Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Управління адаптацією персоналу

 1. У цій статті ми розглянемо:
 2. Технології управління адаптацією персоналу

Управління адаптацією персоналу - найважливіший адміністративний процес для будь-якої організації. Працевлаштування часто стає сильним стресом для нового співробітника, і система адаптації може допомогти йому освоїтися в нових умовах.

У цій статті ми розглянемо:

 • як відбувається управління системою адаптації персоналу;
 • які технології управління адаптацією персоналу найбільш ефективні.

Управління системою адаптації персоналу

Будь-який співробітник неминуче відчуває сильний стрес при працевлаштуванні або переході на нову посаду. Як правило, він просто невпевнений у тому, що впорається з новими обов'язками, сумнівається в тому, чи добре його приймуть в колективі. Стресовий стан заважає співробітникові працювати спокійно і ефективно протягом усього адаптаційного періоду, адже основні сили витрачаються на те, щоб створити для себе комфортні умови роботи і заслужити повагу нових колег. Тим часом, роботодавець втрачає певну частку прибутку. отже, адаптація персоналу - взаємовигідний процес, який допоможе новачкові освоїтися, а роботодавцеві не зменшити втрати. Управління адаптацією персоналу в організації переслідує такі цілі:

 • Зменшити час входження співробітника на посаду, допомогти йому за короткі терміни показати свою ефективність, скоротити кількість помилок новачка
 • Зменшити плинність кадрів і знизити кількість співробітників, які звільнилися після нетривалої роботи в компанії
 • Отримати можливість планувати кадровий зростання персоналу і формувати кадровий резерв

Ефективне управління системою адаптації персоналу передбачає залучення до роботи з новими співробітниками кваліфікованих фахівців, використання сучасних методів адаптації персоналу , Індивідуальний підхід до будь-якому новачкові, розробку професійної програми адаптації нових співробітників.

Управління процесами адаптації персоналу - це адміністративний процес, що дозволяє вирішити ряд проблем, що виникають у нового співробітника при входженні на посаду.

В першу чергу, це проблеми, пов'язані з рівнем професійної підготовки. Прикладом може служити незнання виробничого процесу, відсутність необхідних при даній специфіці роботи навичок, незнання прийнятих алгоритмів роботи, відсутність відомостей про стратегію розвитку організації. Не менш важливі соціально-психологічні проблеми, що виникають у новачків. До них можна віднести незнання корпоративної культури, стресовий стан, нові умови праці, невідповідність особистісних особливостей корпоративним цінностям.

Ще більше цікавих матеріалів по темі ви знайдете в розділі сайту « адаптація персоналу ».

Управління адаптацією персоналу в компанії, яка претендує на успіх, має будуватися на основі наступних рекомендацій:

 • Управління адаптацією персоналу в організації має здійснюватися окремим підрозділом;
 • Контроль процесів адаптації повинен бути постійним і мати документальне підтвердження;
 • Коригування в процесах адаптації повинні проводитися своєчасно за результатами навчання нових співробітників;
 • Заохочення нового співробітника і його наставника - необхідна умова успішної адаптації персоналу .

Наставництво може стати рушійною силою адаптації працівників у вашій компанії. Читайте докладно в матеріалі « Положення про наставництво. Не просто навчання молодих, а й успішна адаптація і мотивація ».

Технології управління адаптацією персоналу

Управління процесами адаптації персоналу ефективно при опрацюванні наступних основних елементів системи: структурний закріплення функції управління адаптацією, сучасні технології управління адаптацією персоналу, інформаційне забезпечення процесу адаптації Управління процесами адаптації персоналу ефективно при опрацюванні наступних основних елементів системи: структурний закріплення функції управління адаптацією, сучасні технології управління адаптацією персоналу, інформаційне забезпечення процесу адаптації.

Умовно процес адаптації можна розділити на 4 етапи, кожному з яких відповідають сої технології.

Оцінка рівня підготовки нового співробітника

В першу чергу необхідно визначити, які ситуації для працівника будуть незвичні, і якими методами рішення звичних задач він буде користуватися. На цьому етапі, як правило, складається карта особистісних і професійних характеристик нового співробітника, виявляється його психологічна сумісність і професійна придатність. У карті характеристик потрібно врахувати способи освоєння співробітником нових робіт, реакцію на стрес, способи встановлення контактів і зв'язків в колективі, очікування оцінки результатів праці.

орієнтація

Цей етап має на увазі практичне знайомство новачка зі своїми обов'язками і вимогами роботодавця. Тут важливо застосування технологій, що дозволяють співробітнику освоїти нові для нього роботи і встановити контакти з колегами. Управління адаптацією персоналу в організації неможливо без надання новому співробітнику всієї інформації про роботодавця. Працівника потрібно ознайомити з історією компанії, розповісти йому про її організаційну структуру, дати уявлення про філософію і цінності організації, прийнятих правилах ділового поведінки, правила внутрішнього розпорядку.

Відповідального за адаптацію слід завести на кожного новачка бланк адаптації, в якому фіксується план роботи, заходи, контактні особи, необхідні документи і терміни виконання робіт. Цей план необхідно затвердити у безпосереднього керівника нового співробітника. Оптимально, якщо новачок буде зустрічатися з керівництвом, обговорювати результати роботи за планом, задавати питання і отримувати всю необхідну інформацію.

дієва адаптація

Після завершення орієнтації співробітник пристосовується до нової посади і поступово включається в колектив. Іноді до новачка прикріплюють наставника, який може надати йому реальну підтримку. Як правило, це людина, що працює в тому ж підрозділі. На цьому етапі новий працівник потребує постійної підтримки. Він поступово занурюється в робочу атмосферу, звикає до нових обов'язків, починає активно спілкуватися з колегами.

функціонування

На цьому етапі співробітник остаточно долає всі виробничі і міжособистісні труднощі, переходячи до повноцінної стабільної роботи. Сучасні технології управління адаптацією персоналу дозволяють організувати контроль процесу адаптації, щоб вирішити, що залишилися у новачка труднощі і усунути фактори, які можуть перешкодити йому закріпитися в колективі. Після закінчення цього етапу керівник повинен написати коротку характеристику на працівника і передати бланк адаптації до відділу кадрів.

Подібні технологи адаптації персоналу застосовні в загальному випадку в будь-якій компанії. Ці процедури дозволяють скоротити термін і поліпшити якість введення в посаду нового працівника. У цих процесах можуть брати участь HR-служба, PR-відділ, центр навчання, керівники підрозділів компанії.

Вам можуть бути корисні статті електронного журналу «Директор з персоналу»:

Щоб новачки швидко видавали високі результати. Розробіть просту, чітку і прозору систему адаптації

Компанія об'єднується з іншою фірмою. Люди бояться змін. Продумайте, як адаптувати співробітників до змін і утримати

Адаптація персоналу: як її проводити, щоб співробітники залишалися