Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Виробничий екологічний контроль: нові вимоги до програми і звіту

 1. 1. Вимоги до змісту Програми ПЕК
 2. 2. Вимоги до порядку та строків надання Звіту про організацію і про результати здійснення ПЕК
 3. Про що подумати, що зробити
 4. Допомога консультантів

12.04.2018
12

Юридична компанія «Пепеляєв Груп» повідомляє, що Мінприроди Росії затвердив вимоги до змісту програми виробничого екологічного контролю, а також порядок і строки подання звіту про організацію та результати здійснення виробничого екологічного контролю [1] .

Дані Вимоги та Порядок вступають в чинності 15 квітня 2018 р

Представляємо зміст нових вимог до Програми та Звіту з проведення виробничого екологічного контролю (ПЕК).


1. Вимоги до змісту Програми ПЕК

1.1. При розробці Програми ПЕК повинні враховуватися наступні фактори:

 • категорія об'єкта (рівень НВОС);
 • застосовувані технології;
 • особливості виробничого процесу;
 • особливості НВОС.

1.2. Якщо підприємство має кілька об'єктів НВОС, що мають різні характеристики, Програма ПЕК повинна розроблятися на кожен об'єкт НВОС.

Причини коригування Програми ПЕК:

 • зміна технологічних процесів,
 • заміна технологічного обладнання,
 • заміна сировини,

якщо дані обставини призводять до таких наслідків:

 • зміна характеру, виду НВОС;
 • зміна обсягів викидів, скидів забруднюючих речовин більш ніж на 10%.

Програма ПЕК повинна бути скоригована протягом 60 робочих днів з дня зазначених змін.

1.3. Перелік розділів Програми ПЕК відповідає п. 3 ст. 67 Закону № 7-ФЗ [2] і включає відомості: 1) про інвентаризацію викидів, скидів і їх джерел, відходів і об'єктів їх розміщення, 2) про підрозділи та посадових осіб, які відповідають за здійснення ПЕК, 3) власних і залучених акредитованих випробувальних лабораторіях, 4) періодичності та методах здійснення ПЕК , місцях відбору проб і методики (методи) вимірювань.

1.4. Детально регламентовано зміст кожного розділу. Так, розділ «Відомості про періодичність та методи здійснення виробничого екологічного контролю, місцях відбору проб і методики (методи) вимірювань» повинен містити підрозділи по кожному виду впливу (викиди, скиди, відходи).

У свою чергу, підрозділ «Виробничий контроль у галузі охорони атмосферного повітря» повинен включати:

 • план-графік контролю стаціонарних джерел викидів,
  • із зазначенням номера та найменування джерел викидів забруднюючих речовин,
  • періодичності проведення контролю,
  • місць і методів відбору проб, використовуваних методів і методик вимірювань, методів контролю забруднюючих речовин в джерелах викидів,
  • щодо забруднюючих речовин, включаючи маркерні, за якими встановлені технологічні нормативи,
  • щодо кожного джерела, включаючи випадки роботи технологічного обладнання в зміненому режимі більш 3-х місяців або переведення його на новий постійний режим роботи і завершення капітального ремонту або реконструкції установки,
  • за винятком джерел, викид від яких за результатами розсіювання не перевищує 0,1 ПДКмр забруднюючих речовин на кордоні підприємства;
 • план-графік проведення спостережень за забрудненням атмосферного повітря (із зазначенням вимірюваних забруднюючих речовин, періодичності, місць і методів відбору проб, використовуваних методів і методик вимірювань):
  • адреси (географічні координати) пунктів спостережень із зазначенням номера кожного пункту спостереження;
  • перелік контрольованих на кожному пункті забруднюючих речовин;
  • методи визначення концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
  • періодичність відбору проб атмосферного повітря.
 • перелік нормативних документів, стандартів організації, що регламентують вимоги до методів виробничого контролю в галузі охорони атмосферного повітря.

Підрозділ «Виробничий контроль у галузі охорони і використання водних об'єктів» включає:

 • заходи з обліку обсягу забору (вилучення) водних ресурсів з водних об'єктів [3] ;
 • програму проведення вимірювань якості стічних і (або) дренажних вод [4] :
  • для об'єктів I і II категорії не менше одного разу на місяць, а за показником токсичність - не менше одного разу на квартал;
  • для об'єктів III категорії не менше одного разу на квартал;
 • план-графік проведення перевірок роботи очисних споруд, включаючи заходи з технологічного контролю ефективності роботи очисних споруд на всіх етапах і стадіях очищення стічних вод і обробки осадів - не рідше двох разів на рік;
 • програму ведення регулярних спостережень за водним об'єктом і його водоохоронній зоною [5] : За якістю поверхневих вод в фоновому та контрольному створах щодо скидання (випусків) стічних вод у водний об'єкт в основні гідрологічні фази (для водотоків) та основні гідрологічні ситуації (для водойм) [6] , При цьому періодичність відбору проб в фоновому та контрольному створах водного об'єкта також становить:
  • для об'єктів I і II категорії не менше одного разу на місяць, за показником токсичність - не менше одного разу на квартал;
  • для об'єктів III категорії не менше одного разу на квартал;
 • перелік нормативних документів, стандартів організації, що регламентують вимоги до методів виробничого контролю в галузі охорони і використання водних об'єктів.

Підрозділ «Виробничий контроль у сфері поводження з відходами»:

 • програму моніторингу стану і забруднення навколишнього середовища на територіях об'єктів розміщення відходів і в межах їх впливу на навколишнє середовище [7] - у разі наявності власного (на будь-якому законній підставі) об'єкта розміщення відходів;
 • терміни узагальнення даних з обліку в галузі поводження з відходами [8] .

1.5. Регламентовані випадки застосування розрахункових методів контролю для визначення показників викидів забруднюючих речовин:

 • відсутність атестованих в установленому законодавством РФ про єдність вимірювань порядку методик вимірювання забруднюючої речовини;
 • відсутність практичної можливості проведення інструментальних вимірювань викидів (в тому числі висока температура газоповітряної суміші, висока швидкість потоку газів, що відходять, наднизьким споживанням або надвисокий тиск всередині газоходу, відсутність доступу до джерела викидів);
 • викиди даного джерела за результатами останньої інвентаризації викидів формують приземні концентрації забруднюючих речовин або груп сумації в атмосферному повітрі на межі території об'єкта менше 0,1 частки ГДК.

1.6. Вимоги про затвердження Програма ПЕК Росприроднагляду, уповноваженим органом виконавчої влади суб'єкта РФ аналізований Наказ Мінприроди Росії не містить.

Виходячи зі змісту п. 1 Додатку № 1 до Наказу, Програма ПЕК, як і раніше повинна затверджуватися самою особою, що здійснює ПЕК (його керівником).

Вимога про направлення Програми ПЕК в уповноважений орган в повідомному порядку також відсутня.


2. Вимоги до порядку та строків надання Звіту про організацію і про результати здійснення ПЕК

2.1. Звіт про результати ПЕК подається щороку до 25 березня року, наступного за звітним:

 • по об'єктах, що підлягають федеральному державному екологічному нагляду - в територіальний орган Росприроднагляду;
 • по об'єктах, що підлягають регіональному державному екологічному нагляду - до уповноваженого органу виконавчої влади суб'єкта РФ.

2.2. Звіт складається у двох примірниках, один з яких повинен зберігатися у особи, яка здійснює ПЕК, а другий разом з електронною версією звіту на магнітному носії видається в уповноважений орган (нарочним) або надсилається поштою.

Також Звіт може бути направлений у вигляді електронного документа, підписаного посиленою кваліфікованої електронним підписом.

2.3. Вимог, що регламентують зміст Звіту про результати здійснення ПЕК, аналізований Наказ Мінприроди Росії не містить.

Отже, при складанні Звіту необхідно керуватися п. 6 ст. 67 Закону № 7-ФЗ, згідно з яким документація про результати здійснення ПЕК, повинна включати відомості:

 • про технологічні процеси, технологіях, про обладнання для виробництва продукції (товару), про виконані роботи, про надані послуги, про що застосовуються паливі, сировині і матеріалах, про освіту відходів виробництва і споживання;
 • про фактичні обсязі або масі викидів забруднюючих речовин, скидів забруднюючих речовин, про рівні фізичного впливу і про методики (методи) вимірювань;
 • про звернення з відходами виробництва і споживання;
 • про стан навколишнього середовища, місцях відбору проб, методиках (методах) вимірювань.

При цьому необхідно брати до уваги положення аналізованого Наказу Мінприроди Росії про зміст Програми ПЕК.


Про що подумати, що зробити

Наказ Мінприроди України № 74 об'єднав розрізнені положення, що стосуються ПЕК, що містилися в різних нормативно-правових актах. Проте, новими Правилами усунені не всі прогалини в регулюванні оформлення документації, пов'язаної із здійсненням ПЕК, а значить, при застосуванні нового правового регулювання не уникнути виникнення суперечок з контролюючими органами.

Всім особам, зобов'язаним розробляти і затверджувати Програму ПЕК і здавати Звіт за результатами здійснення ПЕК рекомендуємо ознайомитися з новими вимогами, і в разі неясностей, оперативно направляти запити до державного органу (Федеральну службу з нагляду у сфері природокористування) - або самостійно, або через галузеві громадські організації.


Допомога консультантів

Фахівці «Пепеляєв Груп» готові надати докладні консультації про застосування нових вимог як з питань, пов'язаних з підготовкою Програми ПЕК, так і з питань підготовки Звіту за результатами здійснення ПЕК, а також надати допомогу у взаємодії з контролюючим органом, як при підготовці запитів про надання роз'яснень, так і в разі виникнення спірних ситуацій.


[1] Наказ від 28.02.2018 № 74, додатки № 1 і № 2 відповідно.

[2] Федеральний закон від 10.01.2002 № 7-ФЗ «Про охорону навколишнього середовища».

[3] передбачені порядком ведення власниками водних об'єктів і водокористувачами обліку обсягу забору (вилучення) водних ресурсів з водних об'єктів і обсягу скидання стічних вод і (або) дренажних вод, їх якості, затв. Наказом Мінприроди Росії від 08.07.2009 № 205.

[4] Розроблену в порядку, затвердженому Наказом Мінприроди України № 205.

[5] розроблену відповідно до типової формою рішення про надання водного об'єкта в користування, прийнятого Федеральним агентством водних ресурсів, його територіальним органом, органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або органом місцевого самоврядування, затв. Наказом Мінприроди Росії від 14.03.2007 № 56.

[6] згідно переліку вимірювань, що належать до сфери державного регулювання забезпечення єдності вимірювань і виконуваних при здійсненні діяльності в галузі охорони навколишнього середовища, і обов'язкових метрологічних вимог до них, в тому числі показників точності вимірювань, затв. Наказом Мінприроди Росії від 07.12.2012 № 425.

[7] Затверджену особою, яка експлуатує об'єкт розміщення відходів і спрямовану в повідомному порядку в територіальний орган Росприроднагляду, відповідно до Порядку проведення власниками об'єктів розміщення відходів, а також особами, у володінні або в користуванні яких знаходяться об'єкти розміщення відходів, моніторингу стану і забруднення навколишнього середовища на територіях об'єктів розміщення відходів і в межах їх впливу на навколишнє середовище, затв. Наказом Мінприроди Росії від 04.03.2016 № 66.

[8] Відповідно до Порядку обліку в галузі поводження з відходами, затв. Наказом Мінприроди Росії від 01.09.2011 № 721.