Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Акредитація медичного закладу

 1. Види акредитаційних комісій
 2. Перелік документів для акредитації медичного закладу
 3. Експертна оцінка медустанов під час акредитації
 4. Порядок присвоєння категорії при акредитації закладу охорони здоров'я
 5. Результати акредитації медичного закладу
 6. Позитивне рішення по акредитації медичного закладу
 7. Негативне рішення по акредитації медичного закладу

Акредитація медичних установ - випробування на міцність і для керівництва установи, і для кожного пересічного співробітника. Підготуватися не вийде за місяць до її проведення, тому над поліпшенням якості медичної допомоги потрібно працювати організовано і систематично на всіх рівнях. Читайте, до чого готуватися перед проведенням акредитації у вашому закладі!

успішна акредитація медичної установи залежить від ресурсів, які дають можливість надавати якісну і своєчасну медичну допомогу. Медпрацівники медустанов, які претендують на позитивний результат акредитації, повинні відповідати вимогам щодо професійних якостей і кваліфікації, працювати відповідно до стандартів, протоколів.

Акредитація закладів охорони здоров'я регламентується:

 • постановою КМУ від 15.07.1997 № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я» (далі - Постанова № 765);
 • наказом МОЗ України від 14.03.2011 № 142 «Про Вдосконалення акредитації закладів охорони здоров'я» (далі - Наказ № 142).

Акредитації підлягають ЛПУ всіх форм власності. Знову організоване медустанову має бути акредитовано через два роки з моменту початку роботи, а в подальшому - кожні три роки.

Читайте:  Протипожежна безпека в медзакладі - основні питання контролю  Читайте: " Протипожежна безпека в медзакладі - основні питання контролю "

Позачергову акредитацію медустанови проводять:

 • якщо медустанову виявляє бажання підвищити категорію. В такому випадку акредитація може бути проведена після закінчення 12 місяців з моменту винесення рішення МОЗ з приводу попередньої акредитації;
 • на вимогу головною акредитаційної комісії, якщо є сумніви у своєчасності і якості забезпечення населення медичною допомогою, а також в достовірності фактів про медзакладі, які надали акредитаційної комісії. Такі порушення можуть бути виявлені і під час перевірки дотримання умов ведення ліцензованої діяльності.

Але, як не дивно, законодавством не передбачено ні кримінальної, ні громадянської або адміністративної відповідальності за непроходження акредитації. Це пов'язано з тим, що акредитація медичної установи - це, по суті, державний нагляд за дотриманням вимог надання якісної медичної допомоги населенню відповідними фахівцями в належних умовах на функціонуючому устаткуванні.

Читайте:  Права пацієнтів: законодавство та локальні норми  Читайте: " Права пацієнтів: законодавство та локальні норми "

Види акредитаційних комісій

Акредитація ЛПЗ проводять Головна акредитаційна комісія та акредитаційні комісії обласних і міських держадміністрацій (далі - акредитаційна комісія). Існує розподіл обов'язків між цими двома рівнями проведення акредитації медичних установ.

Так, Головна комісія акредитує державні, комунальні та приватні медустанови третинного рівня та приватні медустанови вторинного рівня.

Акредитаційні комісії проводять акредитацію приватних чи комунальних медустанов первинного рівня і комунальних установ вторинного рівня.

Крім того, Головна акредитаційна комісія має право організовувати експертні групи за участю фахівців науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, зокрема:

 • установ (факультетів) післядипломної освіти;
 • структурних підрозділів з питань охорони здоров'я адміністрацій всіх рівнів, підприємств, медустанов.

Читайте:  Прибирання приміщень приймальне відділення  Читайте: " Прибирання приміщень приймальне відділення "

Перелік документів для акредитації медичного закладу

Документи для акредитації медичного закладу:

 • заяву з проханням провести акредитацію;
 • копія ліцензії (копії ліцензій за наявності) на діяльність установ охорони сфері;
 • висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий за місцем знаходження медустанови, про відповідність закладу вимогам санітарних норм і правил (на сьогодні такий висновок видає Госпродпотребслужба України);
 • копії свідоцтв про атестацію вимірювальних лабораторій (якщо такі є в структурі закладу);
 • копії сертифікатів, виданих медустанові при попередніх акредитаціях (при наявності);
 • завірена відповідно до законодавства копія положення (статуту) медустанови (крім оприлюдненого на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та Громадського Формування»);
 • завірені відповідно до законодавства копії документів, які свідчать про матеріальні права на нерухомість, в якому розташоване медустанову, і копії документів, які свідчать про право користування обладнанням;
 • затверджена структура ЛПУ;
 • звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ України);
 • звіт закладу про лікувальну роботу та / або фармацевтичної діяльність, що проводиться за останні три роки або два роки (при першій акредитації) (за затвердженою МОЗ формі, відповідно до типу медустанови);
 • підсумки аналізу діяльності ЛПУ за якістю медичної допомоги та / або фармацевтичної діяльності та критерії його оцінки.

Читайте:  Відпустки медичний ПРАЦІВНИКІВ: складаємо графік на 2018 рік Читайте: " Відпустки медичний ПРАЦІВНИКІВ: складаємо графік на 2018 рік! "

Експертна оцінка медустанов під час акредитації

Як уже зазначалося, під час акредитації закладів охорони здоров'я з'ясовують, чи є у медустанови умови для надання якісної та своєчасної медичної допомоги. Однак це питання суб'єктивне. З метою об'єктивізувати даний процес були створені Стандарти акредитації закладів охорони здоров'я (далі - Стандарти) (Наказ № 142). Кожним пунктом Стандартів прописані вимоги до медичної діяльності в ЛПУ.

Експерти акредитаційних комісій аналізують виконання установою кожного окремого вимоги стандартів і проставляють відповідну кількість балів.

При цьому заклад оцінюють на відповідність тільки відповідним профілем цього закладу і виду наданої допомоги пунктам.

Тобто для різних установ охорони здоров'я по кожному розділу стандартів максимальну кількість балів може бути різним. Так, деякі з них не стосуються закладів приватної форми власності, інші - поширюються тільки на ЛПУ вторинного і третинного рівнів тощо.

69% - мінімальна кількість балів, що дає змогу і далі вести господарську діяльність в області медицини і вважається рівнем індексу безпеки. Якщо медустанову набрало менше балів, комісія має право відмовити в акредитації медичного закладу.

Читайте:  Локальні стандарти накладання пов'язок: як Розробити  Читайте: " Локальні стандарти накладання пов'язок: як Розробити "

Порядок присвоєння категорії при акредитації закладу охорони здоров'я

Комісія протягом двох місяців з дня подачі заяви з проханням про акредитацію перевіряє, чи відповідають представлені документи з переліком, затвердженим Постановою № 765, і формує експертні групи для перевірки відповідності цим вимогам.

Підсумки експертного оцінювання реєструють в експертному висновку про відповідність закладу стандартам акредитації. Туди ж вносять пропозиції присвоїти медустанові певну акредитаційну категорію (друга, перша, вища) або відмовити в акредитації.

Комісією на основі Критеріїв акредитації закладів охорони здоров'я (Наказом № 142) виноситься рішення про надання певної категорії медустанові.

Критерій - відношення набраної медучреждением в ході експертної оцінки суми балів до максимально можливої.

Так, установам, які займаються наданням первинної медичної допомоги, привласнюють:

Категорія

критерій

Вища

90-100

перша

80-89

друга

70-79

Установам, які займаються наданням вторинної та третинної допомоги, привласнюють:

Категорія

критерій

Вища **

90-100

перша

85-100

друга

70-84

** Установам, які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) допомогу, вищу категорію привласнюють при наявності сертифіката ДСТУ ISO серії 9000, який видають уповноважені на те органи. Якщо рівень індексу безпеки не досяг 69%, медзаклад може не пройти акредитацію.

Читайте:  Удосконалення роботи з лікарськімі засоби: зразок локального наказу  Читайте: " Удосконалення роботи з лікарськімі засоби: зразок локального наказу "

Результати акредитації медичного закладу

Грунтуючись на наданих документах і висновку експертів, комісія протягом місяця приймає рішення про:

• акредитації закладу та присвоєння йому певної категорії;

• відмову в акредитації;

• необхідності здійснення повторного експертного оцінювання (протягом місяця).

Позитивне рішення по акредитації медичного закладу

Протягом 10 робочих днів заклад інформують про затверджений вирішенні. Якщо прийнято рішення присвоїти певну категорію, медустанові видається акредитаційний сертифікат на безкоштовній основі. Він дійсний протягом не більше трьох років. Документ зберігають в закладі.

Термін дії сертифікатів, виданих медустановам, які здійснюють діяльність в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або розташованих на лінії зіткнення, згідно з переліками, затвердженими розпорядженням КМУ від 07.11.2014 № 1085, продовжується на період проведення антитерористичної операції. Акредитовані медустанови реєструються в Міністерстві охорони здоров'я.

Читайте:  Накрівання стерильного столу в операційній: оснащення, порядок Дій, правила  Читайте: " Накрівання стерильного столу в операційній: оснащення, порядок Дій, правила "

Негативне рішення по акредитації медичного закладу

Якщо медустанові відмовлено в акредитації, то комісія доводить до відома відповідного органу ліцензування.

В такому випадку медустанову зможе подати заяву з проханням про акредитацію тільки по закінченню 12 місяців після винесення рішення про відмову.

Якщо медустанову незгодна з висновком експертів, керівник протягом 10 робочих днів з дати ознайомлення з ним може подати апеляцію до МОЗ або оскаржити висновок експертів в суді. Апеляція повинна містити вимогу про проведення повторного експертного оцінювання при новому складі експертів.

Також, якщо керівник установи не погоджується і з висновком експертів за підсумками повторного оцінювання, він може оскаржити його в суді.

Читайте более: