підприємства "Б" в банку на оплату виконаних проектних робіт 631 311 4800,00 4 Відображено вартість БМР, передбачених договірною ціною, прийнятих за актами 1522 631 15000,00 5 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за виконані БМР 641 631 3000,00 6 Оплачено вартість вироблених будівельно-монтажних робіт з рахунку в банку 631 311 18000,00 7. Будівельні матеріали замовника за договором були передані спеціалізованої ор ганизации для здійснення будівництва. Відображено вартість матеріалів, списаних на створення об'єкта 1522 205 9000,00 8 Зараховано архітектурно оформлене огорожу до складу основних засобів замовника 103 1522 28000,00

Величина витрат підприємства на виготовлення документації, вартість списаних матеріалів, виконання будівельно-монтажних робіт становить величину підвищення вартості ОФ з обліку податку на прибуток.

Зразок 1 Форма №КБ-2В
АКТ приймання виконаних підрядних робіт PDF - 47Kb

Зразок 2Тіповая форма №03-1

АКТ прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів PDF - 63Kb

Зразок 3 Типова форма №ОЗ-6
Інвентарна картка обліку основних засобів PDF - 48Kb

Примітки:

1 Форма №КБ-2В - документ первинного обліку, який складається щомісячно для визначення вартості та обсягів виконаних будівельно-монтажних, ремонтних та інших підрядних робіт і служить підставою для складання форми № КБ-3. При виконанні ремонтно-будівельних робіт розрахунки за виконані роботи можуть проводитися на підставі ф. №КБ-2В, що обумовлюється в контракті (договорі) на виконання робіт; при цьому ф. №КБ-2В надається банку, який фінансує ремонт. Форму № КБ-2В складає кожна організація, що виконує будівельно-монтажні, ремонтні та інші підрядні роботи, незалежно від форм власності і джерел фінансування та способу виконання робіт: підрядний або господарський.

Незважаючи на те, що згідно з наказом Держкомстату України від 26.04.2001 р №205 / 110 форми № КБ-2В і КБ-3 скасовані, вони використовуються в практиці будівельних організацій, тому в матеріалі робимо на них посилання.

Облік тимчасових об'єктів: крок за кроком

1. Визначаємо особливості обліку певних груп об'єктів в розпорядчому документі керівника, наприклад в наказі про облікову політику підприємства.

2. Ми оформляємо первинні облікові документи при надходженні (заповнення форм ОС-1 "Акт приймання-передачі основних засобів", ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" і т. П.), Експлуатації, розрахунку амортизації (заповнення форм ОС-14 "Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)" або ОС-15 "Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)"), переоцінці і ліквідації таких об'єктів (заповнення форми ОС-3 "Акт на списання основних засобів" і т. п .) 1.

3. Відображаємо в обліку операції та витрати на утримання та амортизацію об'єктів.

4. Відображаємо операції з обліку руху та використання тимчасових об'єктів у регістрах бухгалтерського обліку.

5. Відображаємо відповідні операції в податковому обліку.

Що відноситься до тимчасових титульних об'єктів

Повний перелік тимчасових титульних будівель і споруд наведено в додатку "М" до Державних будівельних норм України. У стислому вигляді він приведений нижче:

1. Тимчасове пристосування новозбудованих постійних будівель і споруд для обслуговування працівників будівництва, відновлення і ремонт їх по закінченні використання.

2. Оренда і пристосування наявних приміщень з наступною ліквідацією пристроїв.

3. Тимчасове пристосування новозбудованих та існуючих постійних будівель і споруд для виробничих потреб будівництва, відновлення і ремонт їх по закінченні використання.

4. Переміщення конструкцій і деталей виробничих, складських, допоміжних, житлових, громадських контейнерних і складально-розбірних мобільних (інвентарних) будівель і споруд на будівельний майданчик.

5. Улаштування та утримання тимчасових залізниць, автомобільних і землевозних доріг.

6. Пристрій і розбирання мереж зв'язку і тимчасових комунікацій для забезпечення електроенергією, водою, теплом і т. П. На будівельному майданчику від розподільних пристроїв до окремих об'єктів.

7. Тимчасові виробничі майстерні (ремонтно-механічні, арматурні, столярно-теслярські та т. П.) І кузні.

8. Майданчики, стенди для укрупненого і попереднього складання устаткування.

9. Тимчасові споруди, пов'язані з протипожежними заходами та охороною на території будівництва.

10. Тимчасові контори будівельно-монтажних ділянок, будівельно-монтажних поїздів, будівельних управлінь або трестів-майданчиків.

11. Спеціальні і архітектурно оформлені паркани та огорожі в містах.

Анна ЗЯБЧЕНКОВА, Валентина ГОРНОСТАЄВА викладачі КНТЕУ

Що нового Що нового?
Життя :: Практика
Коротко ДПА в листі від 18.02.2002 р №2866 / 7 / 24-1117 повідомляє, що в разі виникнення форс-мажорних обставин платник податків звертається до контролюючого органу за місцем обліку безнадійного податкового боргу або за місцем своєї реєстрації ...

Поступка права вимоги «єдиннику»  № 22 (1 Поступка права вимоги «єдиннику»
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
ТОВ на загальній системі хоче поступитися право вимоги боргу в 10 тис. Грн.
Поступається ТОВ на єдиному податку. Варіанта два: поступка за 3 тис. Гривень або
поступка безкоштовно. Який варіант вигідніший з точки зору оподаткування?
Коли виникає д ...

ПДФО за справедливості  № 22 (1 ПДФО за справедливості
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
ВРУ продовжує міняти оподаткування фізосіб, маючи на меті «відбілювання»
доходів населення і одночасно зниження податкового навантаження. черговий
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
справедливого оподаткування в розрізі окремих ...

Титульні і нетитульні споруди: в чому різниця?
Який варіант вигідніший з точки зору оподаткування?