Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Трудова адаптація персоналу

Пристосованість до умов навколишнього середовища в тому чи іншому вигляді властива будь-якій формі життя

Пристосованість до умов навколишнього середовища в тому чи іншому вигляді властива будь-якій формі життя. У сучасній російській мові використовується термін «адаптація», який походить від лат. «Adapto» - пристосовую. Саме цей термін описує процес пристосування індивідуума до до ззовні обставин в об'єктивно заданих умовах навколишнього середовища.

Трудова адаптація - це багатогранний соціальний процес, в ході якого відбувається інтенсивна взаємодія в обопільній напрямку: індивідуум знайомиться з умовами робочої обстановки, а трудовому середовищі безпосередньо впливає на нього. В ході такого своєрідного «обміну» ситуація може розвиватися за трьома сценаріями:

 • і трудова середовище, і трудящий нададуть порівнянне за ступенем впливу вплив один на одного;
 • трудова середовище буде домінувати, змушуючи трудящого прийняти певні правила і в якійсь мірі змінити стандарти поведінки в робочий час;
 • першу скрипку гратиме особистість трудящого, змушуючи трудову середу змінюватися відповідно до його уявленнями.

Тільки підписавши трудовий договір, працівник починає відчувати вплив сформованої обстановки на конкретному підприємстві, причому кожні трудові відносини унікальні рівно настільки, наскільки унікальна та організація, куди надходить співробітник. Сформована система соціально-психологічних і суто професійних відносин диктує певні норми поведінки, соціальні стандарти і усталені ролі. Відбувається деяке поступове мімікрірованіе особистості під усталену трудову середу, вимоги службових нормативів і правил.

Часом це може приходити в деяке протиріччя з звичними моделями поведінки індивідуума, зміщувати його виробилися орієнтири і цінності, які, не виключено, і стали основою його вибору при пошуку працевлаштування. Саме вони допомогли особистості сформувати власні вимоги і уявлення, які він вважав обґрунтованими щодо даної організації.

Однак організація не зобов'язана відповідати чиїмось очікуванням, вона вирішує поставлені виробничі завдання, які визначають конкретні вимоги, які і будуть пред'являтися даному працівнику в ході його діяльності. Саме таке обопільне вплив в ході спільної взаємодії при вирішенні завдань і розуміють під терміном «трудова адаптація». Звідси можна сформулювати визначення: трудова адаптація - взаємний процес між трудящим і виробничо - соціальним середовищем.

За якими ознаками можна визначити, що трудова адаптація персоналу протікає успішно? Вони очевидні:

 • ростуть кількісні і якісні показники його праці;
 • зростає активність в суспільному і професійному житті;
 • змінюється діапазон соціальних стандартів;
 • в поведінці простежуються ознаки професійної етики та прийнятих норм;
 • зростає інтерес до поглиблення професійних знань та умінь, проявляється активність щодо підвищення кваліфікації;
 • виникає почуття задоволеності результатами, які приносить дана трудова діяльність, в тому числі заробітною платою, підвищенням професійного рівня, психо-емоційним фоном взаємин всередині колективу.

процес адаптації розтягнутий у часі, вона ніколи не переривається, а постійно трансформується, приймаючи найрізноманітніші форми. Неможливо переоцінити її значення, оскільки цей процес:

 • сприяє залученню співробітників організації в єдиний соціальний організм, об'єднаний певними стандартами;
 • допомагає згладити негативні сторони виробничої взаємодії, які неминуче виникають як з ініціативи самого трудового колективу, так і підприємства;
 • врівноважує і регулює взаємообумовлені потреби персоналу;
 • формує нову якість кожної особистості, утворюючи в цілому гармонійний і згуртований механізм, спрямований на ефективне рішення трудових задач.

При детальному аналізі суттєвий аспект трудової адаптації можна виділити найбільш важливі характеристики даного процесу:

 1. Адаптація - процес, пролонгований у часі, причому його тривалість визначається особистістю, ступенем підготовки і навіть бажанням самого працівника влитися в трудовий процес якомога швидше або, навпаки, пустити все на самоплив. Часом адаптація розтягується всього лише на кілька місяців, а в деяких випадках займає кілька років.
 2. Адаптація - процес, що протікає вимушено, оскільки працівнику необхідно стати частиною трудового колективу незалежно від його на те бажання. Цей часовий відрізок, коли вже колишні стандарти життя не є цілком актуальними, але як і раніше роблять сильний вплив на індивідуума, а нові ще не сформовані і виводять працівника із зони звичного комфорту. Чималий дискомфорт доставляє суб'єкту і те, що він повинен підкорятися і брати до уваги досі сторонні і чужі особисто йому фактори, які були абсолютно несуттєві для нього до моменту працевлаштування. Середовище - зовнішня і внутрішня - змінюється, змушуючи особистість адаптуватися до нових, не завжди влаштовує його умов.
 3. Адаптація - це «вулиця з двостороннім рухом», яка неминуче породжує зміни як в особистості самого працівника під впливом певних виробничих вимог, так і безпосередньо в трудовому середовищі, де здійснюється трудовий процес. Не завжди це взаємодія відбувається безболісно. Відома приказка «Нова мітла по-новому мете» точно характеризує ситуацію, коли трудового середовища відчуває активний вплив особистості, яка не бажає пристосовуватися до сформованим трудовим правилам, нормам і взаєминам, а намагається змінити її відповідно до власних переконань і професійним досвідом. Так чи інакше, в ході трудової адаптації кожен новий працівник прагне сформувати комфортне для нього простір, яке функціонувало б за правилами, зрозумілим для самого працівника.

У статті «Проблема і механізми адаптації автора в літературному середовищі", написаної А.Карцевим, дуже докладно описаний механізм, який запускає зміна ролей і трудових відносин між членами будь-якого виробничого колективу. Як правило, це відбувається під впливом сформованих уявлень працівника, що проходить процес трудової адаптації. В ході здійснення даного механізму відбувається усунення проблемних об'єктів, ослаблення їх впливу, зменшення ступеня взаємодії з ним або, навпаки, посилення значимості не я их факторів, робота на їх переважання і посилення ступеня їх впливу.

На підставі отриманого досвіду на попередніх місцях роботи людина може передбачити можливі сценарії розвитку трудової ситуації і спровокувати або попередити дію тих чи інших виробничих чинників, спрямовуючи їх дію таким способом, щоб полегшити проходження своєї трудової адаптації.

У ряді випадків перші кілька днів на виробництві є вирішальними, саме вони визначають те, на який термін затримається тут новий співробітник. Як показують дослідження, якщо в перші дні склалася думка про роботу з переважанням негативної оцінки, то такий працівник не затримується на виробництві більше одного року. Вкрай важливо враховувати цей факт, оскільки правильно організований процес знайомства з виробничими процесами в перші дні здатний попередити плинність кадрів.

Однак не можна скидати з рахунків і особистісний фактор. Якщо в ході трудової адаптації індивідуум виявив протиріччя, не сумісні з його життєвими цінностями і установками, то існує два шляхи розвитку ситуації, які повністю залежать від обсягу компенсаційних заходів:

 1. Суб'єкт не готовий йти на компроміс в якихось важливих питаннях за умови позначеного розміру заробітної плати і соціальних пільг.
 2. Суб'єкт приймає необхідність певних виробничих алгоритмів за умови наявності достатніх стимулів та мотиваторів.

Тут вступають в дію різні складові системи адаптації даного підприємства. Від мотивованості особистості співробітника до трудової адаптації залежить прийняття нею рішення про продовження або припинення розпочатих трудових відносин. Якщо працівник прийме рішення покинути підприємство, то для організації це означає підвищення поточних витрат на заміщення вакантної посади, підбір персоналу, його навчання і

адаптацію. При правильно організованій адаптації необхідність в цих витратах відпадає, що прямо вказує на доцільність своєчасного виявлення потреб новачків і якісного введення їх в посаду і трудовий колектив підприємства.

Виробництво - живий організм, де умови трудового середовища змінюються щодня під впливом цілої сукупності факторів. трудова адаптація

постійно входить у взаємодію з трудовою середовищем, будучи її невід'ємною частиною. Адаптація може повністю виконати свою функцію лише тоді, коли працівник зливається зі своїм робочим місцем, створюючи цілісний, ідеально спрацьований виробничий механізм.

Таким чином, адаптація неперервна. Вона життєво необхідна не тільки знову надійшли співробітникам, але також і тим, хто трудиться на підприємстві довгі роки.

Для налагодження правильного і ефективного процесу трудової адаптації необхідно керуватися такими принципами:

 1. Принцип безперервності - цей принцип розглядає трудову адаптацію як процес постійний, чуйно реагує на будь-яка зміна умов виробничого процесу. Кожен співробітник підприємства, незалежно від стажу і кваліфікації, постійно повинен пристосовуватися до нових вимог трудового процесу, змінюючи й удосконалюючи свої навички та вміння.
 2. Принцип прогресивності - це принцип, який передбачає безперервне професійне вдосконалення відповідно до новими технологіями і прийомами. Найбільш передові і прогресивні методи повинні застосовуватися у відповідних виробничих галузях.
 3. Принцип перспективності - це принцип, який працює на майбутнє. Діяльність і трудова адаптація кожного співробітника повинна допомагати організації рухатися вперед, назустріч розвитку і вдосконалення.
 4. Принцип комплексності - принцип, який передбачає системність трудової адаптації щодо виробничих факторів, які треба розглядати у всій взаємозв'язку.
 5. Принцип оперативності системи адаптації - це принцип, які наказує керуватися своєчасністю проведення заходів по трудової адаптації, її оперативному аналізу і прийняття ефективних рішень.
 6. Принцип оптимальності - це принцип, який наказує наявність і використання деякого ряду пропозицій по створенню системи, їх тестування та вибір найбільш оптимального.
 7. Принцип простоти - це принцип, згідно з яким система працює тим ефективніше, ніж вона простіше. Для отримання найбільш якісного результату систему адаптації слід спростити, але при цьому не допустити збитків для його показників.
 8. Принцип науковості - це принцип, згідно з яким система трудової адаптації повинна будуватися на наукових досягненнях стосовно до профілю діяльності підприємства.
 9. Принцип узгодженості - це принцип, який передбачає обов'язкове взаємодію різних рівнів і структур підприємства для здійснення якісної трудової адаптації в організації.
 10. Принцип стійкості - це принцип, який наказував би зберігати стійкість систем трудової адаптації в різних варіаціях впливів зовнішніх і внутрішніх, а при виниклих відхилень відновлюватися з мінімальними втратами.
 11. Принцип економічності - це принцип, що розкриває пріоритет виробленого трудовою адаптацією ефекту в порівнянні з витратами на її проведення.
 12. Принцип прозорості - це принцип, що означає зрозумілість і єдність термінології і правил, які використовуються в ході здійснення адаптації.
 13. Принцип гнучкості - це принцип, що передбачає можливість внесення необхідних коригувань у усталену систему трудової адаптації, які можуть виникнути під впливом зміни умов діяльності підприємства, кількості адаптуються співробітників та інших факторів

Безумовно, ефективне формування системи трудової адаптації має на увазі наявність фундаментальної основи проведення багатовимірної роботи по вдосконаленню, уніфікації документів і т.д.

26.09.2016

Кадрове агентство «ТРІУМФ»

За якими ознаками можна визначити, що трудова адаптація персоналу протікає успішно?