Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Акт на списання матеріалів: зразок 2019 року

 1. Порядок списання матеріалів
 2. Форма акта на списання матеріалів
 3. Зразок акту на списання матеріалів
 4. Акт на списання матеріалів у виробництво

В обліку будь-який рух ТМЦ має супроводжуватися оформленням первинних документів. Якщо мова йде про вибуття товарно-матеріальних цінностей, заповнюється акт на списання матеріалів.

Акт на списання є підтвердженням витрат організації при розрахунку податку з прибутку. З цієї статті ви дізнаєтеся, як скласти акт на списання ТМЦ.

Зміст статті:

Порядок списання матеріалів

Найчастіше організаціям потрібно списати ТМЦ. Причина може бути різною - від непридатність цінностей до передачі у виробництво. Які матеріали можуть витрачатися? Це різна сировина і запаси, товари, а також НЗП (незавершене виробництво). В обліку суб'єкта вибуття цінностей супроводжується оформленням обов'язкових документів. Першопричиною операції можуть бути такі обставини:

 • Завершення терміну придатності або служби.
 • Передача ТМЦ у виробництво.
 • Поломка або знос цінностей.
 • Втрата товарних якостей.
 • Інші причини.

Процедура включає призначення спеціальної комісії. До її складу вибираються МОЛ (матеріально-відповідальні особи) організації. В обов'язок таких співробітників входить виявлення та визнання фактів пошкоджень, зносу, поломки, дефектів ТМЦ. Обставини вибуття встановлюються комісією на підставі додаткових документів:

 • Звіти про обсяги виробництва за період.
 • Звіти МОЛ про фактичне використання цінностей.
 • Документи про наднормативний витрачання ТМЦ з обґрунтуваннями.
 • Калькуляції виготовлення продукції з затвердженими нормами.
 • Інші фінансові або звітні форми.

Після того, як комісія оглянула ТМЦ і виявила причину вибуття, складається акт на списання матеріалів - зразок документа можна заповнити за типовою формою або власної. Акт затверджується керівником організації. При необхідності встановлюються винуватці.

Форма акта на списання матеріалів

Щоб списати матеріали, організація може розробити власну форму акта на списання матеріалів. У документі необхідно обов'язково вказати наступні реквізити:

 • № і дата, а також місце складання форми.
 • Назва організації, відділ або підрозділ (при необхідності).
 • Перелік ТМЦ для списання, інвентаризаційні номери (за наявності).
 • Кількість і ціна ТМЦ для списання - вартість наводиться за одиницю і всього.
 • Підстава для вибуття - наводяться недоліки, дефекти або інші обставини.
 • Склад спеціальної комісії - із зазначенням поіменно членів.
 • Дані про винних осіб - відомості зазначаються в разі встановлення винуватців.

Зразок акту на списання матеріалів

Розглянемо на прикладі, як виконати списання ТМЦ - зразок бланка акта на списання матеріалів розроблений у вільній формі. Документ містить всі обов'язкові реквізити. Може бути заповнений на фірмовому бланку чи ні.

Підписують акт члени комісії, запевняє керівник організації. Проставлення печатки не обов'язково. Після затвердження у директора вибуття цінностей відбивається в бухобліку на відповідних рахунках. Бланк акта списання матеріальних цінностей, що стали непридатними, може бути складений в загальному порядку.

Зразок заповнення акту на списання матеріалів, що стали непридатними Зразок заповнення акту на списання матеріалів, що стали непридатними

Зразок заповнення акту на списання матеріалів для держустанов за формою 0504230 Зразок заповнення акту на списання матеріалів для держустанов за формою 0504230

При перевірці ревізори можуть зажадати акти списання. На що обов'язково звернуть увагу перевіряючі, читайте в статті журналу Облік в установі .

Акт на списання матеріалів у виробництво

Якщо господарюючий суб'єкт займається виробничою діяльністю, для оформлення відпустки ТМЦ у виробництво складається акт. Такий документ показує, скільки і де саме було витрачено сировини, матеріалів, напівфабрикатів і т.д.

Заповнення акта зазвичай відбувається в узагальненому вигляді, тобто за підсумками окремого періоду (декади, місяця, кварталу тощо.). Допускається складання документа щодня, якщо виробництво відрізняється великими обсягами. Якщо підприємство самостійно розробляє бланк, в ньому потрібно вказати наступну інформацію:

 • Найменування організації, підрозділу (за наявності).
 • № і дата складання акта, період списання ТМЦ.
 • Найменування ТМЦ до вибуття.
 • Призначення використання цінностей.
 • Кількість і ціна вибуття.
 • Перевитрата або економія ТМЦ - наводяться з обґрунтуванням.
 • Норми витрачання (при необхідності).
 • Обсяг виготовленої продукції (при необхідності).
 • Відповідальні особи за витрату цінностей.

Згідно зі складеним актом бухгалтер списує ТМЦ при виробництві продукції (або виконання послуг, робіт). Щоб не розробляти власний бланк, для оформлення вибуття у виробництво можна використовувати лімітно-забірні карти М-8, вимоги-накладні М-11. Якщо ж ТМЦ передаються «на сторону» в результаті реалізації, застосовується форма М-15. Типові бланки затверджені Держкомстатом в Постанові № 71а від 30.10.97 р

Які матеріали можуть витрачатися?